autoři článků

Ing. Ivo Celjak, CSc.

Katedra zemědělské techniky a služeb, Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Studentská 13, 370 05 České Budějovice, Česká republika

Specializace: Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Pěstování biomasy, Spalování biomasy