Odborné články

Bioplynové elektrárny Agri Fair

Firma Agri Fair s.r.o. se sídlem ve Stodu u Plzně působí na českém trhu již sedmnáctým rokem a stále rozšiřuje obory své činnosti. Středisko bioplynové elektrárny patří mezi silně se rozvíjející odvětví firmy. Agri Fair totiž na českém trhu zastupuje známou německou firmu Biogas Hochreiter GmbH, která je již 25 let špičkou v oboru bioplynových elektráren a působí po celém světě.

Partnerství s firmou Hochreiter otevřelo nový prostor pro podnikání a rozvoj v této oblasti to dokazuje: jen v tomto roce Agri Fair staví již sedmou elektrárnu v ČR. Firma se od roku 1991 mimo jiné zabývá prodejem a servisem zemědělské techniky a zároveň již 15 let zastupuje známou německou firmu Fliegl, která se specializuje na výrobu dopravní techniky, jak silniční, tak i zemědělské. A právě majitel p. Fliegl podpořil vznik partnerství Agri Fairu s firmou Hochreiter. Celkem se tedy spojilo 17 a 25 let zkušeností, které jsou pro zákazníka zárukou správné volby při výběru generálního dodavatele bioplynové elektrárny.

Obr. 1: Bioplynová elektrárna Hochreiter v Deštné u Jindřichova Hradce

Spolehlivý zdroj „zelené“ energie

Bioplynová elektrárna Hochreiter je spolehlivým zdrojem obnovitelné „zelené“ energie a nemá nic společného s některými tzv. problémovými bioplynkami, které se nechvalně zapsaly do podvědomí české veřejnosti. Zde se jedná o vyspělou technologii, která je ověřena 25 lety vývoje a zkušeností, využívá robustní a spolehlivou techniku a společně s dodržováním provozní kázně není v žádném případě zdrojem nežádoucího zápachu, kterého se lidé v okolí takových staveb obávají. Bioplynové elektrárny Agri Fair naopak řeší v zemědělském podniku využití hnoje, kejdy a dalších zemědělských odpadů, které se například ve spojení s travní a kukuřičnou siláží přeměňují během fermentačního procesu na bioplyn. Ten se spaluje v kogenerační jednotce, která vyrábí elelektrickou energii a teplo. Výstupem z fermentoru je pak digestát, nebo-li bioplynová kejda, která slouží jako kvalitní hnojivo obsahující prvky N,P,K a na rozdíl od běžné kejdy po aplikaci na pole nezapáchá. Jedním ze sedmi letošních projektů je bioplynová elektrárna 500 kW v Deštné u Jindřichova Hradce, jejíž výstavba začala v březnu letošního roku a již koncem září byla uvedena do zkušebního provozu. Kromě současné výstavby jsou připravovány další projekty, které jsou směřovány na jarní etapu přijímání žádostí o dotace a budou realizovány v roce 2009.

Obr. 2: Samozřejmostí je dlouhodobý a spolehlivý provoz a maximální výroba elektřiny- plný výkon motoru Deutz

Originální koncepce Hochreiter

Koncepce je tvořena dvěma železobetonovými nádržemi, které jsou z velké části zapuštěny pod zem, takže nehyzdí krajinu a zároveň jsou dobře tepelně izolovány. První z nich slouží jako fermentor, druhá jako skladovací zásobník na digestát. Nízké nároky na zastavěnou plochu zaručuje osvědčená koncepce „kruh v kruhu“, minimální vlastní spotřebu elektrické energie pak přechod materiálu mezi jednotlivými stupni pomocí tzv. přepadů na principu „spojitých nádob“. Zárukou nízkých nákladů v dalších letech provozu je robustně dimenzovaná a spolehlivá technologie.

Obr. 3: Koncepce firmy Hochreiter- fermentor „kruh v kruhu"

Výroba „zelené“ energie v bioplynové elektrárně nemá vliv na zvyšování cen potravin, naopak řeší problémy s využitím zemědělských odpadů a přebytků (např. trávy z luk) a pomáhá podnikům v diverzifikaci jejich podnikání. Velkou výhodou je státem garantovaná výkupní cena po dobu 15-ti let a možnost získání výrazné podpory z několika dotačních titulů.

Pro investora je hlavně důležité vybrat správnou technologii a solidního dodavatele, který zaručí generální dodávku na klíč, následný servis a dlouhodobou spolehlivost celého zařízení. Stejně jako před několika lety v Německu, tak i v současné době u nás, zaznamenává tato oblast podnikání velký rozvoj a v nejbližších letech vznikne v České republice mnoho podobných zařízení. Ale až v průběhu času se ukáže, jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými technologiemi a zda se investor rozhodl pro správného dodavatele.

Firma Agri Fair s.r.o. dále nabízí konzultace, poradenství i případné exkurze všem zájemcům o výstavbu bioplynové elektrárny. Veškeré informace získáte na www.agrifair.cz.

Stavíme bioplynové elektrárny, které nesmrdí. Máme za sebou 17+25 let zkušeností. Naše motto zní: „S námi je přírodě lépe“.

Mapa bioplynových stanic

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Největší bioplynová elektrárna v Maďarsku využívá motory Jenbacher
Před bleskem musíme chránit i bioplynové stanice
Bioplynová stanice Vejprnice na drůbeží trus
Základní problémy přípravy a provozu bioplynových stanic v České republice
Metodický pokyn k povolování bioplynových stanic zveřejněn
EnviTec Biogas: komplexní služby umožňující bioplynové stanice na klíč
Bioplyn – užitečný zdroj energie nebo riskantní způsob podnikání
Bioplyn z konského hnoja s kukuričnou silážou v procese anaeróbnej kofermentácie

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioplyn

Datum uveřejnění: 3.11.2008
Poslední změna: 29.6.2009
Počet shlédnutí: 8662

Citace tohoto článku:
SLAVÍK, Josef: Bioplynové elektrárny Agri Fair. Biom.cz [online]. 2008-11-03 [cit. 2024-07-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/bioplynove-elektrarny-agri-fair>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto