Zprávy z tisku

Separátor výkalů

20.2.02
Kejda uskladněná v nádrži se přečerpává na sítový separátor s pryžovými rameny, které protlačují tekutou část síty, takže na sítu zbude podíl o vlhkosti přibližně 25 %. Tekutý podíl se pak přečerpává do uzavřené nádrže, kde se provzdušňuje aby se dosáhlo tekutiny bez zápachu a nitrátů.
Pevná frakce se mezitím dopravuje do fermentačního zásobníku, kde se ponechává asi 12 dní, odkud vychází jako kompost bez zápachu s obsahem sušiny 70 %. Tento produkt se může prodávat jako hnojivo nebo dokonce může být spalován za účelem získání energie.

Plochy zranitelné znečištěním dusičnany tvoří 36 pct území ČR

19.2.02
Oblasti zranitelné na znečištění dusičnany ze zemědělství zahrnují zhruba 36 procent rozlohy České republiky a asi 42,5 procenta plochy zemědělských půd. Na dnešní konferenci ke směrnici EK o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů to řekl náměstek ministra zemědělství Lubomír Konšel. Podle odhadu MZe si směrnice v ČR vyžádá investiční náklady asi 28,3 miliardy korun.

Výsledky výzkumu v roce 2001 (USA) III. část – složení hnoje

18.2.02
Snižování obsahu hrubého proteinu v dávkách prasat snižuje emisi čpavku. Podle předběžného výzkumu snížení obsahu hrubého proteinu v dávkách vykrmovaných prasat z 15 na 12 % snížilo emisi čpavku o 63 % bez ovlivnění růstu zvířat. Výsledky výzkumu potvrzují sníženou emisi čpavku při snížené koncentraci hrubého proteinu v dávce, ale neuvádějí snížení zápachu nebo koncentrace volných mastných kyselin ve výkalech. Další výzkum se zaměří na alternativní krmné složky ve vztahu k zápachu hnoje.

Ruzyňský den výživy rostlin a agrotechniky

18.2.02
Výzkumný ústav rostlinné výroby v Praze – Ruzyni Vás zvou na „Ruzyňský den výživy rostlina agrotechniky“ pořádaný ve čtvrtek 7. března 2001 v aule VÚRV Praha 6 – Ruzyně, Drnovská 507.

Směrnice ohledně hnoje v Nizozemí

13.2.02
Téměř polovina hnoje a kejdy vyprodukovaných v Nizozemí je transportovaná na ornou půdu, nebo v rámci legislativy z oblasti životního prostředí, spalovaná. Manipulace s odpady ze živočišné výroby zvyšují výrobní náklady.

Ověření různých systémů organického hnojení

11.2.02
Na základě dlouhodobých výsledků, které byly získány z 1. osevního sledu polní výživářské zkoušky „Ověření různých systémů organického hnojení“ lze formulovat tyto závěry.

Konce organického hnojení?

1.2.02
Britská unie zemědělců uvádí, že místní ministerstvo životního prostředí požaduje ve smyslu evropské nitrátové směrnice , aby zemědělci po dobu několika podzimních měsíců na určitých půdách snížili aplikaci hnoje, přestali používat kejdu prasat a drůbeží odpady.

Hnojová válka v Belgii

28.1.02
Valonské úřady už mají dost vyvážení vlámského hnoje v jižní, frankofonní části Belgie, který je sice zakázán od roku 1987, neustále se však děje.

Mobilní vyhnívací zařízení

18.1.02
Welšská společnost vyvinula systém kompostování biodegradovatelných materiálů od hnoje až po odpady z restaurací.

Dobříš dokončuje stavbu třídičky odpadu a kompostárny

16.1.02
Radnice v Dobříši na Příbramsku dokončuje stavbu třídící linky na komunální odpad a kompostárny. Zařízení v areálu bývalé skládky Svaté Pole umožní efektivněji zpracovat obsah popelnic a kontejnerů i ze sousedních obcí. Vzniklý kompost poslouží k rekultivaci samotné skládky.

Třídění odpadu je prodělečné

9.1.02
"Každých čtrnáct dní svážíme bioodpad ve městě. Máme vlastní kompostárnu. Konečný produkt využíváme pro naše potřeby," upozornil ředitel na nepřehlédnutelnou hromadu kompostu.

Překopávač kompostu

9.1.02
V současné době začíná renesance kompostovacích strojů, které produkují vysoce hodnotný kompost z organických odpadů a hnoje.

Překopávač kompostu

9.1.02
Zvyšující se zájem o recyklaci zelené odpadní hmoty a o kompostování na farmách vedl firmu Teagle Machinery k dovozu řady přívěsných „aeračních“ strojů (překopávačů). Jsou vyráběny ve Francii firmou Le Boulch.

Kompostování zeleného odpadu na farmě

9.1.02
Levné, organické a pro životní prostředí přátelské kompostování by se mohlo provádět na farmách a vytvářet tak dodatečný hodnotný zdroj živin a zlepšovat ekonomický výsledek farmy. Na toto téma byl na Harper Adams University College uspořádán seminář.

Diskriminace kompostu

9.1.02
Nařízení o biologických odpadech vešlo v Německu v platnost na konci roku 1998. Po roční praxi se v únoru 2000 sešlo na kongresu v Kolíně nad Rýnem 160 odborníků z praxe, aby zhodnotili jeho účinnost.
« | 1 | .. | 210 | 211 | 212 | 213 | »