Odborné články

Prohlášení účastníků Krajského fóra na podporu Akčního plánu EU Biomasa

Občanské sdružení Energy Centre České Budějovice uspořádalo dne 22. listopadu 2007 v Malém pivovaru v Českých Budějovicích Krajské fórum na podporu Akčního plánu EU Biomasa. Fóra se zúčastnili zástupci Jihočeského kraje a jihočeských obcí, představitelé neziskových organizací a profesních sdružení a zástupci médií.

Jaká je situace ve využití biomasy k energetickým účelům v Jihočeském kraji?

Složitá a rozhodně by mohla být lepší. „Biomasy je u nás dostatek, o tom není pochyb“, jak řekl pan Jiří Jeff Calda z firmy Dřevošrot, a.s., ale „až 90% se z jižních Čech vyváží zejména do Rakouska kvůli tamějším vyšším cenám, které zaplatí i dopravu“. A to způsobuje v některých případech i nedostatek biomasy pro český, resp. jihočeský trh. Není zde ovšem také dostačující poptávka, která by byla schopna finančně pokrýt nároky producentů biomasy. Řešení by bylo v dostatečné podpoře ze strany státu ve formě buď dotací nebo cenových a daňových zvýhodnění samotné biomasy, zařízení na její spalování a provozu těchto zařízení, čímž by narostl počet instalací a spotřeba biomasy. Bohužel podpora ze strany státu není dostatečně vysoká a často je nejasná. Dle pana Ing. Miškovského z Lesů ČR například „zemědělec může získat dotace na výrobu energie z biomasy pouze v případě, že tuto energii sám spotřebuje a nesmí ji prodávat!“ Dále je “špatná podpora zakládání nových dřevních porostů, měla být 75000 Kč/ha, ale není nakonec žádná“.

Když se vezme v úvahu skutečnost, že Česká republika má splnit svůj závazek vůči Evropské unii a do roku 2010 zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na primárních zdrojích energie na 6%, tak právě biomasa je v našich podmínkách tím nejvhodnějším obnovitelným zdrojem ke splnění závazku. Stát přitom zcela nelogicky uvažuje o zrušení dotací na pěstování energetických plodin, které by se mohly podílet až 47% na celkovém množství biomasy. V roce 2006 činily tyto dotace 2000 Kč/ha (celkem se vydalo 1 466 000 Kč) a v roce 2007 byly zvýšeny na 3000 Kč/ha (celkem 5 530 000 Kč). Momentálně, dle slov paní Ing. Vlasty Petříkové, DrSc. z občanského sdružení CZ Biom, probíhají v Parlamentu ČR další jednání, jelikož se proti zrušení dotací zvedla vlna odporu hlavně u zemědělců. Ti doufají, že dotace zůstanou zachovány, zvláště když se vezme v potaz, že „tyto dotace nejsou rozhodně vysoké ve srovnání např. s dotacemi na pěstování trávy na loukách, které činí 7500 Kč/ha“.

Cílem Krajského fóra na podporu Akčního plánu EU Biomasa bylo vyvolat diskusi o využití biomasy na výrobu tepelné energie, která by vedla ke konkrétním krokům a opatřením na podporu tohoto využití ze strany státních i krajských orgánů. Účastníci fóra se shodli na znění společného Prohlášení, které bude zasláno poslancům a senátorům Parlamentu ČR a radním a zastupitelům Jihočeského kraje.

Další Krajské fórum je naplánováno na listopad 2008.

Krajské fórum na podporu Akčního plánu EU Biomasa se konalo v rámci projektu REGBIE + (Regionální iniciativy na podporu evropského trhu s teplem vyrobeným z biomasy), který je realizován za finanční podpory z Evropské unie.

Prohlášení účastníků Krajského fóra na podporu Akčního plánu EU Biomasa

Jihočeský kraj má jednu z nejlepších pozic k využívání biomasy k energetickým účelům. Přírodní, krajinná, zemědělská, ekonomická i sociální situace přímo vybízejí k co největšímu využívání biomasy k výrobě energie a čeho se nedostává je především legislativní a dostatečná politická podpora. Při výčtu výhod využívání biomasy, jako např. snížení závislosti na dovozu energií či energetických surovin ze zahraničí, využívání místních zdrojů, zvýšení zaměstnanosti a životní úrovně v kraji, šetrnost k životnímu prostředí a snižování škodlivých emisí, je přitom zřejmé, že využití biomasy by si patřičnou podporu zasloužilo.

Proto navrhujeme několik opatření, která by mohla energetickému využití biomasy napomoci a budeme prosazovat jejich realizaci:

 1. zahrnutí konkrétních řešení a kroků na využívání biomasy do aktualizace Územní energetické koncepce Jihočeského kraje, a definování co nejpřesnějších kvantitativních cílů
 2. podpora tuzemského, nejlépe místního odbytu biomasy. Prodej biomasy do zahraničí snižuje tuzemskou dostupnost, přeprava snižuje ekologický efekt jejího využívání, nehledě na zvyšování ceny vlivem nárůstu mezičlánků mezi producentem a spotřebitelem
 3. informační kampaně, osvěta, vzdělávání odborné i široké veřejnosti.
 4. opětovné vyvolání diskuse o zákonu na podporu výroby tepla z obnovitelných zdrojů energie vedoucí pokud možno k jeho schválení
 5. cenové a daňové zvýhodnění zařízení a paliv na výrobu tepla z biomasy při dodržení požadavku na ochranu životního prostředí
 6. zachování a zvýšení národních dotací na pěstování biomasy pro vytápění objektů ze zdrojů Ministerstva zemědělství ČR

Dne 22. listopadu 2007 v Českých Budějovicích.

Účastníci Krajského fóra na podporu Akčního plánu EU Biomasa

 • Tomáš Šedivý (Obec Vidov)
 • Edvard Sequens (Calla, o.s.)
 • Hana Gabrielová (Calla, o.s.)
 • Vlasta Petříková (CZ BIOM )
 • Jiří Štojdl (Tepelné hospodářství města trhové Sviny)
 • Jan Sytar (Město Kaplice)
 • Dan Moravec (Český rozhlas)
 • Jiří Jeff Calda (Dřevošrot, a.s.)
 • p. Chmel (Město Lišov)
 • Ivana Božáková (Město Trhové Sviny)
 • Jaromír Novák (Město Veselí nad Lužnicí)
 • Josef Štětina (OÚ Střížov)
 • Jaroslav Matějka (Město Bechyně)
 • Zbyněk Klose (Obec Kubova huť)
 • Robert Pročka (Město Volary)
 • Jiří Schandl (ČKAIT)
 • František Turek (Město Kaplice)
 • Milan Neubauer (PS PČR)
 • Jana Píchová (Obec Olešník)
 • Petr Ciglbauer (Obec Mydlovary)
 • Blanka Veltrubská (SFŽP ČR, Krajské pracoviště České Budějovice)
 • Karel Lukáš (Obec Dříteň)
 • Jiří Šabatka (Obec Dobrá voda u České Budějovic)
 • Jan Čihovský (Obec Všemyslice)
 • Ivana Klobušníková (Energy Centre České Budějovice)
 • Lubomír Klobušník (Energy Centre České Budějovice)
 • Tomáš Avramov (Energy Centre České Budějovice)

 

Článek byl publikován v rámci projektu Akční plán pro biomasu.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Návaznost českého a francouzského předsednictví EU
Statistika využití biomasy v Evropě

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 30.11.2007
Poslední změna: 29.11.2007
Počet shlédnutí: 4912

Citace tohoto článku:
AVRAMOV, Tomáš: Prohlášení účastníků Krajského fóra na podporu Akčního plánu EU Biomasa. Biom.cz [online]. 2007-11-30 [cit. 2024-06-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pelety-a-brikety/odborne-clanky/prohlaseni-ucastniku-krajskeho-fora-na-podporu-akcniho-planu-eu-biomasa>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto