Odborné články

Podpora a perspektivy energetických rostlin

Potřeba energie z biomasy se stále více prosazuje. I když to u nás jde zatím dost obtížně, dříve nebo později se podpora tohoto programu bude muset z objektivních důvodů zásadně zvýšit. Téměř polovina biomasy potřebná k zajištění navrhovaného podílu výroby energie z biomasy, se musí v ČR získat cíleným pěstováním energetických rostlin.

Proto je velmi důležité, že se letos podařilo zajistit včas dotace Ministerstva zemědělství na pěstování a ošetřování energetických bylin.

Podmínky pro udělení těchto dotací jsou zveřejněny v Praktické příručce MZe, č. 58/2005, pod názvem : „Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro r. 2005 na základě §2 a §2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství“. Podpora pěstované biomasy je vedená pod Dotačním programem 1.U: „Podpora pěstování bylin pro energetické využití“, podle kterého se poskytuje dotace 2000 Kč/ha, tj. navíc, nad rámec plošných dotací. Žádost o získání této podpory se podává na místní Zemědělské agentuře, do 30. června 2005. V uvedené příručce na str. 42 jsou vyjmenovány též jednotlivé druhy rostlin, na které se dotace vztahují. Je to výběr druhů, které jsou pro „fytoenergetiku“ perspektivní. Některé druhy se ale musí ještě ověřit pro pěstování v provozních podmínkách. Dosud je nejvíce propracován energetický (krmný) šťovík – Rumex OK 2, který se v současné době pěstuje po celé ČR již téměř na 1000 ha. Ověření dalších druhů v podmínkách provozních podniků se připravuje pro letošní rok. Je velmi důležité, že na zajištění tohoto programu máme nyní reálný příslib z MZe. Svědčí to mimochodem též o tom, že se začíná přece jen měnit pohled na rozsah pěstování tradičních potravinářských plodin, s doporučením jejich postupné náhrady plodinami nepotravinářskými.

Je to aktuální právě v době, kdy je v ČR obrovský přebytek – cca přes 2 mil. tun zásob obilí, které je stále obtížnější prodat a uplatnit na evropském trhu. Náklady na prodej těchto zásob jsou přitom nemalé. Proč tedy nezačít pěstovat rostliny, které nekonkurují na trhu potravin a zaměřit se na netradiční druhy, např. pro účely energie a podpořit jejich produkci na úkor neefektivně vynaložených nákladů na export přebytečného obilí?

Zásadní rozvoj „fytoenergetiky“ závisí rovněž na nezbytné koordinaci programů dalších resortů, včetně Ministerstva průmyslu a obchodu. Samotní zemědělci tento problém nevyřeší. Je nezbytné současně hledat co nejefektivnější využití produkce energetické biomasy v oblasti průmyslu a tyto nové programy začít rovněž více podporovat. K tomu přispěje nepochybně velmi důležitý, nyní projednávaný zákon o podpoře energie z obnovitelných zdrojů. Je ale třeba, aby byl co nejdříve definitivně schválen a zajistil tak stabilní podnikatelské podmínky na tomto úseku, a tím i žádoucí rozvoj fytoenergetiky v ČR.

Závěr

Jaro je konečně tady a tak je nejvýš na čase zajišťovat přípravu půdy pro setí energetických bylin. Praktické rady pro výběr druhů rostlin, založení porostů a jejich agrotechniku, včetně informací o zdrojích osiv a další praktické rady lze získat na adrese: vpetrikova@volny.cz, nebo na tel : 233 356 940.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Biomasa z energetických rostlin
Jak zvýšit využívání biomasy pro energii
Energetická biomasa - nový program pro zemědělce
Obnovitelné zdroje – citlivé téma
Biomasa z energetických rostlin
Ověřování energetických rostlin v provozních podmínkách
Ekonomika a konkurenceschopnost biopaliv
Nebojte se energetického šťovíku
Jak jsme usilovali o dotace na pěstování energetických bylin
Zakládání porostů energetické plodiny - Rumex OK 2
Vytrvalá krmná a energetická plodina
Energetické plodiny - nová šance pro zemědělce
Nejnovější zkušenosti s pěstováním energetického šťovíku - Uteuša
Krmný (energetický) šťovík není nebezpečný plevel
Dotace na pěstování energetických rostlin
Šťovík Uteuša - plodina perspektivní pro fytoenergetiku

Předchozí / následující díl(y):

Topit obilím, nebo ne ?

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 31.3.2005
Poslední změna: 29.3.2005
Počet shlédnutí: 11655

Citace tohoto článku:
PETŘÍKOVÁ, Vlasta: Podpora a perspektivy energetických rostlin. Biom.cz [online]. 2005-03-31 [cit. 2024-07-24]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-bioplyn-spalovani-biomasy/odborne-clanky/podpora-a-perspektivy-energetickych-rostlin>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
09 May 2005 13:45 Katarina Bagelova
- Praktická příručka MZe č.58/2005
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto