autoři článků

Ing. Jan Najser, Ph.D.

VŠB Ostrava, VEC, 17. listopadu 15/2172 , Ostrava-Poruba, 708 33, Česká republika

Specializace: Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy