autoři článků

Ing. David Andert, CSc.

Výzkumný ústav zemědělské techniky, Drnovská 507, Praha 6 - Ruzyně, 161 06, Česká republika
, tel.:+420 233 022 225, fax:+420 233 312 507

Články na starém webu CZ BIOMu

Specializace: Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Pelety a brikety, Spalování biomasy

Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy

Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy

Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie