Odborné články

Domovní a komunitní kompostování komunálních bioodpadů

U kompostování komunálních bioodpadů je možné rozlišovat tyto typy (1):

Komunitní kompostování je definováno jako "kompostování biodegradabilního odpadu skupinou lidí s cílem využití svých vlastních biodegradabilních odpadů, jakožto i biodegradabilních odpadů od dalších lidí, co možná nejblíže místa vzniku" (2). Avšak mnohdy je pod pojmem komunitním kompostování míněno i kompostování komunální, domovní,...

Pod komunitním kompostováním se v celé šířce významu tohoto termínu skrývá (3):

Typické charakteristiky komunitního kompostování jsou přibližně tyto (4):

 • malé měřítko a jednoduchá mechanizace,
 • nízké náklady, a tudíž dobrá ekonomická efektivnost,
 • zapojení místních lidí při sběru bioodpadů z kuchyní a zahrad,
 • sběr bioodpadů od majitelů domů, místních úřadů, obchodů, jídelen, podniků,...
 • aktivní podpora domovního kompostování,
 • aktivity při vzdělávání a zvyšování povědomí místních lidí o recyklaci,
 • připravený kompost je prodáván/dáván místním lidem, popř. je použit pro pěstování rostlin (okrasných či produkčních) pro místní komunitu,
 • projekty jsou financovány místními, národními či evropskými nadacemi, granty, sponzorstvím, kontrakty (včetně recyklačních příspěvků),
 • využívání vedlejších produktů kompostování - tepla, dešťovek (pro rybaření),
 • vedlejší přínosy, jako je větší čistota kontejnerů na smíšený odpad a zvýšená úrodnost půd s místní zelení, kde je kompost aplikován,
 • propojení s dalšími ekologickými technologiemi/činnostmi/přístupy, např. s organickým zemědělstvím, fytoenergetikou, sběrem a zpracováním i dalších odpadních materiálů,...
 • nová pracovní místa.

Základem úspěšného zavádění komunitního kompostování je bezesporu šíření informací. V současné době je obvykle základem web, na kterém jsou publikovány všechny dostupné informace. Vedle toho jsou rozšiřovány drobné letáky k jednotlivým dílčím problémům a podrobnější příručky, pořádány kompostovací kurzy, dílny, exkurze a kompostovací dny či týdny. V Cornellu dokonce připravili kompostovací divadlo. Představení trvá 15 až 20 minut, názorně ukazuje základní fakta o kompostování a povzbuzuje diváky k zahájení kompostování (5). Takováto komplexní informační aktivita se může dít jako projekt:

I přes to, že komunitnímu kompostování se daří spíše v malých obcích, je využitelné i ve městech, např. v Zurychu je více než 500 kompostovišť, každé pro 3 až 500 domácností. Funkci tohoto systému zabezpečuje několik lidí zaměstnaných na plný úvazek, kteří vedle kontroly kompostovišť, pořádání seminářů a vydávání letáků a publikací, rovněž provozují horkou telefonní linku, na které jsou připraveni řešit případné problémy (6).

Zavádění komunitního kompostování se obvykle děje z důvodů snížení zátěže životního prostředí. Poté však obvykle následuje rozvoj kompostování z důvodů ekonomických. Např. ve Spojených státech ušetřili v roce 1993 komunity se zavedeným komunitním kompostováním 20% za poplatky za skládku (7) - dá se předpokládat, že s ohledem na rostoucí poplatky to dnes bude víc.

Literatura

 1. SLEJŠKA, A.: Možnosti a perspektivy zpracování bioodpadu. IN: Bioodpad'99, duben 1999.
 2. Working Document on Biodegradable Waste Management.
 3. Community Composting Network (CCN).
 4. GRAY, D.: Keeping composting in the community. CCN, 1996.
 5. BLOCK, D.: Promoting community composting. BioCycle; Emmaus; Mar 1998.
 6. BRINTON, R.: Keeping it small in Switzerland BioCycle; Emmaus; Sep 1993.
 7. Cleaning up compost. Science News; Washington; Jan 23, 1993.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Sběr a komunitní kompostování domovních bioodpadů v ČR
Kompostování biodegradabilních odpadů v České republice
Kompostování zbytkové biomasy
Sběr bioodpadu v německy mluvících zemích (4) Vídeň
Kompostování odpadů
Koncepce nakládání s komunálními bioodpady v České republice
Sběr bioodpadu v německy mluvících zemích (3) Würzburg
Sběr bioodpadu v německy mluvících zemích (2) Heilbronn
Sběr bioodpadu v německy mluvících zemích (1) kraj Rhein-Sieg
Počítačový program pro optimalizaci surovinové skladby kompostu
Některé další možnosti podnikání v marginálních oblastech
Kompostování bioodpadu
Nové trendy nakládání s biodegradabilními odpady
Obecná podoba podnikové normy pro faremní kompost vyrobený kontrolovaným mikrobiálním procesem
Porovnání v ČR dostupných kompostérů
Nepravdivé mýty o kompostovaní
Kompostovanie bioodpadov - pridajte sa aj Vy
Kompostování na Agrokomplexu
Kompostovacia kampaň na Slovensku
Kompostovacie zásobníky - aké sú ?
Komunitné kompostovanie
Sedm let systematického domácího kompostování ve Flandrech
Komunitní kompostování ve Velké Británii
Odpovědi na dotazy k domovnímu kompostování
Podpora komunitního a individuálního kompostování v Luzernu, Švýcarsko
Informovanosť obyvateľstva pri rozvoji využívania bioodpadu

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 23.11.2001
Poslední změna: 23.6.2006
Počet shlédnutí: 11208

Citace tohoto článku:
SLEJŠKA, Antonín: Domovní a komunitní kompostování komunálních bioodpadů. Biom.cz [online]. 2001-11-23 [cit. 2024-07-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-bioplyn-spalovani-biomasy/odborne-clanky/domovni-a-komunitni-kompostovani-komunalnich-bioodpadu>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto