Odborné články

Bioplynová stanice Trhový Štěpánov - poznámky z přednášky a exkurze

Dne 27.5.2003 se konala v Benešově konference Biomasa pro energii následovaná exkurzí na pole s energetickým šťovíkem a bioplynovou stanici Trhový Štěpánov, která byla představena rovněž během konference. Informace o bioplynové stanici předávali zejména Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc. a Josef Zíka z firmy RABBIT a.s.

Farma Trhový Štěpánov vlastní 12000 ha. Výroba je zaměřena na drůbež, prasata a králíky. Na farmě je postavena bioplynová stanice, která zejména měla pokrýt energetické špičky živočišné výroby.

Se stavbou se začalo v roce 1993 s rozpočtem 13 milionů Kč, dotace byly ve výši 5 milionů Kč. Výstavba trvala 14 měsíců. Kolaudace ovšem proběhla až dva roky po uvedení stanice do zkušebního provozu.

Bioplynová stanice má čtyři části:

 • energocentrum, kde jsou:
  • kogenerační jednotky - zpočátku jedna o výkonu 125 kW, později dodána další o stejném výkonu,
  • kotelna - kotel využit jen pro záběh, dnes nepoužíván,
  • velín, kde jsou umístěny rozvaděče,
 • reaktor s objemem 700 m3, míchání je horní, zabezpečeno 4,5 m dlouhým dříkem s vrtulí,
 • membránový plynojem o objemu 500 m3 zabezpečující stejnoměrný tlak plynu,
 • skladovací nádrže na 2500 m3 kejdy.

Vstupním materiálem je:

 • hovězí kejda 50% se sušinou 8 až 12%,
 • kejda prasat 50% se sušinou 4 až 16%.

Bioplynová stanice umožňuje zpracování jatečních odpadů. Povolení bylo získáno po půl roce měření kvality hygienizace. V průběhu měření nebyla u vyhnilého substrátu detekována Salmonella, i když v nátoku přítomna byla.

Plnění i vyprazdňování bioreaktoru je kontinuální.

Výroba bioplynu probíhá denně od 4:00 do 22:00. Z 1m3 bioplynu lze získat 25 kWh. Denně je možno vyprodukovat až 4000 kWh, průměrně se produkuje 2500 kWh. Měsíční produkce činí kolem 60 000 až 80 000 kWh.

Energetický zisk a jeho využití

Podíly forem energie na celkovém energetickém zisku:

 • 1/3 elektrická energie,
 • 2/3 tepelná energie.

Tepelná energie je získávána z chlazení motorů a z výfukových plynů. Zajišťuje stálou zásobu 20m3 vody o teplotě 70°C. 1/3 tepelné energie se využívá na ohřev reaktoru (cca 44°C) a 2/3 se využívají při sušení králičích kůží při teplotě 25°C, pro vytápění drůbežárny a dříve pro vysoušení dřeva, které je dnes nahrazeno sušením doplňkových krmiv pro psi.

Bioplyn se neodsířuje. Na 1m3 připadá 4 až 4,5 g sulfanu. S neodsířeným bioplynem nejsou žádné problémy týkající se zvýšeného opotřebení materiálu, což je zejména díky pečlivé údržbě kogeneračního motoru a mazání kvalitním olejem.

Pokud by bioplynová stanice byla určena jen na produkci energie, pak by návratnost investicí byla dlouhodobá. Avšak využití energie v přidružené výrobě zabezpečuje dobrou ekonomiku této stanice.

Další informace o této stanici naleznete na Energetickém informačním systému.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Exkurze po bioplynových stanicích - 1 - Kladruby
Exkurze po bioplynových stanicích - 3 - Landau
Farmářské bioplynové stanice v Rakousku
Kofermentace zemědělských, komunálních a průmyslových bioodpadů při anaerobní digesci kejdy prasat
Výroba a využití bioplynu v zemědělství
Zjednodušený výpočet množstva bioplynu vznikajúceho z exkrementov v poľnohospodárstve, grafické určenie návratnosti investície a vhodného typu kogeneračnej jednotky
Bioplyn v Německu
Zajímavá technologie na kompostárně Moosdorf
Bioplynové stanice - příspěvek k ochraně vod
Hygienizace bioodpadů a výroba bioplynu

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioplyn

Datum uveřejnění: 4.6.2003
Poslední změna: 25.11.2007
Počet shlédnutí: 9251

Citace tohoto článku:
: Bioplynová stanice Trhový Štěpánov - poznámky z přednášky a exkurze. Biom.cz [online]. 2003-06-04 [cit. 2024-07-21]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-bioodpady-a-kompostovani/odborne-clanky/bioplynova-stanice-trhovy-stepanov-poznamky-z-prednasky-a-exkurze>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto