Odborné články

Vyčištěný bioplyn do rozvodné sítě pro zemní plyn

Pilotní projekt Technické univerzity ve Vídni na úpravy bioplynu na kvalitu zemního plynu běží od listopadu 2004 v obci Markt Sankt Martin v regionu Mittelburgenland. Bioplyn je vyráběn ze surovin jako je tráva, siláž, kejda či energetické plodiny. Proces je technologicky již vyzrálý. Chybí však rámcové podmínky, které by byly podobné jako u elektřiny z obnovitelných zdrojů. Upravený bioplyn je tedy v současnosti dražší než zemní plyn.

Pro náhradu zemního plynu, který spotřebovávají domácnostmi ve spolkové zemi Burgenland, by bylo zapotřebí přeměnit na bioplyn biomasu energetických plodin rostoucích na ploše 15 - 20 tisíc hektarů. Výroba bioplynu z energetických plodin tedy představuje velké potenciální odbytiště pro farmáře.

V technologii vyvinuté Technickou univerzitou ve Vídni se poprvé podařilo v Rakousku ověřit možnost výroby čistého metanu z bioplynu. V použitém zařízení je bioplyn stlačován a následně je odstraňován sirovodík a voda. Množství oxidu uhličitého je sníženo pod 2%. Vyrobený bioplyn je usušen, díky čemuž může být dosažen rosný bod pod -50°C.

V zařízení v obci Markt Sankt Martin může být připraveno 1000m3 čistého metanu za hodinu, což je zhruba tolik, kolik spotřebuje jedna domácnost za rok. Během dvou či tří let se plánuje výroba již stonásobného množství metanu z biomasy. Zda bude tento plán úspěšný závisí na legislativě.

Burgenland má šanci se stát první rakouskou spolkovou zemí, která bude vyrábět vlastní "zemní plyn".

Zpracováno na základě článků Gereinigtes Biogas für Erdgasnetz, Effiziente Biogasaufbereitung mit TU-Know-how a Biogas fürs Erdgasnetz.


Příspěvek byl zpracován v rámci výzkumného záměru MZe 0002700601 "Principy vytváření kalibrace a validace trvale udržitelných a produktivních systémů hospodaření na půdě."

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Bioplynové zajímavosti z německy píšícího tisku
Metoda BCM® - výroba bioplynu z odpadu
Jak na bioodpady? Zkušenosti z Německa (4)
Stanovisko předsedy CZ Biomu k výkupním cenám
Hygienizace bioodpadů a výroba bioplynu
Kolik bioplynových stanic je potřeba na zálohování JE Temelín?
Farmářské bioplynové stanice v Rakousku
Výroba a využití bioplynu v zemědělství

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioplyn

Datum uveřejnění: 3.8.2005
Poslední změna: 29.6.2006
Počet shlédnutí: 8237

Citace tohoto článku:
SLEJŠKA, Antonín: Vyčištěný bioplyn do rozvodné sítě pro zemní plyn. Biom.cz [online]. 2005-08-03 [cit. 2024-07-14]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-bioodpady-a-kompostovani/odborne-clanky/vycisteny-bioplyn-do-rozvodne-site-pro-zemni-plyn>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto