Inzerce a reklama

Možnosti inzerce na webu Biom.cz

Rozmístění reklamní plochy na stránce biom.cz
Rozmístění reklamních pozic na stránce.

Pro inzerci a sponzoring kontaktujte:
Sekretariát CZ Biom
sekretariat@biom.cz

Ceny jsou bez DPH. Další reklamu je možno kdykoliv přikoupit (členství bude zvýhodněno). Nabízíme také individuální možnosti reklamy a sponzoringu.

CENY PRO ROK 2024

Pozice banneru Velikost banneru Cena za týden Cena za rok Cena za týden pro členy Cena za rok pro členy
TOP 1/1 863x120 px 4400 Kč 88000 Kč 2200 Kč 44000 Kč
TOP 1/2 420x110 px 2200 Kč 44000 Kč 1100 Kč 22000 Kč
VPRAVO 1 250x150 px 2200 Kč 44000 Kč 1100 Kč 22000 Kč
VPRAVO 2 250x150 px 2200 Kč 44000 Kč 1100 Kč 22000 Kč
VPRAVO 3 250x150 px 2200 Kč 44000 Kč 1100 Kč 22000 Kč
ZÁPATÍ 1/1 1140x160 px 4400 Kč 88000 Kč 2200 Kč 44000 Kč
ZÁPATÍ 1/2 555x100 px 2200 Kč 44000 Kč 1100 Kč 22000 Kč
ZÁPATÍ 1/3 362x100 px 1100 Kč 22000 Kč 550 Kč 11000 Kč

Individuálně je možno dohodnout i inzerci na kratší období.

Stejný typ reklamy na stránkách oborových rubrik (Pěstování biomasy, Bioplyn, Spalování biomasy, Kapalná biopaliva, Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie) je nabízen ve stejném principu s 50% slevou.

 

Umístění členské ikony pro legitimní členy
CZ Biomu na období 1 roku členství.

členská ikona 88 x 31

pro členy
(právnické osoby)
pro členy
(fyzické osoby)
zdarma 650,- Kč/rok

 

Možnost sponzoringu internetových stránek www.biom.cz

Sponzorství webových stránek je založeno za účelem zkvalitnění služeb poskytovaných největším a v podstatě jediným informačním "portálem" Biom.cz, který od roku 1999 vytváří informační základnu a jedinečnou databázi pro oblast udržitelného využívání biomasy, biopaliv, bioplynu a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady.

Pro sponzora má spolupráce s portálem Biom.cz zásadní efekt v šíření povědomí o jeho jméně a poskytovaných službách. S ohledem na plán zvyšování návštěvnosti a přesně zacílené návštěvnosti je zde velký potenciál energického působení.

Na rozdíl od prosté reklamy je nabídka sponzoringu doplněna následujícím balíčkem služeb, jejichž rozsah je dán výší sponzorského příspěvku.

Sponzorský balíček služeb

 • vlastní (projektová) stránka s prakticky libovolným množstvím informací na adrese https://biom.cz/nazevfirmy
 • reklamní plocha pro bannery o šířce 250 px umístěnou na nejexponovanější části titulní stránky Biom.cz,
 • neomezený počet různých bannerů, které se mohou na dané ploše střídat,
 • publikování P.R. článků (počet závisí na výši příspěvku),
 • libovolné množství novinek, akcí a inzerátů s odkazem propojených s projektovou stránkou,
 • sponzorování dílčích informačních stránek na Biom.cz,

Ceník sponzoringu

 • základní cena je odvozena od šířky banneru 250 px (viz obrázek výše),
 • roční cena za plochu je odvozena od výšky banneru tak, že sponzor zaplatí za každý 1 px výšky 1.300,-Kč/rok,
 • za každých 20.000,-Kč/rok je možné uveřejnit jeden P.R. článek,
 • sponzorství vybrané dílčí stránky Biom.cz (např. zpravodajství, odkazy, fotogalerie apod.)
 • další služby dle individuální dohody.

Další podmínky

 • Se sponzorem bude uzavřena Smlouva o sponzoringu,
 • Pro sponzoring není podmínkou být členem CZ Biomu,
 • Členové i nečlenové mají stejné podmínky pro sponzoring.

Statistiky a žebříčky Biomu.cz