Odborné články

Bioodpad v Rakousku (1) Kompostárna Lobau

Ve dnech 29. a 30. listopadu 2004 se uskutečnila exkurze organizovaná Hnutím DUHA Olomouc na několik technologií určených ke zpracování biologicky rozložitelných odpadů v Rakousku. Prvním navštíveným zařízením byla kompostárna Lobau, na níž se zpracovávají biologicky rozložitelné odpady z oddělaného sběru bioodpadu ve Vídni.

Ve Vídni je rozmístěno celkem asi 60 tisíc sběrných nádob pro sběr bioodpadu z domácností. Odpady ze zahrad mohou obyvatelé Vídně dovážet na některý z devatenácti sběrných dvorů. Odpady ve Vídni sváží celkem 177 svozových vozidel po 177 trasách, z nichž 33 tras (vozidel) je určeno pro svoz bioodpadu. V roce 2000 bylo ve Vídni produkováno celkem 600.000 tun odpadu, z čehož 100.000 tun tvořil odděleně sbíraný biologicky rozložitelný odpad. Odděleně sbíraný odpad je ve Vídni homogenizován a potom teprve odvážen na kompostárnu.

Kompostárna Lobau je vzdálena 10 km od Vídně. Její kapacita umožňuje zpracování 100 tisíc tun bioodpadu ročně. Plocha zpevněné a vodohospodářsky zabezpečené plochy je 26 tisíc m2. Srážkové a průsakové vody jsou jímány v jímkách s celkovým objemem 1.300 m3.

Po vytvoření zakládky probíhá po dobu čtrnácti dnů intenzivní proces kompostování s frekvencí překopávání každé dva až tři dny a teplotami kolem 40°C. Poté je kompost přehozen na velkou hromadu, kde dozrává po dobu čtyř měsíců. Nakonec je kompost prosát a distribuován jednotlivým odběratelům (obyvatelé Vídně jej mohou dostat zdarma).

Obyvatelé Vídně platí paušální (solidární) poplatek za nakládání s odpady ve výši 160 EUR na obyvatele a rok. V tomto poplatku jsou zahrnuty i náklady na oddělený sběr a kompostování bioodpadu.

Obr. 1: Překopávač Topturn odpočívající na parkovišti
Obr. 2: Překopávač Topturn X se sklopnou kabinou
Obr. 3: Detailní pohled na pracovní ústrojí překopávače Topturn X
Obr. 4: Překopávač Topturn X v akci
Obr. 5: Bubnové síto
Obr. 6: Pohled na síto zevnitř

Příspěvek byl zpracován v rámci výzkumného záměru MZe 0002700601 "Principy vytváření kalibrace a validace trvale udržitelných a produktivních systémů hospodaření na půdě."

Článek byl publikován ve sborníku k akci: Oddělený sběr a kompostování BRKO, Mechanicko-biologické zpracování KO v Rakousku.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Exkurze na kompostárnu Franze Raitha u Rodingersdorfu
Slavnostní otevření Kompostárny Malešice
Kompostárna v Dražkovicích
Konference o kompostování čistírenských kalů v Polsku
Pilotní projekty odděleného sběru bioodpadu v Bílině
Kompostování v Rakousku - farmářské kompostárny (1) Pregarten
Zajímavá technologie na kompostárně Moosdorf
Kompostárna Pitterling firmy Ekodendra
Sběr bioodpadu v Plzni
Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (5) kompostárna FerGEO
Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (4) Compostaggio Lodigiano S.r.l.
Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (3) Kompostárna Berco s.r.l.
Sběr a kompostování bioodpadu v okrese Freistadt (Horní Rakousko)
Kompostárna v Zabrzu
Exkurze na kompostárnu Buchlovice
Sběr bioodpadu v německy mluvících zemích (4) Vídeň

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 8.12.2004
Poslední změna: 29.6.2006
Počet shlédnutí: 9251

Citace tohoto článku:
SLEJŠKA, Antonín: Bioodpad v Rakousku (1) Kompostárna Lobau. Biom.cz [online]. 2004-12-08 [cit. 2024-07-18]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pelety-a-brikety/odborne-clanky/bioodpad-v-rakousku-1-kompostarna-lobau>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto