Odborné články

Evropské instituce se neshodly na plánu podpory OZE

<p>Výbor Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) dnes zareagoval na Zelenou listinu o udržitelné, konkurenceschopné a bezpečné energii, kterou vydala Evropská komise, výzvou k spojení jednotlivých cílů za účelem dosáhnout 25% primární energie z OZE do roku 2020.
</p>
<p>Ve stejnou chvíli, kdy hlasoval Parlament, ale na jiném místě, vyslovily členské státy EU opět závazek k dosažení většího podílu energie z obnovitelných zdrojů, aniž by připustily nutnost zavádět konkrétní opatření. Mnoho členů vyjádřilo zájem o pokračování aktuální politiky EU v oblasti obnovitelné energie, která je založena na specifických cílech ve třech oblastech: elektrická energie, teplo a doprava.
</p>
<p>„Ve chvíli, kdy abychom mohli úspěšně řešit budoucí problémy energetiky a klimatu, je nutná rychlá akce a konkrétní politické kroky, mnohé členské státy se vyjadřují, že dobrovolný souhlas, nepřesná legislativa a nejasné závazky jsou cestou směrem k politice rozvoje obnovitelných zdrojů v Evropě. Zástupci evropských výrobců obnovitelných energií nesdílejí tento pohled.“ řekl ředitel Evropské rady pro obnovitelnou energii Oliver Schäfer.
</p>
<p>Ve svém prohlášení na konci dnešního zasedání Rady pro energetiku řekl komisař Andris Piebalgs, že stanovení závazných cílů je nejlepší cestou k navýšení podílu obnovitelné energie v Evropě.
</p>
<p>„Evropští výrobci obnovitelných energií vyzývají Evropskou komisi k podpoře přístupu Evropského parlamentu a jeho přicházející cestovní mapu pro obnovitelné energie. Cokoli jiného by mohlo ohrozit aktuální směr, který je základem úspěchu OZE“ dodal Schäfer.
</p>
<p>EU by měla pokračovat v úspěšné cestě specifických dílčích cílů a zároveň by se měla vyvarovat nátlaku a možné nejistoty investorů.
</p>
<p>European Renewable Energy Council (EREC)
<br />je organizace zastřešující asociace průmyslu, obchodu a výzkumu v oblasti OZE, aktivní na poli fotovoltaiacké, vodní, solární, geotermální, větrné energie a energie vyráběné z biomasy.
</p>

 

Překlad: Anna Voňavková

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Obnovitelné zdroje – citlivé téma
Obnovitelné zdroje energie z pohledu ekologie a regionálních energetických konceptů

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 28.11.2006
Poslední změna: 28.11.2006
Počet shlédnutí: 5214

Citace tohoto článku:
EUROPEAN RENEWABLE ENERGY COUNCIL, , VOŇAVKOVÁ, Anna: Evropské instituce se neshodly na plánu podpory OZE. Biom.cz [online]. 2006-11-28 [cit. 2024-07-24]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czp/odborne-clanky/evropske-instituce-se-neshodly-na-planu-podpory-oze>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto