autoři článků

Ing. Jan Hrdlička, Ph.D.

ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, Praha 6, 166 07, Česká republika

Specializace: Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy