autoři článků

doc. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.

Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, Slovenská technická univerzita, Bratislava, Česká republika
, tel.:+421 (0)2 52496743

Specializace: Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Pěstování biomasy, Rychle rostoucí dřeviny, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie