Odborné články

Toky komunálních biodegradabilních odpadů v ČR

V tomto článku jsme se zaměřili pouze na toky komunálních biodegradabilních odpadů, které jsou problematičtější než biodegradabilní odpady ze zemědělství, jež jsou obvykle využívány přímo v místě vzniku. Rovněž využívání biodegradabilních odpadů z průmyslu nečiní takové potíže, jelikož jich většinou vzniká velké množství na jednom místě, což je relativně snadno řešitelné.

  1999 2010 2013 2020 Poznámka
Prognóza produkce tuhých komunálních odpadů 3730 5135 5291 5673 Produkce 1995: 3.400
Z toho BRO 1.529 3081 3174 3403 1995: 1.394
Možnosti:
Na skládky je možno uložit (BRO)   75% r. 1995 1.046 50% r. 1995 697 35% r. 1995 488 z produkce BRO 1995
Jinak nutno odstranit   2035 2477 2915  
Prognózovaný vývoj kapacit pro nakládání s odpady
Recyklace papíru (nárůst) 380 (stav) + 130 + 150 1 200 podklady EKO-KOM
Kompostování BRO (nárůst) 220 + 429 + 458 + 434  
Spalování směsného TKO (nárůst) 636 + 643 + 687 + 652  

Struktura kompostovaných komunálních odpadů v roce 2000:

Dle naší analýzy není hlavním problémem v rozvoji kompostování nedostatek kapacit, ale nevhodné umístění těchto kapacit s ohledem na produkci komunálního odpadu, proto navrhujeme požadovat podporu zejména v těchto oblastech:

  • podpora na využívání vyrobených kompostů v zemědělství,
  • podpora separovaného sběru biodegradabilních odpadů,
  • motivace obcí k výstavbě obecních kompostáren, podpoře domovního a komunitního kompostování.

Biologicky rozložitelný komunální odpad v ČR dle krajů

Produkce biologicky rozložitelného odpadu v roce 1998 - kraj HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Kód druhu odpadu Název druhu odpadu Celková produkce (t) %* z toho biodegradabilní (t)
20 01 01 papír a/nebo lepenka 29039 100 29 039
20 01 07 dřevo 643 100 643
20 01 08 organický kompostovatelný kuchyňský odpad (včetně olejů na smažení a kuchyňského odpadu z jídelen a restaurací) 553 100 553
20 01 10 oděv 3212 75 2 409
20 01 11 textilní materiál 55 75 41
20 02 01 kompostovatelný odpad 596 100 596
20 02 03 ostatní nekompostovatelný odpad 430 20 86
20 03 01 směsný komunální odpad 143778 40 57 511
20 03 02 odpad z tržišť 1394 80 1 115
Celkem 179699 - 91 993

Zdroj: Kotoulová 2000

Produkce biologicky rozložitelného odpadu v roce 1998- kraj STŘEDOČESKÝ

Kód druhu odpadu Název druhu odpadu celkové množství (t) % z toho biodegradabilní (t)
20 01 01 papír a/nebo lepenka 11625 100 11 625
20 01 07 dřevo 728 100 728
20 01 08 organický kompostovatelný kuchyňský odpad (včetně olejů na smažení a kuchyňského odpadu z jídelen a restaurací) 489 100 489
20 01 10 oděv 4 75 3
20 01 11 textilní materiál 116 75 87
20 02 01 kompostovatelný odpad 2836 100 2 836
20 02 03 ostatní nekompostovatelný odpad 3420 20 684
20 03 01 směsný komunální odpad 224925 40 89 970
20 03 02 odpad z tržišť 355 80 284
Celkem 244498 - 106 706

Zdroj: Kotoulová 2000

Produkce biologicky rozložitelného odpadu v roce 1998- kraj BUDĚJOVICKÝ

Kód druhu odpadu Název druhu odpadu celkové množství (t) % z toho biodegradabilní (t)
20 01 01 papír a/nebo lepenka 14152 100 14 152
20 01 07 dřevo 1112 100 1 112
20 01 08 organický kompostovatelný kuchyňský odpad (včetně olejů na smažení a kuchyňského odpadu z jídelen a restaurací) 458 100 458
20 01 10 oděv 61 75 46
20 01 11 textilní materiál 369 75 277
20 02 01 kompostovatelný odpad 6597 100 6 597
20 02 03 ostatní nekompostovatelný odpad 10220 20 2 044
20 03 01 směsný komunální odpad 136835 40 54 734
20 03 02 odpad z tržišť 99 80 79
Celkem 169903 - 79 499

Zdroj: Kotoulová 2000

Produkce biologicky rozložitelného odpadu v roce 1998- kraj PLZEŇSKÝ

Kód druhu odpadu Název druhu odpadu celkové množství (t) % z toho biodegradabilní (t)
20 01 01 papír a/nebo lepenka 9175 100 9 175
20 01 07 Dřevo 261 100 261
20 01 08 organický kompostovatelný kuchyňský odpad (včetně olejů na smažení a kuchyňského odpadu z jídelen a restaurací) 251 100 251
20 01 10 oděv 0 75 0
20 01 11 textilní materiál 264 75 198
20 02 01 kompostovatelný odpad 2476 100 2 476
20 02 03 ostatní nekompostovatelný odpad 1225 20 245
20 03 01 směsný komunální odpad 104813 40 41 925
20 03 02 odpad z tržišť 344 80 275
Celkem 118808 - 54 806

Zdroj: Kotoulová 2000

Produkce komunálního odpadu v roce 1998 - kraj KARLOVARSKÝ

Kód druhu odpadu Název druhu odpadu celkové množství (t) % z toho biodegradabilní (t)
20 01 01 papír a/nebo lepenka 9381 100 9 381
20 01 07 dřevo 493 100 493
20 01 08 organický kompostovatelný kuchyňský odpad (včetně olejů na smažení a kuchyňského odpadu z jídelen a restaurací) 81 100 81
20 01 10 oděv 235 75 176
20 01 11 textilní materiál 8401 75 6 301
20 02 01 kompostovatelný odpad 3309 100 3 309
20 02 03 ostatní nekompostovatelný odpad 1165 20 233
20 03 01 směsný komunální odpad 99623 40 39 849
20 03 02 odpad z tržišť 44 80 35
Celkem 122 731 - 59 858

Zdroj: Kotoulová 2000

Produkce biologicky rozložitelného odpadu v roce 1998- kraj ÚSTECKÝ

Kód druhu odpadu Název druhu odpadu celkové množství (t) % z toho biodegradabilní (t)
20 01 01 papír a/nebo lepenka 19585 100 19 585
20 01 07 dřevo 869 100 869
20 01 08 organický kompostovatelný kuchyňský odpad (včetně olejů na smažení a kuchyňského odpadu z jídelen a restaurací) 446 100 446
20 01 10 oděv 312 75 234
20 01 11 textilní materiál 121 75 91
20 02 01 kompostovatelný odpad 10419 100 10 419
20 02 03 ostatní nekompostovatelný odpad 22615 20 4 523
20 03 01 směsný komunální odpad 230360 40 92 144
20 03 02 odpad z tržišť 103 80 82
Celkem 284830 - 128 393

Zdroj: Kotoulová 2000

Produkce biologicky rozložitelného odpadu v roce 1998- kraj LIBERECKÝ

Kód druhu odpadu Název druhu odpadu celkové množství (t) % z toho biodegradabilní (t)
20 01 01 papír a/nebo lepenka 1196 100 1 196
20 01 07 dřevo 820 100 820
20 01 08 organický kompostovatelný kuchyňský odpad (včetně olejů na smažení a kuchyňského odpadu z jídelen a restaurací) 914 100 914
20 01 10 oděv 24 75 18
20 01 11 textilní materiál 89 75 67
20 02 01 kompostovatelný odpad 5460 100 5 460
20 02 03 ostatní nekompostovatelný odpad 5115 20 1 023
20 03 01 směsný komunální odpad 513770 40 205 508
20 03 02 Odpad z tržišť 0 80 0
Celkem 527388 - 215 006

Zdroj: Kotoulová 2000

Produkce biologicky rozložitelného odpadu v roce 1998- kraj KRÁLOVÉHRADECKÝ

Kód druhu odpadu Název druhu odpadu celkové množství (t) % z toho biodegradabilní (t)
20 01 01 papír a/nebo lepenka 5252 100 5 252
20 01 07 dřevo 124 100 124
20 01 08 organický kompostovatelný kuchyňský odpad (včetně olejů na smažení a kuchyňského odpadu z jídelen a restaurací) 303 100 303
20 01 10 oděv 5 75 4
20 01 11 textilní materiál 213 75 160
20 02 01 kompostovatelný odpad 1426 100 1 426
20 02 03 ostatní nekompostovatelný odpad 1395 20 279
20 03 01 směsný komunální odpad 63870 40 25 548
20 03 02 Odpad z tržišť 0 80 0
Celkem 72589 - 33 096

Zdroj: Kotoulová 2000

Produkce biologicky rozložitelného odpadu v roce 1998- kraj PARDUBICKÝ

Kód druhu odpadu Název druhu odpadu celkové množství (t) % z toho biodegradabilní (t)
20 01 01 papír a/nebo lepenka 4268 100 4 268
20 01 07 dřevo 255 100 255
20 01 08 organický kompostovatelný kuchyňský odpad (včetně olejů na smažení a kuchyňského odpadu z jídelen a restaurací) 444 100 444
20 01 10 oděv 12 75 9
20 01 11 textilní materiál 128 75 96
20 02 01 kompostovatelný odpad 5465 100 5 465
20 02 03 ostatní nekompostovatelný odpad 5225 20 1 045
20 03 01 směsný komunální odpad 83925 40 33 570
20 03 02 odpad z tržišť 911 80 729
Celkem 100633 - 45 881

Zdroj: Kotoulová 2000

Produkce biologicky rozložitelného odpadu v roce 1998- kraj JIHLAVSKÝ

Kód druhu odpadu Název druhu odpadu celkové množství (t) % z toho biodegradabilní (t)
20 01 01 papír a/nebo lepenka 10839 100 10 839
20 01 07 dřevo 133 100 133
20 01 08 organický kompostovatelný kuchyňský odpad (včetně olejů na smažení a kuchyňského odpadu z jídelen a restaurací) 297 100 297
20 01 10 oděv 3 75 2
20 01 11 textilní materiál 180 75 135
20 02 01 kompostovatelný odpad 4416 100 4 416
20 02 03 ostatní nekompostovatelný odpad 4635 20 927
20 03 01 směsný komunální odpad 93298 40 37 319
20 03 02 odpad z tržišť 363 80 290
Celkem 114163 - 54 358

Zdroj: Kotoulová 2000

Produkce biologicky rozložitelného odpadu v roce 1998- kraj BRNĚNSKÝ

Kód druhu odpadu Název druhu odpadu celkové množství (t) % z toho biodegradabilní (t)
20 01 01 papír a/nebo lepenka 13288 100 13 288
20 01 07 dřevo 100 100 100
20 01 08 organický kompostovatelný kuchyňský odpad (včetně olejů na smažení a kuchyňského odpadu z jídelen a restaurací) 569 100 569
20 01 10 oděv 16 75 12
20 01 11 textilní materiál 523 75 392
20 02 01 kompostovatelný odpad 89092 100 89 092
20 02 03 ostatní nekompostovatelný odpad 3070 20 614
20 03 01 směsný komunální odpad 170883 40 68 353
20 03 02 odpad z tržišť 2208 80 1 766
Celkem 279748 - 174 186

Zdroj: Kotoulová 2000

Produkce biologicky rozložitelného odpadu v roce 1998- kraj OLOMOUCKÝ

Kód druhu odpadu Název druhu odpadu celkové množství (t) % z toho biodegradabilní (t)
20 01 01 papír a/nebo lepenka 6744 100 6 744
20 01 07 dřevo 198 100 198
20 01 08 organický kompostovatelný kuchyňský odpad (včetně olejů na smažení a kuchyňského odpadu z jídelen a restaurací) 312 100 312
20 01 10 oděv 55 75 41
20 01 11 textilní materiál 128 75 96
20 02 01 kompostovatelný odpad 1907 100 1 907
20 02 03 ostatní nekompostovatelný odpad 4030 20 806
20 03 01 směsný komunální odpad 174798 40 69 919
20 03 02 odpad z tržišť 115 80 92
Celkem 188286 - 80 115

Zdroj: Kotoulová 2000

Produkce biologicky rozložitelného odpadu v roce 1998- kraj OSTRAVSKÝ

Kód druhu odpadu Název druhu odpadu celkové množství (t) % z toho biodegradabilní (t)
20 01 01 papír a/nebo lepenka 7865 100 7 865
20 01 07 dřevo 312 100 312
20 01 08 organický kompostovatelný kuchyňský odpad (včetně olejů na smažení a kuchyňského odpadu z jídelen a restaurací) 2503 100 2 503
20 01 10 oděv 7 75 5
20 01 11 textilní materiál 179 75 134
20 02 01 kompostovatelný odpad 7657 100 7 657
20 02 03 ostatní nekompostovatelný odpad 14545 20 2 909
20 03 01 směsný komunální odpad 736775 40 294 710
20 03 02 odpad z tržišť 1254 80 1 003
Celkem 771096 - 317 098

Zdroj: Kotoulová 2000

Produkce biologicky rozložitelného odpadu v roce 1998- kraj ZLÍNSKÝ

Kód druhu odpadu Název druhu odpadu celkové množství (t) % z toho biodegradabilní (t)
20 01 01 papír a/nebo lepenka 8289 100 8 289
20 01 07 dřevo 100 100 100
20 01 08 organický kompostovatelný kuchyňský odpad (včetně olejů na smažení a kuchyňského odpadu z jídelen a restaurací) 899 100 899
20 01 10 oděv 8 75 6
20 01 11 textilní materiál 404 75 303
20 02 01 kompostovatelný odpad 3050 100 3 050
20 02 03 ostatní nekompostovatelný odpad 2145 20 429
20 03 01 směsný komunální odpad 134505 40 53 802
20 03 02 odpad z tržišť 305 80 244
Celkem 149705 - 67 122

Zdroj: Kotoulová 2000

Produkce biologicky rozložitelného odpadu v roce 1998 - celá ČR

Kód druhu odpadu Název druhu odpadu Celková produkce (t) %* z toho biodegradabilní (t)
20 01 01 papír a/nebo lepenka 150698 100 150698
20 01 07 dřevo 6148 100 6148
20 01 08 organický kompostovatelný kuchyňský odpad (včetně olejů na smažení a kuchyňského odpadu z jídelen a restaurací) 8519 100 8519
20 01 10 oděv 3954 75 2965
20 01 11 textilní materiál 11170 75 8378
20 02 01 kompostovatelný odpad 144706 100 144706
20 02 03 ostatní nekompostovatelný odpad 79235 20 15847
20 03 01 směsný komunální odpad 2912158 40 1164862
20 03 02 odpad z tržišť 7495 80 5994
Celkem 3 324 077 - 1 508 117

Zdroj: Kotoulová 2000

* Procentický podíl biodegradabilního odpadu z této frakce

Jak dokazují grafy rozdílnosti produkce biodegradabilních komunálních odpadů v některých krajích, je produkce těchto odpadů v jednotlivých krajích a okresech velmi rozdílná. Grafy jsou vytvořeny pouze z relativních hodnot, jejichž celkový průměr hodnot je vždy roven 1.

Z grafického znázornění je dobře patrná nevyváženost jednotlivých ukazatelů. Na produkci BRKO působí mnoho vlivů, například:

  • Typ zástavby: U hromadné bytové (panelákové) zástavby jsou předpoklady k větší produkci BRKO než u zástavby rodinných domů. U domovní zástavby, zejména na vesnicích, bývá část odpadu zkrmována. V domech jsou také větší skladovací prostory a není zvykem používat polotovary s krátkou životností…) Na druhou stranu u domovní zástavby může vznikat ve větší míře odpad z údržby zeleně.
  • Druh vytápění: lokalita s centrálním vytápěním má předpoklady k větší produkci BRKO. V takovýchto lokalitách nedochází k pálení BRKO v domácích topeništích. (Což není vždy šetrné k životnímu prostředí.)
  • Sociální návyky a domácí kompostování: lokalita kde obyvatelé kompostují bioodpad má menší předpoklady k produkci BRKO.

(Ne)vyváženost produkce BRKO na úrovni krajů (graf 1)

Krajní hodnoty indexu produkce BRKO na obyvatele se pohybují od 0,4 (40 % z průměru ČR) v Královéhradeckém kraji do 3,33 (330 %) v Libereckém kraji. Zejména údaj z Libereckého kraje se naprosto vymyká normálu. Můžeme jen odhadovat je-li to díky jedinečné pečlivosti libereckých úředníků (zaznamenali skutečně všechen BRKO), či je to zaviněno chybou. Podobná disproporce se objevuje v menší míře také u Ostravského a Karlovarského kraje. Díky těmto třem abnormálně vysokým hodnotám se jeví produkce BRKO na obyvatele ostatních krajů podprůměrná. Ve skutečnosti je (na údaje z databáze ISO) relativně vyvážená.

Produkce BRKO na úrovni okresů (graf 2, 3)

Okresy Jihočeského kraje

Index produkce BRKO na obyvatele je na úrovni okresů vyváženější. Zejména okresy kraje Jihočeského jsou v normálu. Jeho šedou průměrnost lehce narušuje okres České Budějovice, který vykazuje Index produkce BRKO na osobu 1,38. Tento okres však produkuje 2,7 x více BRKO než je celkový průměr kraje. To je dle mého názoru díky tomu, že se v tomto okrese nachází Jihočeská metropole- České Budějovice a odlišným typem zástavby a také relativně velkým počtem obyvatel.

Okresy Ústeckého kraje

V Ústeckém kraji je Index produkce BRKO na obyvatele na úrovni okresů velmi rozkolísaný. Zejména příhraniční okres Děčín tvoří na grafu č. 3 výrazný peek (1,85). Opačný, ne však tak výrazným extrémem je okres Litoměřice (0,55). U tohoto okresu se dá předpokládat, že zde relativně mnoho obyvatel využívá domácí kompostování BRKO díky dlouholeté zahrádkářské tradici tohoto okresu.

Závěr

Údaje z ISO nám dávají určitou představu o množstvích biodegradabilních odpadů v České republice, ale údaje nejsou přesné, např. je těžké si představit, že by v celém Libereckém kraji nevznikaly žádné biodegradabilní odpady z tržišť. Proto doporučujeme zlepšit sběr údajů do databáze ISO.

V oblasti využívání komunálních biodegradabilních odpadů by bylo dobré podporovat:

Celkově by rozvoji využívání biodegradabilních odpadů pomohlo:

  • podpora využívání kompostů vyrobených z odpadů v zemědělství,
  • zmírnění ČSN 46 5735 Průmyslové komposty, např. limity pro obsahy Zn jsou neopodstatněně přísné,
  • zvýšení poplatků za ukládání odpadů na skládky.
Obrázek 2
Graf č.2: Produkce biologicky degradabilních odpadů na úrovni okresů v Jihočeském kraji. (Dle údajů z koncepce odpadového hospodářství Jihočeského kraje) Obrázek 3
Graf č.3: Produkce biologicky degradabilních odpadů na úrovni okresů v Ústeckém kraji. (Dle údajů z koncepce odpadového hospodářství Ústeckého kraje)

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Od spalování k většímu třídění a kompostování bioodpadu, ekonomický pohled
Nakládání s komunálními bioodpady v České republice
Systémy odděleného sběru biologicky rozložitelných komunálních odpadů v ČR
Metodický postup a celková produkce směsného komunálního odpadu v regionu
Zařízení využívající biodegradabilní odpady
Regionální projekt zřizování kompostování komunálních odpadů na zemědělských farmách v okrese Freistadt (Horní Rakousko) v letech 1992 - 2001
Porovnání v ČR dostupných kompostérů
Návrh informačního a expertního systému pro nakládání s odpady
Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů v České republice - STEO

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 29.5.2002
Poslední změna: 28.5.2002
Počet shlédnutí: 9161

Citace tohoto článku:
HABART, Jan, SLEJŠKA, Antonín: Toky komunálních biodegradabilních odpadů v ČR. Biom.cz [online]. 2002-05-29 [cit. 2024-07-13]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pelety-a-brikety-obnovitelne-zdroje-energie-bioplyn-spalovani-biomasy-bioodpady-a-kompostovani-biometan/odborne-clanky/toky-komunalnich-biodegradabilnich-odpadu-v-cr>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto