autoři článků

Dipl. Ing. Horst Jauschnegg

Austrian Biomass Association, Franz Josefs – Kai, 13, Wien, 1010, Rakousko
, tel.:+431 533 079 732, fax:+431 533 079 790

Specializace: Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Pěstování biomasy