autoři článků

Ing. Jan Habart, Ph.D.

Ing. Jan Habart, Ph.D.

, Česká republika
, tel.:+420 603 27 36 72

Předseda CZ Biom - Českého sdružení pro biomasu.

Specializace: Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Účast na projektech:

Seznam článků (1. autor):

Biometan, Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Biometan, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy

Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy

Bioodpady a kompostování

Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy

Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie

Bioplyn

Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy

Obnovitelné zdroje energie

Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Biometan, Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Bioodpady a kompostování

Bioplyn

Obnovitelné zdroje energie

Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování

Seznam článků (1. autor):

Bioplyn

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování

Obnovitelné zdroje energie