Odborné články

Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (4) Compostaggio Lodigiano S.r.l.

Většina informací obsažených v článku pochází od Enza Favoina, který celou exkurzi organizoval.

V provincii Lodi žije 250 tisíc obyvatel. Kompostárna vznikla na prasečí farmě, která postupně omezuje svou produkci. Roční kapacita kompostárny je 20 tisíc tun, což umožňuje odběr kuchyňských a zelených odpadů pouze z části provincie. Majitel však vlastní další obdobnou kompostárnu a třetí je ve výstavbě. Dodavatelem technologie je Entsorga Italia S.r.l.

Zelený odpad je přivážen a skladován na volné ploše a následně drcen v kladivovém mlýnu. Kuchyňský odpad je přivážen do kryté haly, kde je společně s rozdrceným zeleným odpadem míchán ve šnekové směšovací jednotce. Kvalitní homogenizace je velmi důležitá, jelikož kompostování probíhá v bioreaktorech a boxech s nucenou aerací, a tudíž nedochází k dalšímu promíchávání při překopávkách. Vzduch z haly je odsáván a používán k aeraci bioreaktorů.

Po předúpravě je materiál plněn do kovových bioreaktorů nebo betonových boxů umístěných v hale. Kovových bioreaktorů je na kompostárně celkem 24, respektive tři moduly, z nichž každý obsahuje osm bioreaktorů a jeden biofiltr. Moduly je možné dodávat i s menším množstvím bioreaktorů, ale tím se zvyšuje relativní cena biofiltru, jehož kapacita umožňuje filtraci zápachu až z osmi bioreaktorů. Jeden modul je dodáván za cenu 230 tisíc Euro. Objem jednoho bioreaktoru je 25 m3 a roční kapacita přibližně 3.000 tun ročně, což odpovídá délce jednoho cyklu 14 dní: 15 tun x 8 bioreaktorů x 25 cyklů = 3.000 tun za rok.

Vzduch je do bioreaktoru přiváděn ze spoda pod perforovanou podlahu. V prostoru pod podlahou je podtlak, což zajišťuje rovnoměrnou distribuci vzduchu do celého půdorysu bioreaktoru. Aerace je optimalizována dle teploty, jelikož účelem fermentace v bioreaktorech je především sanitace a odstranění zápachu, tak horní teplotní mez je nastavována někde nad 55°C (v Itálii musí teplota v kompostu minimálně po dobu tří dnů přesáhnout 55°C). Princip regulace spočívá v nastavení minimální a maximální teploty prostřednictvím dodaného programu. Když je bioreaktor naplněn čerstvým materiálem, tak se začne odsávat vzduch konstantní rychlostí. Když teplota dosáhne maximálního limitu, ventil se otevře naplno a intenzivní proudění chladného vzduchu substrát postupně ochladí až na minimální teplotu, při níž je ventil opět přiškrcen.

Technologie použitá v betonových boxech je totožná. Rozdíl je však v investičních nákladech. Betonové boxy jsou výhodnější pro kompostárny s kapacitami přesahujícími 5.000 tun biologických odpadů za rok.

Po intenzivní fázi fermentace následuje dozrávání na hromadě v zastřešené hale, kde se ani nepřekopává ani neprovádí nucená aerace, ale pouze se odsává vzduch z haly. Občas se pouze kompost provzdušní při manipulaci čelním nakladačem za účelem vytvoření místa pro další kompost. (Tato část kompostovacího procesu působila ne zcela zvládnutě - kvůli velikému množství páry v hale nebylo možné tuto část ani fotografovat).

Všechny výluhy i dešťové vody jsou zachycovány v jímce a následně využívány pro zvlhčování kompostu pomocí trysek v horní části bioreaktorů. Kapacitu jímek v Itálii pro venkovní komposty zjednodušeně počítají: 1m3 na 30 m2 plochy kompostárny (bez zakrytých ploch a manipulačních cest). Pro uzavřené kompostárny jsou to 2-5 litrů na m3 kompostovaného materiálu a den (např.: 10 dní x 10.000 tun x 3 litry = 300m3). Prostor pro pojmutí prvního deště dopadnuvšího na manipulační plochy se počítá např. pro 5 mm déšť: 4.000m2 x 5 litrů / m2 = 20 m3.

Produkovaný kompost používá provozovatel na svých polích, díky čemuž ušetří za hnojiva (tato úspora je vyšší než by byla tržba z prodeje kompostu). Na druhou stranu prodej kompostu by nutil provozovatele zvýšit kvalitu kompostu, a tudíž i kompostovacího procesu. Pro hnojení orné půdy stačí hrubší kompost (síto s průměrem oka 25mm).

Exkurze proběhla v rámci twinning projektu "Centrum pro hospodaření s odpady" CZ/00//IB/EN-02

Obrázek 2
Obr. 2: Pohled na biofiltr ze zhora Obrázek 3
Obr. 3: Bioreaktor Obrázek 4
Obr. 4: Vysypávání kuchyňských odpadů Obrázek 5
Obr. 5: Vstup do šnekové míchací jednotky Obrázek 6
Obr. 6: Nadrcený zahradní odpad Obrázek 7
Obr. 7: Kladivový drtič Obrázek 8
Obr. 8: Největší zdroj zápachu na kompostárně Obrázek 9
Obr. 9: Řídící centrum kompostárny Obrázek 10
Obr. 10: Celkový pohled na kompostárnu

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Bioodpad v Rakousku (1) Kompostárna Lobau
Kompostárna Pitterling firmy Ekodendra
Kompostování biodegradabilních odpadů v České republice
Slavnostní otevření Kompostárny Malešice
Koncepce nakládání s komunálními bioodpady v České republice
Sběr a kompostování bioodpadu v okrese Freistadt (Horní Rakousko)
Kompostování odpadů
Kompostárna v Dražkovicích

Předchozí / následující díl(y):

Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (2) Cinisello Balsamo
Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (3) Kompostárna Berco s.r.l.
Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (7) Universita degli studi di Milano
Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (1) Miláno východ
Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (6) suchá stabilizace firmy Ecodeco
Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (5) kompostárna FerGEO

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 20.3.2003
Poslední změna: 19.3.2003
Počet shlédnutí: 7725

Citace tohoto článku:
SLEJŠKA, Antonín, GRYGARA, Martin: Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (4) Compostaggio Lodigiano S.r.l.. Biom.cz [online]. 2003-03-20 [cit. 2024-07-16]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/nakladani-s-biologickymi-odpady-v-provincii-milano-4-compostaggio-lodigiano-s-r-l>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto