Odborné články

Palivovým dřevem topí téměř čtvrtina domácností

Od roku 1995 spotřeba energie z obnovitelných zdrojů v českých domácnostech roste. V roce 2004 poprvé převýšila spotřebu energie z tuhých paliv.

V roce 2015 se v České republice spotřebovalo téměř 4,7 mil. tun palivového dřeva. Nejvyšší absolutní roční spotřebu zaznamenaly kraje Středočeský (12 %) a Jihočeský (10,1 %), nejmenší pak kraj hl. m. Praha (0,3 %) a Karlovarský kraj (2,2 %).

LESY V ČR V ROCE 2015

Palivové dřevo používá přes jeden milion domácností, tj. 23,3 % všech domácností v ČR. Nejvyšší průměrnou roční spotřebu v přepočtu na byt mají domácnosti ve Zlínském kraji (6 tun). Jen o málo menší je v krajích Jihomoravském a Jihočeském. Více jak polovina domácnosti nepřekročila hranici roční spotřeby 3,5 tun dřeva. Dřevo je stěžejním palivem pro chaty, chalupy a rekreační objekty. Jejich spotřeba činila 390 tis. tun (1,1 tuny na objekt), tedy desetinásobek tuhých paliv.

Nejčastější způsobem obstarání palivového dřeva je nákup od lesního podniku, hajného či obchodníka. Takto ho získalo 38 % domácností a v Ústeckém kraji téměř polovina. Nákupem na pile, ve dřevovýrobě či od truhláře si dříví opatřilo 21 % domácností, v Moravskoslezském kraji dokonce 35 %. Necelých 19 % domácností volilo samovýrobu v lese jiného majitele. Přes 16 % domácností si dřevo obstaralo ve vlastním lese. Tímto způsobem získávaly dřevo domácnosti v Kraji Vysočina (34 %) a v Jihočeském kraji (31 %), oproti tomu v krajích Ústeckém a v Karlovarském to nebyla ani 3 % domácností. Mezi méně časté způsoby pořízení dřeva patří nákup od obce nebo jiné osoby (9 %) a samovýroba mimo les (8 %). Dřevním odpadem zatápí 13 % domácností. Šetření Energo 2015 ukázalo, že 12 % domácností dřevo neskladuje, 29 % ho skladuje maximálně rok, 37 % ho skladuje po dobu jednoho až dvou let a 22 % ho skladuje déle než dva roky. Nejdéle dřevo skladují obyvatelé Kraje Vysočina, nejkratší dobu prosychá u obyvatel v Ústeckém kraji.

SPOTŘEBA PALIVOVÉHO DŘEVA V ČR V ROCE 2015

Brikety a pelety

Kvůli dosažení lepších palivových vlastností se dřevo lisuje do briketpelet. Dřevěné briketypelety domácnosti příliš nevyužívají. Jen zhruba 60 tis. domácností ročně spotřebovalo v roce 2015 přes 81 tis. tun dřevěných briket. Nejvíce se jich spálilo v Plzeňském a Olomouckém kraji (v obou kolem 11 tis. tun). V přepočtu na průměrný byt zvítězily kraje Pardubický a Karlovarský (2,5 tuny). Spotřeba dřevěných pelet byla ještě nižší – 47 tis. tun pelet spálilo necelých 26 tis. domácností. Na Středočeský kraj připadala čtvrtina spotřeby.

Využití obnovitelných zdrojů energie v domácnostech v roce 2015

Do kategorie obnovitelných zdrojů energie patří také využití tepelných čerpadel, fotovoltaických systémů a solárních termických systémů. Podle šetření Energo 2015 bylo 39 tis. domácností vybaveno tepelným čerpadlem, převládal typ vzduch-voda. Nejvíce jich bylo ve Středočeském kraji. Tepelná čerpadla využívalo 89 % domácností k vytápění a 63 % k ohřevu vody. Solárním termickým systémem disponovalo 54 tis. domácností a 86 % domácností ho využívalo k ohřevu vody. Nejvíce jich vlastnily domácnosti v Jihomoravském kraji. Přes 10 tis. domácností vlastnilo fotovoltaický systém.

Článek byl převzat z měsíčníku Českého statistického úřadu STATISTIKA&MY.

 

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Co ukázalo Energo 2015
Biomasová pětiletka v Číně a pokroky s biomethanem v Británii
Evropská federace pro obnovitelné energie má nové vedení
Žádná notifikace českých ekologických elektráren v Bruselu neprobíhá a probíhat ani nebude
Nová povinnost k instalacím pro kotle na biomasu

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 29.3.2017
Poslední změna: 29.3.2017
Počet shlédnutí: 6081

Citace tohoto článku:
REDEK, Daniel: Palivovým dřevem topí téměř čtvrtina domácností. Biom.cz [online]. 2017-03-29 [cit. 2024-07-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pestovani-biomasy/odborne-clanky/palivovym-drevem-topi-temer-ctvrtina-domacnosti>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto