Odborné články

Nezahazujte svůj odpad - UNICONFORT kotle na spalování až 150 % vlhké pevné biomasy

Firma EPIMEX působí v České republice déle než 17 let, původně byla zaměřena hlavně na prodej a servis dřevoobráběcích strojů, během posledních pár let se však v nemalé míře zaměřila i na zpracovávání odpadů, spalování biomasy a systémy kogenerace.

Obr. 1: Firma EPIMEX působí v České republice déle než 17 let
Rádi bychom zde představili firmu UNICONFORT, která déle než 56 let pracuje na vývoji a dodávkách kotlů speciálně vyvinutých pro spalování pevné biomasy. Zaměřuje se především na paliva, které můžeme zahrnout do tzv. obnovitelného energetického zdroje. Zároveň UNICONFORT pracuje na koncepci využití odpadů (z dřevovýroby, potravinářství, lihovarnictví a pivovarnictví a řady dalších spalitelných pevných, ale vlhkých odpadů) jako zdroje tepelné energie. Celý projekt je založen na zkušenostech, jak s tímto palivem pracovat, manipulovat a skladovat. Klíčová je otázka chování paliva vzhledem k emisím, množství popela a podobně.

Každé palivo má své specifické problémy, které musí být plně vyhodnoceny a řešeny. Investice do kotlů UNICONFORT je často odměněna rychlou návratností pořizovací investice. Je to především díky možnosti spalovat i jinak nespalitelný odpad – např. posekanou trávu, právě shrabané listí, odpad po čištění křovin podél silnic, po čištění lesa, odpad ze skleníků a podobně.

Tyto kotle jsou určené nejenom pro komerční průmyslové využití, ale i pro vytápění řady obytných domů s využitím kogenerace (realizována byla řada projektů s jednotkami TURBODEN, CALNETIX, apod.). Pevnou biomasu s vlhkostí až do 150 % (v porovnání se suchým základem) je možno spalovat hlavně díky dokonalé samonosné konstrukci z ocelového plechu o dostatečné tloušťce s vysokou mechanickou pevností a velkém objemu spalovací komory s žáruvzdornou vyzdívkou z šamotových cihel s vysokým obsahem hliníku.

Kotle GLOBAL, vyvinuté firmou UNICONFORT, vynikají schopností spalovat pevnou biomasu o vlhkosti až do 150 % hlavně díky těmto speciálním vlastnostem:

  • maximální doba pro udržení spalin v kotli a ve výměníku - zaručujeme tak maximální výkon kotle a zároveň nízké emise
  • velkoobjemová spalovací komora zajišťuje tichý spalovací proces s dlouhou dobou průchodu spalin ve výměníku pro maximální výměnu vysoké teploty. Již zde se snižují jinak velké emise a snižuje se potřeba jinak obvykle nutné vysoké investice do nákladného filtračního systému umístněného za kotlem.
Obr. 2: Spalovací komora kotle GLOBAL

Typickou vlastností kotlů GLOBAL je spalovací komora vyzděná šamotovými cihlami. To pomáhá vysoušení paliva a zároveň vytváří plynulý proud směsi spalin vstupující do tepelného výměníku, a to i když vstupní palivo není konstantní kvality.

Spalovací komora je vybavena postspalovací komorou, zde se snižují emise až do doby ukončení procesu spalování plynů – této komoře říkáme „zklidňující místo“ a zajišťuje usazení popelu.

Plnění paliva je možné několika způsoby – šnekovým dopravníkem, dvojitým šnekovým dopravníkem anebo pomocí hydraulického tlačného podavače. Díky tomuto hydraulickému podavači je možné kotel plnit nesouměrným palivem a palivem o velkých kusech.

Obr. 3: Kotel GOLBAL

Řídicí systém kotle je nedílnou a důležitou částí kotle. Vyvinutý software zajišťuje komplexní řízení spalovacího procesu tak, že je zajištěna vysoká spolehlivost provozu, optimalizace výkonu a nízké emise. Tento software je jednoduše srozumitelný.

Kotel GOLBAL při zachování spalovací komory umožňují využít několik různých výměníků tepla. Vyrábí se buďto teplá voda 95 °C o tlaku 2 bary, přehřátá voda 150 °C o tlaku 5 barů, sytá pára o tlaku 12 barů a nebo termoolej pro účely kogenerace o teplotě 300 °C.

