Odborné články

Výroba a použití mulčovacích folií z recyklovaného papíru

Obchodní společnosti, vládní úřady, ale i samotné domácnosti spotřebují každoročně neuvěřitelné množství papíru. Počínaje kancelářským papírem (70% evropských společností se shoduje, že "kancelář bez papírů" je pouhá vize), novinami a časopisy a konče např. krabičkami od čaje. Jen za rok 2006 činila spotřeba papíru v ČR 1473,6 tisíc tun1 (tj. 143,3 kg papíru na osobu).

Uvědomělejší organizace a jedinci odpad třídí, a tak umožňují jeho další recyklaci. S rostoucí spotřebou papíru roste i potenciál k recyklaci a dalšímu samotnému využití. Dle aktuálních informací recykluje Česká republika pouze 39% papíru, zatímco sousední Slovensko téměř dvojnásob a Rakousko dokonce 97% 2. Zbylá procenta bohužel končí nevyužita například na skládkách odpadu.

Recyklace je jednou z nejdůležitějších oblastí zájmu celého papírenského odvětví ve světě i u nás. Při recyklaci papíru se ušetří především samotné stromy (použitím 1 tuny sběrového papíru ušetříme asi 17 stromů v lese) a uspoří se až 50% energie a 40% vody. Sníží se také znečištění vzduchu (o 75%) a vody (o 35%) 3.

Využití sběrového papíru šetří čistotu vod, energii a dřevo. Sběrový papír u nás zpracovává na nové papírenské výrobky celkem 22 papíren4. Mezi největší zpracovatele patří výrobci vlnitých lepenek (Duropack Bupak Obaly, KAPPA Karton Morava), výrobce materiálů pro vlnité lepenky (Frantschach Pulp & Paper) a výrobce novinového papíru (např. donedávna působící Norske Skog Štětí). Současné technologie umožňují výrobu široké škály zboží z recyklovaného papíru.

Netradiční způsob využití odpadového papíru nabízí novozélandská technologie na výrobu mulčovacích rohoží, která za týden zpracuje zhruba 9 tun odpadového papíru. Mulčovací rohože EkoCover jsou primárně vyrobeny z použitého kancelářského papíru. Tyto rohože jsou určeny pro použití v zemědělství či v zahradnické tvorbě, kde zabraňují růstu plevelů a udržují vláhu, zejména při plošném použití dokáží také snížit erozi půdy. Pro své zcela organické složení lze tyto rohože aplikovat na půdu a po uplynutí funkční životnosti je na půdě nechat. Rohože se časem zcela rozloží a půdu tak obohatí o cenný humus.

Obr. 1: Založená plantáž rychlerostoucích dřevin s použitím mulčovací rohože k zamezení růstu plevelů

Technologie na výrobu rohoží EkoCover se nyní nachází už i v České republice. Středočeská společnost VUC Services spol. s r.o. se sídlem na Kladně tuto technologii zakoupila a v průběhu pár týdnů spustí zkušební a následně plný provoz.

Obr. 2: Založená plantáž rychlerostoucích dřevin s použitím mulčovací rohože k zamezení růstu plevelů

Recyklaci papíru tedy můžeme podporovat jak vlastním tříděním a odevzdáním papíru do sběru, tak nákupem výrobků z recyklovaného papíru.

Použité zdroje: 1 statistiky Svazu průmyslu papíru a celulózy, 2 Hnutí duha, 3 ZO ČSOP Veronica, 4 Svět tisku

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Informační kampaně radí občanům proč a jak třídit bioodpady

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 14.8.2008
Poslední změna: 19.8.2008
Počet shlédnutí: 8156

Citace tohoto článku:
KOZÁKOVÁ, Radka: Výroba a použití mulčovacích folií z recyklovaného papíru. Biom.cz [online]. 2008-08-14 [cit. 2024-07-18]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pelety-a-brikety-obnovitelne-zdroje-energie-bioplyn-spalovani-biomasy-bioodpady-a-kompostovani-biometan/odborne-clanky/vyroba-a-pouziti-mulcovacich-folii-z-recyklovaneho-papiru>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
18 Aug 2008 11:43 hule
-
18 Aug 2008 13:18 Kozkov
- Cena
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto