Zprávy z tisku

Bioenergie v Rakousku na postupu II.

14.3.02
Do roku 2005 by se podle návrhu Evropské komise mělo krýt bionaftou 5,75 % roční potřeby pohonných hmot. V Evropě by to mělo být 17,5 milionu tun, v Rakousku by se ročně mělo prodat 400.000 tun bionafty. V loňském roce se v Rakousku vyrobilo 30.000 tun bionafty, to odpovídá čtvrtině procenta. V letošním roce by se měla produkce zvýšit na 70.000 tun.

Konopí má v Evropě zelenou

14.3.02
Konopí psalo svou zlatou éru před sto lety. Konopné plachty hnaly většinu lodí, zlatokopové se zase hřáli v konopných kalhotách. Pak přišel zákaz. Poté, co se veřejnost dozvěděla o účincích látky THC obsažených v konopí, přestala se rostlina pěstovat. Dnes dostala tato víceúčelová bylina novou příležitost.

Česká Lípa podporuje projekt likvidace bioodpadu

14.3.02
Rozsáhlou rekonstrukci čistírny odpadních vod v České Lípě za 150 milionů korun chce zároveň s projektem likvidace biologického odpadu v příštím roce realizovat její provozovatel, Severočeská vodárenská společnost v České Lípě. Zástupce starosty České Lípy Jiří Pazourek dnes pro ČIA uvedl, že město tento projekt podporuje. "Město se na projektu nebude podílet finančně, ale jen organizačně. Pomůže například zmapovat zdroje potřebného odpadu, především oleje z fritéz a jatečního odpadu," řekl Pazourek.

Energetická agentura Vysočiny lidem poradí, jak vytápět levněji

14.3.02
Vybrat si levnější a přitom k životnímu prostředí šetrnější vytápění má veřejnosti pomoci Energetická agentura Vysočiny, která v kraji pracuje od ledna tohoto roku. Její činnost bude ze 40 procent financovat program Evropské unie SAVE a dotaci na konzultační činnost poskytne přes Českou energetickou agenturu (ČEA) i stát, řekl dnes ČTK ředitel agentury Zbyněk Bouda.

Občané Roštína se dočkali tepla ze spalované slámy

14.3.02
Již třetí den vytápí 180 z 230 domácností v Roštíně na Kroměřížku spalovna slámy. "Špičková dánská technologie, první svého druhu v České republice, je zatím ve zkušebním provozu. Většina z našich 700 obyvatel tak aspoň v závěru zimy poznává výhody dálkového topení," řekl dnes ČTK starosta Radovan Man.

Avízo: Farmářský den k aplikaci kejdy a nitrátové směrnici

10.3.02
Ústav zemědělských a potravinářských informací (ÚZPI) , Regionální poradenské pracoviště v Písku a OAK Písek pořádají dne 19. března 2002 v Předoticích u Písku Farmářský den věnovaný problematice výroby a aplikace kejdy a dále nitrátové směrnici.

Etanol a ETBE, současný stav

10.3.02
Etanol a ETBE se vyrábí průmyslově od r. 1993. Pro r. 2000 se v EU počítalo s výrobou 400 000 t ETBE (220 000 t ve Francii a 180 000 t ve Španělsku). Ve Švédsku se používá etanol ve směsi pro zážehové (benzinové) motory, vznětové (dieselové) motory a pro vozidla s přizpůsobeným motorem

Etanol a ETBE, výhled

10.3.02
V oboru minerálních olejů se dává přednost ETBE před etanolem, protože nepůsobí potíže se separací při výrobě benzinu. Má také nižší těkavost a nepůsobí korozi. EU přidělila Francii max. kvótu výroby ETBE 219 000 t, což odpovídá 1,3 mil. hl etanolu. Ve Španělsku měla dosáhnout výroba ETBE v r. 2000 180 000 t (odpovídá 1 mil. hl bioetanolu).

Pozvánka na konferenci MĚŘENÍ EMISÍ

8.3.02
Tradiční konference zaměřená na legislativu v ochraně ovzduší, metodiky měření emisí, spojená s prezentací přístrojové techniky. Konference je určena měřícím skupinám, energetikům, podnikovým ekologům, pracovníkům státní správy a vysokých škol.

Kabinet nepodpořil návrhy o financování ekologických škod

8.3.02
Projekty ekologické obnovy zdevastovaných území na severu země nechce kabinet financovat z výnosů privatizace. Zamítl dnes totiž dva poslanecké návrhy, které chtějí, aby bylo možné revitalizační projekty hradit z prostředků Fondu národního majetku.

Nadace Partnerství podpoří 29 miliony rozvoj venkovských regionů

8.3.02
V rámci dvouletého programu Život pro venkov poskytne Nadace Partnerství 29 milionů korun vybraným ekologickým projektům v České republice, Maďarsku, Polsku a Slovensku. O využití místních zdrojů a investicích do projektu jednali po tři dny v Luhačovicích na Zlínsku zástupci všech čtyř zemí s odborníky z Německa, Nizozemska a USA, řekl dnes ČTK ředitel pořadatelské nadace Miroslav Kundrata.

Kondenzační kotel pro každého (VI)

8.3.02
Při kondenzaci spalin zemního plynu vzniká kondenzát, který musí být odváděn z kotle. Kolik kondenzátu vzniká při provozu kotle a co s ním se dozvíte v dnešním článku.

Obnovitelné zdroje energie mají v Rakousku na trhu mimořádné šance

6.3.02
Přínos obnovitelných zdrojů energie k výrobě elektrické energie v Rakousku by se v následujících 9 letech měl zvýšit o 75 %. Předpokladem je, že politickými daňovými opatřeními budou mít obnovitelné zdroje energie vytvořeny podmínky pro hospodářskou soutěž na trhu. V současné době pochází ročně 25 petajoulů energie ze slunečních kolektorů, tepelných čerpadel, fotovoltaických článků, větrné energie, geotermické energie a zařízení na výrobu tepla a energie z biomasy a bioplynu. Dále se využívá kolem 100 petajoulů biomasy, například formou palivového dřeva, dřevěných štěpků nebo bionafty.

Šance zemědělců je v rozvoji venkova

6.3.02
Šance českých zemědělců po vstupu do EU spočívají především v nárůstu prostředků investovaných v rámci rozvoje venkova. Objem finančních prostředků na přímé podpory zemědělců v kandidátských zemích po jejich vstupu do EU se proti současnému návrhu Evropské komise zřejmě nezvýší. Objem peněz získaný ze strukturálních fondů na rozvoj venkova je podmíněn kvalitní přípravou vhodných projektů, které by se měly začít orientovat spíše na mimoprodukční funkce zemědělství.

Zásoby dřeva v lesích by mohly do roku 2045 stoupnout o pětinu

6.3.02
Zásoby dřeva v tuzemských lesích by podle odhadu Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů mohly do roku 2045 stoupnout zhruba o pětinu, a to na 732 milionů metrů krychlových proti 595 milionům m3 v roce 1995. V roce 2000 činila zásoba dřeva v domácích lesích 630 milionů m3. Prognóza ústavu vychází z předpokladu, že skutečná těžba dřeva se bude i nadále pohybovat na úrovni kolem 80 procent celkového běžného přírůstu v lesích za rok, takže část produkce dříví se každoročně nevyužije.
« | 1 | .. | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | .. | 1115 | »