Obr. 4: UNICONFORT pro své zákazníky zpracuje kompletní řešení od sila až po komín

UNICONFORT pro své zákazníky zpracuje kompletní řešení od sila až po komín. Vždy je projekt stavěn na základě požadavků zákazníka, druhu paliva, možnosti uskladnění paliva a možného prostoru.

UNICONFORT nabízí celou řadu příslušenství, které umožňují snadnou obsluhu a perfektní chod kotle. Výměník je obvykle osazen pneumatickým zařízením pro automatické pravidelné čištění. Je zajištěno automatické vybírání popela. Pro možnost okamžitého servisního zásahu je možné propojit řízení kotle přes internet, a tak přesně sledovat a vyhodnocovat správný chod spalovacího procesu a chod celého kotle.

Kotel UNICONFORT GLOBAL je ocelový kotel pro cyklické spalování (možné použit i upravené dřevo) s tepelným výkonem až do 6 786 kW (možné je nabídnout výkon až 14 MW), je vybavený pohyblivým chlazeným roštem. Kotel byl navržený a zkonstruovaný pro použití dřevěných pevných materiálů nebo podobných materiálů, a alternativně pro kapaliny nebo plynná paliva. Nosná konstrukce s horizontálním uspořádáním je vyráběná z 10 až 12 mm silných ocelových desek schopných odolávat tepelnému namáhání.

Pro zlepšení účinnosti spalovacího procesu a zmenšení obsahu prachových částic v kouři má horní díl suché spalovací komory 3 části. Teplota ve spalovací komoře dosahuje 900 1 300 °C za podmínky pravidelného čištění.

Tabulka: Orientační tabulka spotřeby paliva u kotle GLOBAL
Systém řídí přístup primárního, sekundárního a terciárního vzduchu. Pomocí speciálního systému průduchů je zajištěn přístup sekundárního vzduchu do topeniště. Celá spalovací komora je provedená ze silnostěnného materiálu s vysokým obsahem aluminia a vyzděná žáruvzdornými cihlami, aby udržela optimální vysokou teplotu spalování. Cihly jsou vyzděny pomocí velmi účinné izolační hmoty. Horizontální tepelný výměník s tlustostěnnými ocelovými trubkami, které mají speciální konfiguraci a zaručují optimální tepelnou výměnu, je napojen na odkouření a je přístupný pro kontrolu a pravidelnou údržbu a čištění od popele.

Obr. 5: Kapsové filtry

Kotel je kompletně izolován materiálem s vysokou izolační schopností a má opláštění ochrannými plechovými panely s povrchovou úpravou.

Popel je automaticky vyvážen přímo z kotle do přistavěné popelnice na kolečkách, a dále je zachycen v multi-cyklonu umístněným za kotlem. V případě potřeby jsou emise prachu zachyceny ještě v kapsových filtrech. V případě použití kapsových filtrů jsou emise prachu garantovány pod 15 mg/Nm3.

 
Obr. 6: Příklad typické instalace
Obr. 7: Příklad typické instalace
 

Firmu UNICONFORT v České republice zastupuje firma EPIMEX a poskytuje tak perfektní servis zákazníkům v celé ČR. EPIMEX má v ČR již několik úspěšných instalací a je k dispozici pro možné konzultace se zákazníky, kteří chtějí ekologicky a hospodárně využít biomasu k účelům vytápění případně spojeného s výrobou elektrické energie.

Tento článek neprošel redakční radou CZ Biom
PR článek

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Biomasa na vzestupu, ostatní stagnují
Fluidní kotel na biomasu s inertní náplní Liapor
Automatické kotelny na balíkovou slámu
Interiérový kotel na kusové dřevo v dotačním programu ,,Zelená úsporám” aneb interiérový kotel VERNER 13/10 a provedení VERNER 13/10.1 s redukovaným výkonem
Kotel na pelety - peletový kotel pro ústřední vytápění
Interiérový kotel na biomasu
Kotelny na biomasu pro obce a města

Zobrazit ostatní články v kategorii Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 14.9.2011
Poslední změna: 14.9.2011
Počet shlédnutí: 9378

Citace tohoto článku:
KAMENICKÝ, Tomáš: Nezahazujte svůj odpad - UNICONFORT kotle na spalování až 150 % vlhké pevné biomasy. Biom.cz [online]. 2011-09-14 [cit. 2024-07-20]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/nezahazujte-svuj-odpad>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto