Odborné články

Fytoenergetika na veletrhu PRAGAAGRO

Ačkoli byla největší část výstavní plochy veletrhu PRAGAAGRO věnována chovu hospodářských zvířat, své místo si zde našlo i několik vystavovatelů z oblasti obnovitelných zdrojů energie - zejména z oblasti energetického využívání biomasy. Mezi nimi alespoň opticky dominoval společný stánek CZ Biomu a Výzkumných ústavů Rostlinné výroby a Zemědělské techniky. Díky skvělé spoluprácí všech tří institucí mohli návštěvníci na jednom stánku získat komplexní informace o fytoenergetice. Odborníci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby zde informovali návštěvníky o obecných výhodách obnovitelných zdrojů z fytomasy. Sdružení CZ Biom připravilo expozici o praktických zkušenostech s pěstováním rychlerostoucího energetického šťovíku uteuša a Výzkumný ústav zemědělské techniky zde vystavoval lis na výrobu briket nejen ze šťovíku. Lis byl po celou dobu výstavy v provozu, což lákalo návštěvníky a čerstvě vylisované brikety "přímo ze stroje" sloužily návštěvníkům jako netradiční suvenýr.

První den výstavy se u stánku zastavil také ministr Zemědělství Jaroslav Palas, který se velmi zajímal o možnosti alternativních plodin na zemědělské půdě.

Expozice byla doplněna také odbornými semináři "Fytoenergetika - další možnost podnikání pro zemědělce" a "Možnosti využití obnovitelných zdrojů energie v obci", kde přednášející prezentovali své zkušenosti s využíváním fytomasy. Každého ze seminářů se zúčastnilo zhruba 60 posluchačů.

Letošní expozice fytoenergetiky na PRAGAAGRO navazovala na loňskou expozici. Letos se jí zúčastnilo více vystavovatelů:

Již nyní se začíná připravovat expozice fytoenergetiky a doprovodné akce pro rok 2004, takže je možné konstatovat, že tradice fytoenergetické expozice se daří úspěšně budovat a to zejména díky entuziasmu manažera veletrhu Ing. Hynka Míky.

Obrázek 2
Také budoucí zemědělci (studenti ČZU) se zajímali o pěstování energetických rostlin Obrázek 3
Amitava Roy vysvětluje návštěvníkům výhody pěstování energetických rostlin Obrázek 4
Dr. Petříková prezentuje své několikaleté zkušenosti s pěstováním šťovíku uteuša

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Expozice využívání biologicky rozložitelných komunálních odpadů na výstavě Ecocity 2005
První světová konference a výstava o biomase pro energii a průmyslové suroviny
8. ročník mezinárodní konference a výstavy EEBW: Energie efektivně 2002 „Příležitost pro návratné investice“
Kompostování na Agrokomplexu

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 29.10.2003
Poslední změna: 3.11.2003
Počet shlédnutí: 13837

Citace tohoto článku:
CZ Biom, : Fytoenergetika na veletrhu PRAGAAGRO. Biom.cz [online]. 2003-10-29 [cit. 2024-07-22]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-spalovani-biomasy/odborne-clanky/fytoenergetika-na-veletrhu-pragaagro>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto