Odborné články

Zpracování bioodpadů - doplňkový příjem pro zemědělce

Bioodpady jsou aktuálním tématem ve vztahu k životnímu prostředí. Skleníkové plyny produkované sládkovanou biomasou a velký objem, který při skládkování zaujímají bioodpady přinutil celou Evropskou unii k opatření, která vedou k omezení ukládat biologicky rozložitelné odpady na skládky. I Česká Republika zareagovala na tuto situaci, rozhodnutím o povinně odděleném sběru bioodpadů. Podle současné legislativy by povinnost odděleně sbírat bioodpady měla pro obce platit od roku 2010.

Plošné zavedení sběru bioodpadů vyvolá potřebu vybudování nových zpracovatelských zařízení. Ekonomicky a technologicky nejpřijatelnějším způsobem zpracování bioodpadů je kompostování. Jak ukazují zkušenosti např. z Rakouska, je velmi vhodné vybudování sítě kompostáren s maximálním zapojením všech obyvatel obcí včetně v místě produkujících zemědělských farem. Toto spojení je velmi příhodné a logické. Zemědělci mají mnoho praktických zkušeností, jak zacházet s organickou hmotou, disponují potřebnou technikou a často mají k dispozici i vodohospodářsky zabezpečené plochy. Další velkou výhodou je, že v zemědělské kompostárně odpadá často obtížně řešitelný problém, kam s kompostem. Nejen, že využitím kompostu dodává zemědělec půdě tolik potřebnou organickou hmotu a živiny v dobře využitelné formě pro rostliny, ale příjmy za zpracování bioodpadu mohou velmi příznivě ovlivnit ekonomiku tohoto způsobu podnikání.

Snahou občanského sdružení ZERA, je v umožnit zájemcům o podnikání v oblasti zpracování bioodpadů maximální přenos dostupných informací ze zahraničí i České republiky. Proto se i letos koná již třetí ročník mezinárodní konference - Biologicky rozložitelné odpady, jejich zpracování a využití v zemědělské a komunální praxi, se zaměřením na využití vhodných technologií pro údržbu krajiny.

Jedná se o již tradiční akci spojující teoretické přednášky o problematice bioodpadů s praktickými ukázky práce strojů pro jejich zpracování.

Na konferenci vystoupí přední čeští i zahraniční odborníci. Program byl koncipován tak, aby postihl všechna důležitá témata vztahující se ke kompostování a výrobě bioplynu. Hlavně pak legislativu, dotační politiku a financování záměrů, využitelnou techniku pro ekologicky vhodné technologie a představení úspěšně řešených projektů.

Velký důraz je kladen na představení novinek z oblasti výzkumu a vývoje. Předpokládá se velká diskuse o potřebách českých zpracovatelů BRO. Mottem letošní konference je: „Technologie a krajina“. Budou předneseny příspěvky zabývající se využíváním zemědělské půdy k zemědělským, potravinářským a jiným účelům.

Součástí konference je den techniky na kterém budou předvedeny stroje zařaditelné do technologických linek odpovídajících svým charakterem nejlepším dostupným technikám pro kompostování. Vstup na den techniky konaný na kompostárně CMC Náměšť je zdarma. Většina přednášejících představuje špičku ve svém oboru, za zmínku stojí např. rakouští odborníci na kompostování – pan Amlinger, Mayer a paní Leutgöb. Dipl. Ing. Florian Amlinger se účastní tvorby evropské politiky a legislativy v oblasti BRO, Dipl. Ing. Johann Mayer se s posluchači podělí o své dlouholeté zkušenosti se zaváděním systémů odděleného sběru bioodpadu a zdůrazní kritické body těchto systémů, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost. Johana Leutgöb se specializuje na práci s veřejností v oblasti prevence vzniku bioodpadů a předá cenné poznatky při podpoře domácího a komunitního kompostování.

V rámci konference se uskuteční kulatý stůl se zástupci ministerstva životního prostředí a zemědělství a dalšími odborníky. Diskutovány budou především aktuální otázky legislativy i praxe.

Článek byl publikován v rámci pořádání konferencí Biologicky rozložitelné odpady.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Integrovaný systém nakládání s odpady – 2. část
Nakládání s bioodpadem v obcích – právní aspekty
EnviTec Biogas: komplexní služby umožňující bioplynové stanice na klíč
Informační kampaně radí občanům proč a jak třídit bioodpady
Výsledky pilotního projektu v Uherském Hradišti sledujícím nakládání s bioodpadem
Jak na bioodpady? Zkušenosti z Německa (V.)

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 5.10.2007
Poslední změna: 4.10.2007
Počet shlédnutí: 5261

Citace tohoto článku:
VALENTOVÁ, Lucie: Zpracování bioodpadů - doplňkový příjem pro zemědělce. Biom.cz [online]. 2007-10-05 [cit. 2024-07-14]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pelety-a-brikety/odborne-clanky/zpracovani-bioodpadu-doplnkovy-prijem-pro-zemedelce>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto