Zprávy z tisku

Instalace Praha sází na obnovitelné zdroje energie

17.3.03
Instalace Praha připravuje technologii založenou na využití obnovitelných zdrojů energie. Firma se bude podílet na studii využití jednoho z nich - biomasy, kterou zahájila kutnohorská teplárenská společnost KH Tebis.

Perspektivy bioplynových stanic v ČR

3.3.03
Na rozdíl od kompostování, kde se na tunu odpadu spotřebuje 30 - 35 kWh ekvivalentu elektrické energie, je anaerobni fermentace energii produkující proces, kde lze z jedné tuny odpadu získat až 150 kWh elektrické energie.

Likvidace jatečného odpadu kvasným postupem

7.2.03
Jatečný odpad je zdroj značné energie, např. z jedné tuny obsahu žaludku a střev skotu o 10 % sušiny lze vyrobit 35 m3 metanu, z jedné tuny masové kaše o 35 % sušiny lze vyrobit 170 m³ metanu. Z jedné tuny tuku o 90% sušiny lze vyrobit 790 až 850 m³ metanu.

Konference o bioplynu – Borken, 04.-06.02.2003

3.2.03
Odborný svaz bioplynu (Fachverband Biogas e.V.) pořádá ve westfálském Borkenu tradiční setkání zájemců z oboru bioplynu, které se opět koná pod záštitou ministryně Künastové.

Energie z nových zdrojů

3.2.03
Zbytek představuje odpadový materiál ve značném množství. Tento odpadový materiál je třeba zhodnotit, např. přeměnou na bioplyn. Živočišné tuky lze kromě toho spalovat a ohřívat jimi vodu při výrobě páry, nebo je využít jako základu bionafty.

Bioplyn: Komu se vyplatí fermentace trávy?

28.1.03
Mnoho zemědělských podniků s velkou výměrou luk a pastvin má velký přebytek trávy. Zda se její využití vyplatí na výrobu bioplynu se pokusí objasnit následující článek Dr. Hanse Oechsnera a Andrease Lemmera z Univerzity v Hohenheimu. Článek podává informace o výzkumech fermentace trávy z různých travnatých ploch ve směsi s kejdou a možnostech výroby bioplynu v průběhu celého roku z travní siláže.

Bioplyn a ochrana vod

24.1.03
Fermentovaná kejda nebo hnůj jsou výhodné pro aplikaci v pásmech ochrany vod?

Jirkovský podnik služeb bude vyrábět elektřinu z bioplynu

17.1.03
Podnik zahájí na jaře v areálu skládky výstavbu spalovací jednotky. Generátor přemění spálený bioplyn na energii. Předpokládaná návratnost osmimilionové investice je pět až osm let. Zájem o spolupráci při výrobě elektřiny už projevila německá firma.

Perspektivy bioplynových stanic v ČR

14.1.03
Bioplynové stanice pracují na principu anaerobní fermentace - mikrobiálního rozkladu organické hmoty za nepřístupu kyslíku, při němž vzniká bioplyn. Výhodou anaerobní fermentace je kromě produkce "CO2 neutrální" energie i likvidace organických odpadů při redukci emisí metanu a oxidů dusíku, zachování hnojivých látek ve zpracovaném odpadu, úspoře půdy a ochraně vod.

Nová porodna selat je přínosem pro ekologii

8.1.03
Přínosem nového provozu je mimo jiné ekologické řešení systému nakládání s kejdou. " Použili jsme německou technologii BDTech, která využívá staré silážní prostory. V nich je uložen vak z recyklovaného materiálu s trojkomorovým kontrolním systémem, který monitoruje množství tekuté kejdy. Při tomto způsobu skládkování je značně omezen únik čpavku, takže provoz tolik neobtěžuje okolí zápachem.

Výroční zasedání "Bioplyn v zemědělství" ve dnech 05. – 07. 12. 2002-12-02

3.12.02
Ve dnech 05.-07.12.2002 se v německém Tot am See, Hohenlohe, koná výroční zasedání na téma "Bioplyn v zemědělství". Tématy budou zejména nové rámcové hospodářské podmínky pod vlivem obchodu s emisemi, nové možnosti pro řemeslníky a živnostníky, financování zařízení pro výrobu bioplynu a produkci bioenergie...

Kejda prostá zárodků

11.11.02
Cílem pilotního záměru je objasnit, zda by bylo možno v jasně deklarovaných případech využít jako hnojivo hygienicky nezávadnou tekutou mrvu, která se vyrábí ve speciálních zařízeních na výrobu bioplynu za teploty 55°C

Ideální ekologické palivo Ideální ekologické palivo

12.10.02
Vodík, který představuje téměř ideální ekologické palivo, lze vyrobit i z obnovitelných zdrojů energie. Jak uvádí časopis Nature, američtí vědci z University of Wisconsin vyvinuli nový proces výroby vodíku z cukrů a alkoholů získaných z rostlin a živočišných tuků.

Využití palivových článků bude stále narůstat

10.9.02
K ekologicky neškodnému způsobu výroby elektrické energie patří využití palivových článků. Jde o proces, kdy na membránou separovaných elektrodách vzniká z vodíku a kyslíku elektrický proud a voda, bez produkce oxidů dusíku, síry či mikročásteček uhlíku s obsahem karcinogenních látek.
« | 1 | .. | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | »