Odborné články

Biom.cz je pod svobodnou licencí

Jelikož máme podáno či promýšlíme několik projektů na zlepšení funkčnosti i obsahu Biom.cz, tak pociťujeme potřebu nějakým způsobem udat pravidla, pod kterými budou informace na Biom.cz zveřejňovány. Doposavad to nebylo upraveno ani copyrightem ani žádnou licencí. Současná praxe je, že když dostaneme nějaký text, tak jej zveřejníme, a když někdo projeví zájem něco z Biom.cz opublikovat jinde, tak se domluví s autorem článku nebo v případě "stálých odběratelů", to učiní rovnou. Jelikož si přejeme, aby se tento způsob vzájemného sdílení informací mohl i nadále rozvíjet, tak jsme zvolili GNU Free Documentation Licence - GFDL - (GNU licence pro svobodnou dokumentaci), která původně vznikla jako licence pro dokumentaci k programům s otevřeným kódem. V současné době tuto licenci využívá např. encyklopedie Wikipedia, web o informatice Comment ça marche? či Asociace pro progresivní komunikaci (jejímž členem je i Econnect, o.s., na jehož serveru je Biom.cz hostován).

GFDL se na Biom.cz nevztahuje na dokumenty, u kterých je uveden jiný zdroj informací něž je Biom.cz - např. sborník, odborný časopis nebo odkaz na originální text (u odkazů na články na jiných serverech). GFDL dovoluje kopírování a distribuci licencovaného dokumentu na jakémkoliv médiu. GFDL dovoluje i změnu dokumentu, za podmínky, že je citován původní text. Pokud je dokument publikován ve větším nákladu než 100 kusů, musí být citován původní text (podrobnosti viz GFDL).

Používáním této licence jsou stanovena pravidla pro vzájemné sdílení informací a zároveň vyjádřeny sympatie k otevřenému software, na kterém je Biom.cz založen (publikační systém APC Action Applications, programovací jazyk PHP, databáze MySQL, operační systém Linux,...).

Co z toho vyplývá pro autory a redaktor(k)y jiných periodik, které / kteří s Biom.cz spolupracují? Prakticky žádné změny:

  • Uveřejněná data na Biom.cz se stávají veřejnými, tudíž každý má právo je dále využívat - ovšem s uvedením licence, čehož může být dosaženo prostou citací zdroje (což je běžná praxe, viz např. www.enviweb.cz).
  • Z licence nevyplývá povinnost konzultovat používání textu s autorem. Tato povinnost neexistovala ani dříve, jelikož Biom.cz neužíval žádný copyright či licenci. Takže weby, které pouze přebíraly naše texty nebo na ně vytvářely odkazy (např. www.tzb-info.cz), tak to autorům neoznamovaly, ale tištěná periodika, která většinou provádí nějaké změny textů, tak se vždy s autorem dohodnou.

Co z otevřené licence vyplývá pro redakci Biom.cz? Pouze drobné povinnosti:

  • Každému autorovi budeme před uveřejněním jeho textu oznamovat, jakou používáme licenci a zda souhlasí se zveřejněním svého textu pod touto licencí.
  • Jelikož by nebylo zcela snadné zabezpečit, aby se u nových článků upozornění na licenci zobrazovalo a na starých ne, tak přechod na novou licenci byl oznámen rovněž všem autorům stávajícím - s dotazem, zda souhlasí s touto změnou.
  • V případě nesouhlasu autora s licencí je možné zrušit její platnost uvedením odkazu na původní zdroj, copyrightu, jiné licence či věty oznamující neplatnost níže uvedené licence pro daný text.

Článek byl publikován v rámci práce na webu Biom.cz.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Nová grafika na BIOM on line
Jaké dárky dostanou k Vánocům čtenáři Biom.cz?
Informační systém pro kompostárenství
Vyhodnocení ankety o směřování odborného magazínu Biom.cz

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 7.5.2003
Poslední změna: 14.1.2006
Počet shlédnutí: 11026

Citace tohoto článku:
SLEJŠKA, Antonín, HABART, Jan: Biom.cz je pod svobodnou licencí. Biom.cz [online]. 2003-05-07 [cit. 2024-07-23]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pelety-a-brikety-obnovitelne-zdroje-energie-bioplyn-spalovani-biomasy-bioodpady-a-kompostovani-biometan/odborne-clanky/biom-cz-je-pod-svobodnou-licenci>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto