Odborné články

Jaroslav Váňa: Kompostování bioodpadu

Nová právní úprava odpadového hospodářství důsledně aproximuje předpisy EU...

Jaroslav Váňa: Využití energie z biomasy

V současné době se v České republice vytvářejí podmínky pro rozvoj energetického využití biomasy...

Vlasta Petříková: Biomasa - obnovitelný zdroj energie

Biomasa je veškerá organická hmota vznikající v živých organismech a je původu rostlinného i živočišného...
« | 1 | .. | 93 | 94 | 95 | 96 | »