Odborné články

Rozvoj bioenergetiky v Rakousku

(Článek převzat z časopisu BIOMASS News, No 10. Dec. 2001, vydávaném Evropskou asociací pro biomasu)

V Rakousku je téměř 50% energie používáno jako teplo. Výroba tepla je zároveň nejběžnějším způsobem využívání biomasy. V poslední době byly zaznamenány zejména tyto tři novinky:

  1. dálkové vytápění na bázi biomasy,
  2. smluvní dodávky tepla z biomasy (heat contracting),
  3. moderní kotle pro rodinné domky.

1. Dálkové vytápění

Sítě dálkového vytápění na bázi biomasy byly budovány ve vesnických oblastech od poloviny osmdesátých let. Poptávka po těchto systémech zaznamenala významný vzestup.

V mnoha případech jsou výtopny budovány a provozovány malými družstvy farmářů. Výstavba kotelen je podporována zejména z fondů ministerstva zemědělství a zemských vlád. V posledních 15 letech bylo postaveno 501 výtopen na biomasu a síť pro rozvod tepla s celkovou kapacitou 650 MW. Velikosti kotlů se pohybují mezi 0,5 - 20 MW a zásobují teplem 25 tisíc zákazníků.

2. Smluvní dodávky tepla

Principem této metody je zajištění dodávky tepla pro velkou budovu či skupinu domů společností či skupinou farmářů, kteří si obvykle pronajmou sklep, kde instalují centrální vytápění, které pak provozují. Výkony kotlů se pohybují mezi 100 - 300 kW. Jako palivo je nejčastěji používána dřevní štěpka. Finanční podpora na výstavbu těchto zařízení je 30-40%.

3. Kotle pro rodinné domy

Systémy pro vytápění rodinných domků nemajících přístup k dálkovému vytápění stále zůstávají největším trhem v oblasti tepla z biomasy. Tyto domky mají obvykle centrální kotel a vodní potrubí.

Nové kotle na polínka

V posledních letech byly vyvinuty kotle na polínka s nízkými emisemi a větším komfortem. Obvykle jsou instalovány se zásobníkem horké vody o obsahu 1-2 m3. Tyto kotle hrají významnější roli v některých venkovských oblastech, což však nemění nic na faktu, že polínka jsou na ústupu.

Kotle na štěpku

V posledních 20 letech se využívání štěpky rozvíjelo společně s vývojem nových kotlů. Hlavní výhodou je vyšší komfort a možnost automatizace. tyto kotle převažují v malých dřevozpracujících podnicích a farmách. Neuspěly v klasických rodinných domech v příměstských čtvrtích kvůli vyšším investičním nákladům a potřebě velkého skladovacího prostoru.

Systémy pro vytápění peletami

Využívání pelet pro vytápění je relativně nové. V roce 1997 byly instalovány první kotle na pelety. V následujících letech však průmysl a obchod spjatý s peletkami rychle rostl. Pelety jsou vyráběny z dřevních odpadů z dřevozpracujícího průmyslu. Peletky mají oproti štěpce mnohem nižší vlhkost a vysokou hustotu, což obojí zjednodušuje skladování a transport. Produkční kapacita pelet v Rakousku je kolem 120 tisíc tun ročně. Peletky jsou vyráběny sedmi subjekty a kotle na pelety produkuje 25 výrobců.

V Rakousku jsou peletky využívány zejména vlastníky rodinných domů a ne pro dálkové vytápění jako ve Švédsku. Pelety jsou dodávány vozidly s uzavřeným silem. Pelety jsou pneumaticky plněny do vzduchotěsného skladu, ze kterého jsou automaticky podávány do kotle.

V posledních letech se počet instalací peletových systémů každoročně zvyšuje o 50%. V současnosti jich pracuje kolem 8 tisíc. Dohromady bylo v roce 2000 instalováno 4 tisíce kotlů na peletky, 2 tisíce na štěpku a 6 tisíc na polínka.

Vedle centrálních kotlů jsou v Rakousku rovněž velmi oblíbená kachlová kamna, kterých je nainstalováno kolem 400 tisíc a využívají polínka. Většinou jsou využívány coby doplňkový systém vytápění.

Biomasa pro elektřinu

V roce 2000 byla Rakousku vypracována moderní legislativa (EIWOG) pro podporu rozvoje produkce elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, která by nyní měla být zemskými vládami zapracována do jejich legislativ. Dle této legislativy by do roku 2007 měla být 4% elektřiny vyráběna z biomasy, větru a fotovoltaiky. K dosažení těchto cílů existují tarify pro odběr elektřiny od nezávislých producentů.

Je očekáván rychlý rozvoj výroby elektřiny z biomasy v následujících letech. V současnosti v Rakousku existuje kolem 100 bioplynových stanic, 10 velkých instalací v celulózo-papírenském průmyslu využívající černý výluh, dvě elektrárny spalující biomasu společně s uhlím a několik dřevo-zplyňovacích jednotek a další technologie pro výrobu elektřiny z biomasy.

 

Překlad: Antonín Slejška

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Předpoklady hospodárného provozu zařízení na bioplyn
Krátké zprávy z Evropské kompostárenké sítě (ECN)
Biomasa v Irsku
Dřevní peletky - standardní fytopalivo budoucnosti
Farmářské bioplynové stanice v Rakousku
Exkurze po bioplynových stanicích - 2 - Mettmach
Liberalizace energetického zákona a rozvoj obnovitelných energií
Exkurze po bioplynových stanicích - 5 - Salzburg
Rakouské energetické dny - iniciování spolupráce v oblasti úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie
Biomasa ve Španělsku

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 22.5.2002
Poslední změna: 21.5.2002
Počet shlédnutí: 8579

Citace tohoto článku:
JAUSCHNEGG, Horst, SLEJŠKA, Antonín: Rozvoj bioenergetiky v Rakousku. Biom.cz [online]. 2002-05-22 [cit. 2024-07-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/rozvoj-bioenergetiky-v-rakousku>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto