Odborné články

Výzva pěstitelům „energetických plodin“

Dosavadní pomalý rozvoj pěstování rostlin pro energetické účely byl způsoben velmi často neprovázaností produkce biomasy mezi výrobci fytopaliv a spotřebiteli. Bývá to zvláště v případech, kdy pěstitelské plochy jsou ve velké vzdálenosti od spotřebitelů, doprava je drahá a využívání této biomasy je pak neefektivní. Rozhodující je i zájem zpracovatelů biomasy a její využívání. To bylo dosud rovněž často problematické.

Výkup a využití biomasy

V poslední době se již i u nás začíná blýskat na lepší časy. Mnozí podnikatelé pochopili perspektivu tohoto nového oboru a zakládají své podnikatelské záměry na výrobě fytopaliv. Příkladem mohou být výrobci topných pelet nebo briket, kteří nutně potřebují dostatek biomasy, takže problémy s jejím odbytem budou již odstraněny. Naopak se této energetické „suroviny“ nedostává. Pěstitelé tak skutečně nemusí mít obavy, že svoji produkci nebudou mít komu prodat !!! Je pouze třeba, aby pěstitelé energetických rostlin a zpracovatelé biomasy o sobě věděli a své aktivity zkoordinovali. Proto považuji za důležité uvézt zde několik konkrétních příkladů těchto podnikatelských aktivit, aby tato výzva byla adresná a věrohodná.

Konkrétní informace o odbytu biomasy a jejím zpracování lze získat např. na adrese: j.petro@seznam.cz a info@plotovky.cz, kde mají k dispozici výkonné peletovací lisy a připravují se dokonce typy mobilní. V tom případě pak nebude rozhodující ani vzdálenost pěstitelské plochy od zpracovatele, neboť se biomasa slisuje na místě produkce a dopravovat se budou již jen hutná fytopaliva (určitá obdoba distribuce uhlí). Rovněž lisování rostlinných briket se u nás začíná uplatňovat a jsou k tomu již i u nás vhodné lisy.

Uvedené způsoby využívání biomasy jsou vhodné zejména pro venkovské regiony, kde mohou tato fytopaliva postupně začít nahrazovat využívání uhlí, což bude aktuální zvláště v době, když by se měla cena uhlí zvyšovat. Zájem o energetickou biomasu se zvyšuje také ve velkých teplárenských i elektrárenských provozech, a to nejen stávajících, ale i nově připravovaných, takže i pro tyto provozy bude třeba velké množství fytomasy.

Šance pro zemědělce

Pěstování netradičních energetických rostlin se stává zajímavé již i pro producenty biomasy. Podpora této produkce se letos zvýšila o 1000 Kč/ha (na 3000 Kč) pěstitelské plochy (vedle plošné dotace na zemědělskou půdu) a navíc lze zažádat nově i o podporu 45 EUR/ha. Podrobné informace o pěstování energetických rostlin a o poskytování dotací lze získat na adrese : vpetrikova@volny.cz. Zemědělci by tak měli pochopit situaci a soustředit se na „pěstování nedostatkové energie“ a začít postupně omezovat nadbytečné potravinářské produkty. Někteří to již chápou a jsou ochotni změnit dosavadní strukturu hospodaření. Samozřejmě na tom budou lépe než ti, kteří budou ještě dlouho váhat, a nebudou připraveni na tyto nové trendy, které mají bezesporu velkou perspektivu.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Nedostatek biomasy
Miscanthus - energetická rostlina budoucnosti ?
Nová dotace má zvýšit zájem o pěstování energetických plodin
Palivo z rostlin - brikety, pelety

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 30.4.2007
Poslední změna: 24.7.2007
Počet shlédnutí: 9343

Citace tohoto článku:
PETŘÍKOVÁ, Vlasta: Výzva pěstitelům „energetických plodin“. Biom.cz [online]. 2007-04-30 [cit. 2024-07-20]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pestovani-biomasy/odborne-clanky/vyzva-pestitelum-energetickych-plodin>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto