obrázek

Založená plantáž rychlerostoucích dřevin s použitím mulčovací rohože k zamezení růstu plevelů

Založená plantáž rychlerostoucích dřevin s použitím mulčovací rohože k zamezení růstu plevelů

Založená plantáž rychlerostoucích dřevin s použitím mulčovací rohože k zamezení růstu plevelů
Autor: Radka Kozáková


Zpět