Odborné články

MagneGas - plynné palivo z obnovitelných surovin a odpadů

Koncem roku 2000 byla ve Spojených státech uvedena nová technologie MagneGas, vyrábějící plyn s vysokým energetickým obsahem (vyšším než u zemního plynu). Tato technologie je schopna na plyn přeměnit růzličné uhlovodíky v kapalné fázi, např. jakýmkoli způsobem použité odpadní oleje, různé roztoky, kontaminované vody, ale i některé odpady biologického původu, např. odpadní rostlinné oleje, splaškové vody zemědělského a komunálního původu, apod. Z výše uvedených látek je produktem na vodík vysoce bohatý plyn - MagneGas - disponující jak výbornými fyzikálními, tak bezpečnostními vlastnostmi. Hoří rychle, ale neexploduje ani při nárazu. Díky své vůni je snadno detekovatelný. Je lehčí než vzduch, a proto se při eventuelním uvolnění plynule rozptýlí do okolí.

Základ tohoto vysokooktanového plynu (až 150 oktanů) tvoří tzv. cluster (hrozen) na rozdíl od "běžných" plynů, jež jsou nejčastěji uspořádány do uhlovodíkových řetězců. Clusterové uspořádání účinně "svazuje" do hroznů s uhlíkem a kyslíkem vodík, který je jinak ve své samostatné podobě třaskavý, nebezpečný a obtížně skladovatelný.

Využití plynu MagneGas je v praxi značné. Nahradí ve svařování acetylen (dokonce je svařování rychlejší a svar je hladší), je vhodný pro kogeneraci (eventuelně trigeneraci), zejména pro budoucí instalace palivových článků a též je možno tento plyn použít jako více než plnohodnotnou náhradu v dopravě pro pohon automobilů.

Složení tohoto plynu není konstantní, nýbrž závislé na výchozí "surovině". V zásadě je možné obecně uvést následující údaje.

Složení Magne Gas

vodík 40 - 45% (výjimečně až 50%)
směs uhlík a kyslík 55 - 60% (výjimečně i nižší)

Složení emisí

Vodní pára 50 - 70%
Kyslík 9 - 12%
Oxid uhličitý 5 - 8%
Oxid uhelnatý 0,00 - 0,01%
obsah HC téměř nezměřitelný

Všimněme si pozorně zanedbatelných hodnot oxidu uhelnatého, vysokého obsahu vodní páry (tolik charakteristické pro spalování vodíku) a hlavně vysokého obsahu kyslíku v "emisích". Autor této technologie (mimochodem několikrát navrhovaný od roku 1996 na Nobelovu cenu za fyziku) dokonce uvádí, že ve spalinách je více kyslíku než je při tomto spalování využito.

MagneGas je vyráběn v přístroji, jehož nejdůležitější částí je PlasmaArcFlow reaktor. Znečištěná tekutina proudí skrz ponořený elektrický oblouk při teplotě 7000°F (cca 3900°C). V tomto procesu jsou uhlovodíky obsažené v tekutině vystaveny vlivům vysoké teploty a intenzivnímu magnetickému poli (odtud též název MagneGas). Tyto faktory současně likvidují bakterie obsažené v tekutině. Z reaktoru je pak do tlakové nádoby přístroje vháněn plyn, kde je pak připraven k "přečerpávání".

Přístroj je částečně přenosný. MagneGas je možno vyrábět na místě jeho budoucího využití a přizpůsobit jej požadavkům odběratele. Ve Spojených státech již bylo nezanedbatelné množství těchto přístrojů vyrobeno. Nejvíce vyráběný má výkon 1500 kubických stop plynu za hodinu, což odpovídá přibližně 43 m3/hod. Svými rozměry se vejde do jakékoli malé místnosti.

Za účelem maximálního snížení ceny těchto přístrojů autor MagneGas technologie hledá v naší zemi výrobce a nabízí exkluzivní práva na výrobu této technologie pro celou Evropu.

Podrobnější informace je možné získat u autora tohoto článku, který je s vynálezcem ve stálém kontaktu.

Literatura:

  • US MagneGas, In.: Santilli MagneGas. The New Technology of Magnetically Polarized Gases. Podzim 2000.
  • Ruggero Maria Santilli: osobní pohovor

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Potenciál využívání biomasy v kotlích vyšších výkonů
Jak jsem vyrobil svůj první zplyňovač
Aktuální stav výroby a odbytu biopaliv na bázi řepkového oleje v České republice
Odpady, vedlejší produkty nebo alternativní paliva?
Zkušenosti se zplynováním tříděného komunálního odpadu
Nové cíle v energetickém využití biomasy a příprava high-technologií k jejich zabezpečování

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 29.1.2002
Poslední změna: 19.3.2002
Počet shlédnutí: 10946

Citace tohoto článku:
TOŠOVSKÝ, Josef: MagneGas - plynné palivo z obnovitelných surovin a odpadů. Biom.cz [online]. 2002-01-29 [cit. 2024-07-25]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-rychle-rostouci-dreviny/odborne-clanky/magnegas-plynne-palivo-z-obnovitelnych-surovin-a-odpadu>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
08 Apr 2002 20:26 Tom Studen
- Nabídka
30 Dec 2011 14:24 josef teska
- spolupráce
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto