Zprávy z tisku

Za řepku zaplatí SZIF 4600 korun a dotaci na hektar

30.1.02
Prezídium Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) dnes na svém jednání odsouhlasilo cenu za tunu řepky, kterou bude SZIF od zemědělců vykupovat v rámci programů uvádění půdy do klidu na výrobu bionafty ve výši 4 600 korun.

Strategie EU v produkci a užití biopaliv

29.1.02
V návaznosti na schválená omezení plynných emisí, zejména CO2, rozpracovala Komise pro cukr program na produkci a využívání biopaliv do roku 2030, zveřejněný 7.11.20021.

Thajsko: I vězni musí přispět - dávkou bioplynu

29.1.02
Thajsko, které dlouhodobě trápí nedostatek energetických zdrojů, chce vyzkoušet nový způsob, jak přijít velmi levně k bioplynu - přeměnou exkrementů produkovaných místní početnou vězeňskou komunitou.

Hnojová válka v Belgii

28.1.02
Valonské úřady už mají dost vyvážení vlámského hnoje v jižní, frankofonní části Belgie, který je sice zakázán od roku 1987, neustále se však děje.

Doporučení pro tritikale

25.1.02
Víceleté odrůdové pokusy Spolkového úřadu pro agrární biologii na biologicky obhospodařovaných plochách jednoznačně prokázaly, že při produkci obilovin pro krmné účely předčí tritikale ozimou pšenici a ozimý ječmen.

Jindřichovice pod Smrkem se připravují na zpracování biomasy

25.1.02
Polovinu textilní továrny Unitex koupí od správce konkurzní podstaty za jeden milion korun obec Jindřichovice pod Smrkem. Město v objektu vybuduje závod na zpracování biomasy. Biomasa bude určena pro místní kotelnu, která tak nabídne ekologičtější a levnější topení.

ČEZ loni investoval přes miliardu korun do ekologie

25.1.02
V Elektrárně Tisová uskutečnil podnik loni zkoušky spalování různých typů alternativních paliv ve směsi s uhlím ve fluidním kotli. Kromě biomasy v podobě dřevních štěpků lze využít i drcené pryže a tříděného komunálního odpadu.

ANALYSIS - Biomass power hopes for UK boost in 2002

18.1.02
LONDON - Willows, poplars and grass could one day be used to generate electricity for thousands of homes in Britain, if the biomass industry's hopes of a big boost from the government's renewables policy bear fruit.

Lidé jsou pro využívání netradičních zdrojů energie

18.1.02
Většina obyvatel České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska si myslí, že je potřeba se na tyto způsoby výroby energie soustředit; v Rumunsku však nemá čtvrtina obyvatel představu o žádoucí výrobě elektřiny. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění, které se loni na podzim zapojilo do mezinárodního výzkumu.
« | 1 | .. | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | »