LEGISLATIVA

352/2014 Sb.

Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024

352

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. prosince 2014

o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024


Vláda nařizuje podle § 42 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 188/2004 Sb. a zákona č. 154/2010 Sb., (dále jen "zákon o odpadech"):


§ 1

Vyhlašuje se v souladu s právem Evropské unie1) závazná část Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024, uvedená v příloze k tomuto nařízení.


§ 2

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.
Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky.

2.
Nařízení vlády č. 473/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky.

3.
Nařízení vlády č. 181/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky, ve znění nařízení vlády č. 473/2009 Sb.


§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.


Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.

Ministr životního prostředí:
Mgr. Brabec v. r.

 

Datum uveřejnění: 1. ledna 2015 Poslední změna: 3. ledna 2015 Počet shlédnutí: 2606