o CZ Biom

Veškeré informace o CZ Biom - Českém sdružení pro biomasu najdete na webové stránce http://czbiom.cz/.

Informace spojené s členstvím v CZ Biom - Českém sdružení pro biomasu naleznete na webové stránce http://czbiom.cz/clenstvi/.

CZ Biom  sdružuje své členy (různá zemědělská družstva, poradenské firmy aj.) a jedná v jejich zájmu, tzn. je to poradenský a lobbystický spolek. Nevykupujeme ani neprodáváme žádné zemědělské, lesnické ani jiné produkty.

Kancelář:

Korespondenční adresa:

CZ Biom - České sdružení pro biomasu
Opletalova 7/918
111 44 Praha 1

Fakturační adresa:

CZ Biom - České sdružení pro biomasu z.s.
Drnovská 507
161 00 Praha 6

Tel.: 241 730 326 (pevná linka)
Tel.: 604 856 036 (mobil)
E-mail: sekretariat@biom.cz
URL: www.biom.cz; www.czbiom.cz

IČ/DIČ: 61383929/CZ61383929
Číslo účtu: 165328389/0800

ID datové schránky: mppj8vz