Odborné články

Diskuse k podpoře cíleně pěstovaných bylin a dřevin pro energetické využití pokračují

V březnu 2009 CZ Biom – České sdružení pro biomasu inicioval společnou výzvu odborníků zemědělského a lesnického sektoru pro opětovné zařazení podpory pěstitelům energetických bylin a rychle rostoucích dřevin (RRD).

Pěstování energetických plodin může přinést stabilní zisk, tzn. překonat současné ekonomické nesnáze lesních a zemědělských podniků a dále pozitivně přispívá k ochraně klimatu a pomáhá naplnit důležité závazky České republiky vůči Evropské unii.

V současné době nejsou pro podporu pěstitelů cíleně pěstované biomasy k dispozici žádné fungující dotační tituly, které by vhodně doplňovaly a uzavíraly logický cyklus systémové podpory tohoto druhu obnovitelných zdrojů energie.

Jak vyplynulo z několika nedávných schůzek a jednání mezi iniciátory společné výzvy, představiteli spolupracujících subjektů a vedoucích orgánů Ministerstva zemědělství (MZe), resp. Řídícího orgánu Programu rozvoje venkova (PRV), nejvhodnějším nástrojem k řešení těchto dotací je pro podporu založení porostů RRD Osa II PRV a pro podporu pěstování speciálních bylin pro energetické využití dotace z národních zdrojů, resp. pokračování v roce 2007 pozastaveného dotačního titulu 1.U Podpora pěstování bylin pro energetické využití.

Níže podepsaní představitelé významných národních organizací tímto žádají, aby MZe provedlo v rámci aktuálně probíhajících změn v PRV přesun opatření na podporu zakládání porostů RRD z osy I do osy II PRV a současně rozšířilo podporu z osy II i na ostatní speciální energetické plodiny (nedřevní biomasu) nebo obnovilo národní dotaci pro cíleně pěstovanou biomasu – do roku 2007 fungující dotační titul 1.U. Při přípravě požadovaných změn jsou níže uvedené instituce připraveny aktivně spolupracovat s MZe.

K této výzvě na podporu dotací pro pěstování energetických plodin a dřevin se připojila řada významných osobností působících v zemědělském a lesnickém sektoru a svým podpisem stvrzují naléhavost tohoto problému a vyzývají zástupce Ministerstva zemědělství a řídícího orgánu PRV, aby důsledně zvážili a vyhodnotili možné kladné přínosy pro české zemědělství, energetiku, udržitelné hospodaření na zemědělské půdě a další rozvoj obnovitelných zdrojů energie v ČR.

Ke společné výzvě se připojili:

  • Ing. Jan Veleba - prezident Agrární komory České republiky
  • Prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc. - proděkan fakulty Agrobiologie, potravinových a přírodních věd České zemědělské univerzity v Praze
  • Doc. Ing. Ladislav Slonek, CSc. - poradce generálního ředitele Lesy České republiky, s.p.
  • Ing. Vladimír Vlk - odbor Udržitelné energetiky a dopravy Ministerstva životního prostředí ČR
  • Ing. Jan Habart - předseda Českého sdružení pro biomasu CZ Biom
  • Ing. Sergej Usťak, CSc. - vedoucí oddělení Ekotoxikologie Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i.
  • Ing. Jan Weger, Ph.D. - vedoucí oddělení Fytoenergetiky Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
  • Ing. Jan Motlík - předseda Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie
  • Ing. Edvard Sequens - člen vládní Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb ČR a zástupce sdružení Calla

Příloha: Podpora cíleně pěstované biomasy - výzva - 2. etapa

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Pěstitelé biomasy potřebují podporu
Podpora obnovitelných zdrojů energie v agrárním sektoru

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 23.7.2009
Poslední změna: 23.7.2009
Počet shlédnutí: 3526

Citace tohoto článku:
CZ Biom, : Diskuse k podpoře cíleně pěstovaných bylin a dřevin pro energetické využití pokračují. Biom.cz [online]. 2009-07-23 [cit. 2024-04-21]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/diskuse-k-podpore-cilene-pestovanych-bylin-a-drevin-pro-energeticke-vyuziti-pokracuji>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
23 Jul 2009 17:45 Divi Josef Ing.
- Cíleně pěstované byliny
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto