Odborné články

Kdy je využití biomasy ziskové a kdy ztrátové? A proč? Zeptejte se na konferenci EEBW: Energie efektivně 2002

Jaké jsou zkušenosti a úskalí se spalováním dřeva či zemědělských produktů doma a v zahraničí? Jak připravit a jak financovat projekty na využití biomasy, aby byly efektivní? Odpovědi na tyto otázky budou předmětem diskusí na mezinárodní odborné konferenci EEBW: Energie efektivně 2002, která se uskuteční ve dnech 5.-7. listopadu 2002 v Kongresovém centru Praha. Organizátorem konference je SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.. Sekce Biomasa? Tedy efektivně! je organizována ve spolupráci se sdružením CZ- Biom. Diskutovat se dále budou praktické zkušenosti z přípravy a provozu domácích i zahraničních projektů na využití biomasy, nebo informace o dostupnosti biomasy a jejích cenách. Plakátová sekce propojí popisy jednotlivých projektů s osobním setkáním a diskusí s investory, developery a provozovateli projektů na využití biomasy v ČR i v zahraničí.

Pro zájemce přinášíme i plný program sekce:

Politika a nástroje podpory využívání energie biomasy

9:00 Politika a cíle EU v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie a nové podpůrné programy - Waltraud Schmid, DG TREN, Evropská komise
9:30 Energetické využívání biomasy - cíle státní energetické politiky a jejich naplňování - Jan Pouček, Ministerstvo průmyslu a obchodu, ČR
10:00 Státní program na podporu úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie - jeho výsledky a budoucnost - Radka Bučilová, ředitelka, Státní fond životního prostředí, ČR

Využití biomasy a biopaliv v komunální sféře a průmyslu

10:50 Využití biomasy v centralizovaném zásobování teplem - zkušenosti z projektu ve Žluticích - Miloš Škarka, Polycomp a Vladimír Verner, ČR
11:15 Alternativní cesty rozvoje využívání biomasy v komunální sféře - zkušenosti obce Jindřichovice pod Smrkem - Petr Pávek, starosta obce Jindřichovice pod Smrkem, ČR
11:40 Realizace energetického využití bioodpadů v průmyslu - projekt Dřevodekor Humpolec - Karel Štěbeták, K-Projekt Dačice, a Jiří Neuwirth, SEVEn, ČR
12:05 Zkušenosti z realizace technologie na využití biomasy - příklady ze zahraničí - Hartmut Schiestl, Schiestl, spol. s r.o., Rakousko

Bioplyn a zplyňování biomasy - dosavadní zkušenosti a perspektivy jejich rozvoje

14:00 Bioplynové stanice v komunální energetice - ekonomické a technické podmínky jejich rozvoje v ČR - Miroslav Kajan, R.A.B. Třeboň a Jan Kozák, BIOGAS TECHNOLOGY Pardubice, ČR
14:20 Zplyňování rostlinné biomasy - první praktické zkušenosti v ČR - Jiří Surý, MWG Energy, ČR
14:45 Zkušenosti s rozvojem a podporou energetického využívání biomasy v Rakousku - Johannes Schmidl, E.V.A., Rakousko
15:10 Možnosti, zkušenosti a ekonomická proveditelnost využití biomasy pro energetické využití - Václav Sladký, Výzkumný ústav zemědělské techniky, ČR

Bariéry a rizika spojená s rozvojem využívání biomasy pro energii v ČR

15:50 Burza s biomasou v Rakousku - zkušenosti a výhledy - Michael Wild, ABEX, Rakousko
16:20 Současná podpora obnovitelným zdrojům v ČR a akční plány rozvoje - cíle a podmínky k jejich dosažení - Miroslav Šafařík, Český ekologický ústav, ČR
16:50 Biomasa a životní prostředí - rizika tvorby dioxinů při spalování biomasy a možné způsoby jejich eliminace - Martin Koutský, VŠCHT a Jaroslav Váňa, CZ BIOM, ČR
17:10 Rizika spojená s návrhem, realizací a provozem efektivního projektu na využití biomasy - Závěrečná diskuse

Všechny podrobné informace o konferenci a výstavě EEBW: Energie efektivně 2002 jsou dostupné na internetové stránce www.eebw.cz, nebo prostřednictvím emailové adresy eebw@svn.cz, tel.: 224 252 115.

SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Tři články ze zpravodaje "Zprávy ze SEVEn"
8. ročník mezinárodní konference a výstavy EEBW: Energie efektivně 2002 „Příležitost pro návratné investice“
Mezinárodní konference a výstava EEBW: Energie efektivně 2002 - Příležitost pro návratné investice
Krátké zprávy ze SEVEn

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 14.10.2002
Poslední změna: 13.10.2002
Počet shlédnutí: 6397

Citace tohoto článku:
KRIVOŠÍK, Juraj: Kdy je využití biomasy ziskové a kdy ztrátové? A proč? Zeptejte se na konferenci EEBW: Energie efektivně 2002. Biom.cz [online]. 2002-10-14 [cit. 2024-07-22]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-spalovani-biomasy/odborne-clanky/kdy-je-vyuziti-biomasy-ziskove-a-kdy-ztratove-a-proc-zeptejte-se-na-konferenci-eebw-energie-efektivne-2002>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto