Odborné články

Ze slepičinců v Lotyšsku budou brzy vyrábět čistý biometan

V rámci třetího setkání projektu GreenMeUp ve spolupráci s Lotyšskou bioplynovou asociací jsme měli jedinečnou příležitost navštívit právě modernizovanou bioplynovou stanici Egg Energy kousek od Rigy. Ta je unikátní zejména druhem zpracovávaného substrátu. Společnost Balticovo je totiž nejvýznamnějším dodavatelem vajec v severní Evropě a bioplynovou stanici využívají pro zpracovávání odpadů z chovů slepic. Ve světovém měřítku je téměř stoprocentní podíl slepičích odpadů ve vstupním substrátu bioplynové stanice naprosto ojedinělý. Po dokončení rozsáhlé modernizace chtějí většinu produkce bioplynu využít pro výrobu biometanu, který bude dodáván do lokální sítě zemního plynu.

Foto: V rámci třetího setkání projektu GreenMeUp ve spolupráci s Lotyšskou bioplynovou asociací jsme měli jedinečnou příležitost navštívit právě modernizovanou bioplynovou stanici Egg Energy kousek od Rigy (CZ Biom)

Projekt GreenMeUp v rámci programu Horizon Europe se zaměřuje na podporu biometanové produkce v EU. Hlavním cílem je snížit naši závislost na dovozu zemního plynu a zároveň zvýšit výrobu biometanu v méně rozvinutých členských státech. S našimi třinácti zahraničními partnery se soustředíme na tři klíčové pilíře projektu zahrnují podporu výroby biometanu, zvýšení povědomí veřejnosti o jeho ekologických výhodách a navrhování opatření pro větší tržní uplatnění.

V rámci zářijového setkání v Rize jsme měli možnost s Lotyšskou bioplynovou asociací vidět dobrou praxi zpracování slepičích odpadů. Dle ředitele společnosti Egg Energy, pana Viktora Gusevse, je bioplynová stanice Balticovo světovým unikátem, co se zpracovávaného substrátu týče. Zpracovávají zde v podstatě pouze odpady z chovu slepic, což přináší velkou technologickou výzvu. Slepičince obsahují vysoké množství minerálního podílu. Do krmných směsí se totiž záměrně přidává menší podíl písku, který je důležitý pro správné fungování trávicího traktu slepic. To ovšem způsobuje při následném zpracování problém z hlediska zanášení fermentoru a zároveň působí i abrazivně pro čerpací zařízení. Největší výzvou pro proces fermentace je ovšem množství vznikajícího amoniaku, který inhibuje celý proces změnou pH a inaktivuje klíčové enzymy podílející se na rozkladu substrátu.

Separace minerálního podílu probíhá v předfermentoru s krátkou dobou zdržení, a to zhruba 1 den. Těžké nerozložitelné příměsi se během této doby usadí na dně nádrže a následně se čerpá do fermentoru substrát s minimálním podílem minerálních příměsí. Složitější je to však s odbouráváním vzniklého amoniaku. Přesné technologické know-how nám ředitel Egg Energy neprozradil, nicméně zachycování amoniaku je klíčovým prvkem v průběhu procesu anaerobní digesce.

Foto: Téměř po deseti letech, společnost kompletně změnila kurz a bude se primárně soustředit na biometanovou produkci (CZ Biom)

V současné době se veškerý bioplyn spaluje ve dvou kogeneračních jednotkách, kde každá má výkon 1 MWel. Roční produkce elektřiny se pohybuje okolo 16 000 MWh. Vyrobenou elektřinu dodávají do sítě na základě podmínek, které garantuje vláda. Cena elektřiny se nyní zvyšovala ze 105 EUR/MWh na 149,50 EUR/MWh.

Společnost Egg Energy je zároveň i významným dodavatelem organických hnojiv. Vyrobený digestát se zde dále zahušťuje a fugát se aplikuje přímo na zemědělskou půdu. Separát se zahušťuje, následně suší odpadním teplem a ve finální fázi je peletován. Ročně se tohoto zpracovaného hnojiva vyrobí 7000 tun. Nedávno spustili i maloobchodní prodej peletovaného digestátu baleného v 1 kg kbelících a 5 litrových pytlích. Pro zemědělce převažuje varianta balení v bigbagech,

Při naší návštěvě Egg Energy s projektem GreenMeUp jsme se také soustředili na právě probíhající mohutnou modernizaci a biometanový upgrading. Bioplynová stanice byla uvedena do provozu v roce 2014 a nyní, téměř po deseti letech, společnost kompletně změnila kurz a bude se primárně soustředit na biometanovou produkci. Po dokončení první fáze modernizace plánují vyrábět biometan z 2 000 m3/hod bioplynu, nicméně technologická zařízení jsou dimenzována na 3 000 m3/hod bioplynu. Zvolená technologie funguje na principu VPSA (vacuum pressure swing adsorption). Zjednodušeně se jedná o adsorpci při využití změny tlaku. Veškerý vyčištěný biometan se bude dodávat do 16barové sítě zemního plynu. Z hlediska využití odpadního CO2 se Egg Energy podařilo uzavřít smlouvu s potravinářskými společnostmi a vyčištěný oxid uhličitý budou dodávat pro pobaltský trh.

Foto: Vyčištěný oxid uhličitý budou dodávat pro pobaltský trh (CZ Biom)

 

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Návštěva italské biometanové stanice Cooperativa Agricola Speranza
Jak to vypadá na jedné z největších čistíren odpadních vod na světě
Biologicky rozložitelné odpady v našich popelnicích chybí na polích
Jak vznikl biometan v Litomyšli
Bioplyn a biometan v Evropě
Bioplyn a biometan v Evropě
Zkušenost s vozy na alternativní pohon
V Rakvicích byla spuštěna první biometanová stanice na jižní Moravě
Bioplynová stanice další generace
Zahajovací schůzka pracovní biometanové skupiny k projektu GreenMeUp

Zobrazit ostatní články v kategorii Biometan, Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 23.10.2023
Poslední změna: 23.10.2023
Počet shlédnutí: 2566

Citace tohoto článku:
POSPÍŠIL, Vojtěch: Ze slepičinců v Lotyšsku budou brzy vyrábět čistý biometan. Biom.cz [online]. 2023-10-23 [cit. 2024-07-23]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-bioodpady-a-kompostovani/odborne-clanky/ze-slepicincu-v-lotyssku-budou-brzy-vyrabet-cisty-biometan>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto