Odborné články

1. január 2006- začiatok konca skládkovania a spaľovania bioodpadu

Na Slovensku od 1. januára 2006 nebude možné skládkovať a spaľovať bioodpad zo záhrad, parkov, cintorínov a z ďalšej zelene. Obce teda budú musieť zabezpečiť zhodnotenie týchto odpadov z pozemkov právnických, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálnych odpadov. Priatelia Zeme - SPZ však upozorňujú, že si mnohé mestá a obce túto povinnosť zatiaľ neuvedomujú. Iné zas nevedia ako lacno a jednoducho zabezpečiť využitie biodoapadov vznikajúcich na ich území.

Zmiešavanie bioodpadov s inými druhmi odpadov vedie okrem iného k tvorbe nebezpečných plynov, výluhov zo skládok. „Práve bioodpad pritom tvorí hmotnostne najväčšiu 30 až 45-percetnú zložku nášho komunálneho odpadu. Environmentálne vyspelé krajiny preto už mnoho rokov intenzívne pracujú na znižení týchto negatívnych javov a to nahrádzaním skládkovania a spaľovania bioodpadu jeho triedením a zhodnocovaním,“ vysvetľuje Radoslav Plánička z Priateľov Zeme – SPZ

Jedným z najlacnejších a najvhodnejších riešení ako prakticky zabezpečiť zhodnotenie bioodpadu a zároveň pomôcť životnému prostrediu a ekonomike odpadového hospodárstva je kompostovanie. Priatelia Zeme - SPZ už niekoľko rokov pomáhajú obciam budovať napr. Obecné kompostoviská, ktoré môžu ekonomicky najvýhodnejšie vyriešiť problém s bioodpadmi v drvivej väčšine obcí v SR.

Zlepšiť informovanosť a prispieť tak k rozvoju kompostovania je cieľom aj série odborných seminárov, ktoré na budúci týždeň pripravili pod záštitou Ministra životného prostredia SR Priatelia Zeme - SPZ. Účastníci seminárov pod názvom „KOMPOSTOVANIE - zber a zhodnocovanie biologických odpadov“ v Trnave (26.4.), Žiline (27.4.) a Košiciach (28.4) získajú praktické informácie o spôsoboch zberu biologického odpadu, systémoch a možnostiach správneho kompostovania. Nebudú však chýbať ani informácie o spôsoboch osvety, formách podpory domáceho, komunitného kompostovania a exkurzie na kompostárňach.

Okrem poradenstva a praktickej pomoci Priatelia Zeme - SPZ pripravujú na celý rok 2005 množstvo aktivít, ktoré majú pomôcť mestám a obciam zvládnuť realizáciu nových environmentálnych opatrení.

Článek byl publikován ve sborníku k akci: KOMPOSTOVANIE - zber a zhodnocovanie biologických odpadov.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Kompostovanie na obecných kompostoviskách
Palárikovo - obec, kde se třídí
Zber bioodpadu
Spoločnosť priateľov Zeme pomohla vybudovať už 8 obecných kompostovísk
Bioodpad problém ? Riešenie - kompostovanie !
Kompostovacia kampaň na Slovensku
Kompostovanie bioodpadov - pridajte sa aj Vy

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 21.4.2005
Poslední změna: 20.4.2005
Počet shlédnutí: 6928

Citace tohoto článku:
PLÁNIČKA, Radoslav: 1. január 2006- začiatok konca skládkovania a spaľovania bioodpadu. Biom.cz [online]. 2005-04-21 [cit. 2024-07-20]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pelety-a-brikety/odborne-clanky/1-januar-2006-zaciatok-konca-skladkovania-a-spalovania-bioodpadu>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto