Odborné články

Ekologická daňová reforma

Tato norma má za sebou poněkud pohnutou historii. Již nejméně tři vlády ČR se v programovém prohlášení zavázaly provést výnosově neutrální ekologickou daňovou reformu, pracovaly na její koncepci, ale nikdy se nepodařilo shodnout se na jedné variantě a předložit ji sněmovně. Tato vláda shodu našla a návrh předložila téměř v hodině dvanácté, protože ČR v přístupové smlouvě z Athén vyjednala odklad začlenění Směrnice 96 z roku 2003 o zdanění energií do 1. 1. 2008.
Návrh výší sazeb vychází z minimálních sazeb spotřebních daní, stanovených Směrnicí 96. Nevolí cestu od začátku vyšších spotřebních daní, aby se ekologická daňová reforma snáze včlenila do naší daňové soustavy tak, aby v budoucnu přinášela dvojí výhodu. První je ekologická: nastavuje ekonomické nástroje tak, aby spotřebitelé a výrobci postupně měnili své chování a více tak chránili životní prostředí, protože ekologická daňová reforma zvýhodní vytápění pomocí ekologicky šetrnějších zdrojů. Druhým efektem ekologické daňové reformy je, že se výnosy ze spotřebních daní z energií vrátí do ekonomiky snížením vedlejších nákladů práce. Stát tedy prostředky, které získá navíc ze zdanění energií, použije ke snížení povinných odvodů sociálního pojištění zaměstnavatelů.
Velká pozornost byla přitom věnována výjimkám. Po tvrdé diskuzi navrhla vláda výjimku na využívání zemního plynu pro vytápění domácností, protože se jedná o ekologicky šetrný způsob výroby tepla a i proto byly už do plynofikace investovány značné prostředky. Druhá výjimka se týká využití zemního plynu v dopravě, další tzv. ekologicky šetrné elektřiny, tedy elektřiny získávané z využití sluneční energie, biomasy, větrné energie, geotermální energie, elektřiny vyrobené z metanu z uzavřených uhelných dolů atd. Významnou výjimkou je centrální zásobování teplem pro domácnosti, je-li teplo vyráběno v kombinované výrobě elektřiny a tepla. Propuštění návrhu do druhého čtení považuje Strana zelených za krok správným směrem.

Parlament, vláda, samospráva | 29.6.2007 | rubrika: Politické strany - události | strana: 21 | autor: Eva Rolečková

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Zobrazit ostatní články v kategorii

Datum uveřejnění: 16.7.2007
Poslední změna: 16.7.2007
Počet shlédnutí: 3495

Citace tohoto článku:
: Ekologická daňová reforma. Biom.cz [online]. 2007-07-16 [cit. 2024-07-21]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pestovani-biomasy/odborne-clanky/ekologicka-danova-reforma>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto