Odborné články

Bioplynové zajímavosti z německy píšícího tisku

Fachverband Biogas E.v. v červenci odhadoval, že do konce roku 2005 bude instalovaný výkon elektřiny z bioplynových stanic v Německu zhruba 550MW, což odpovídá spotřebě 3 milionů domácností. Toto by nebylo možné dosáhnout bez zákona o obnovitelných zdrojích energie. (zdroj: Strom aus Biogas für 3 Mio. Haushalte)

V Bavorsku je v současnosti v provozu 650 bioplynových stanic, zatímco v Hesensku pouhých 35, což tamní Zelení dávají za vinu vládnoucí CDU. (zdroj: Alternative Energien fördern)

Ve Švédsku je vyčištěný bioplyn používán především k pohonu městských autobusů, ale je dostupný i na pumpách. Díky osvobození od daně z pohonných hmot vychází bioplyn až o 45% levněji než benzín. K tomu přistupují státní i regionální podpory na nákup automobilů s "methanovým motorem" a další pobídky, jako jsou poukázky na bioplyn či parkování zdarma. (zdroj: Scheiber: Schweden gibt Biogas!)

Bioplynová stanice v obci Kirchwalsede nakonec přece jen bude postavena. Původně měla tato bioplynová stanice stát uprostřed obce. To však vyvolalo odpor obyvatel obce. Poté co byla plánovaná bioplynová stanice přesunuta mimo obec, byl záměr obyvateli obce schválen. (zdroje: Biogas: Wärme für die Nachbarn, Gärprozesse in Kirchwalsede, Dorffrieden ist gerettet: Biogas-Anlage außerhalb)

Minulý týden byla v Rakousku zveřejněna novela vyhlášky stanovující výkupní ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů. Tato novela oddaluje termín pro uvedení do provozu zařízení vyrábějících elektřinu z biomasy a bioplynu z 30. června 2006 na 31. prosince 2007. Zařízení musí být do tohoto data uvedeny do provozu, aby získaly zvýhodněný výkupní tarif pro elektřinu. Díky zákonu o ekoelektřině se v Rakousku v roce 2005 vyrábělo 4% elektřiny z biomasy, bioplynu a větru. V roce 2007 by to dle prognóz mělo být 8%. Elektřiny z malých vodních elektráren by se mělo v roce 2006 vyrábět 8,2%. (zdroj: BMWA: Verordnung für Ökostrom-Ausbau bis Ende 2007 veröffentlicht)

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Vyčištěný bioplyn do rozvodné sítě pro zemní plyn
Komunální bioplynová stanice u Passau v Bavorsku
Zajímavá technologie na kompostárně Moosdorf
Bioplyn v Německu
Exkurze po bioplynových stanicích - 2 - Mettmach
Exkurze po bioplynových stanicích - 3 - Landau
Farmářské bioplynové stanice v Rakousku

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 15.8.2005
Poslední změna: 14.8.2005
Počet shlédnutí: 12309

Citace tohoto článku:
SLEJŠKA, Antonín: Bioplynové zajímavosti z německy píšícího tisku. Biom.cz [online]. 2005-08-15 [cit. 2024-07-24]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/bioplynove-zajimavosti-z-nemecky-pisiciho-tisku>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
01 Apr 2008 18:50 GD
- GAG
01 Apr 2008 18:50 GD
- GAG
01 Apr 2008 18:50 GD
- GAG
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto