Zprávy z tisku

Komisařka pro životní prostředí Margot Wallstromová komentuje iniciativu prezidenta Bushe v reakci na změny klimatu

21.2.02
Vítám skutečnost, že vláda USA nyní předložila svůj vnitropolitický plán v oblasti změn klimatu. Doufám, že se tím v USA zvýií povědomí o naléhavé potřebě konat směrem ke snižování emisí skleníkových plynů. USA jako největší emitor skleníkových plynů na světě nesou velkou odpovědnost za přispění k celosvětovému úsilí v boji proti klimatické změně. Tento plán však nepředstavuje alternativu Kjótského protokolu, jímž zůstává EU plně vázána...

Belgie přemýšlí, jak smířit odchod od jádra se závazky z Kjóta

21.2.02
Belgický kabinet včera zahájil debatu o návrhu zákona, který by postupně v letech 2014 až 2025 ukončil provoz všech jaderných reaktorů v zemi. Experti však vládu varují, že v takovém případě Belgie nemůže dostát závazku, radikálně snížit imise CO2. K tomu se Belgie zavázala podpisem Kjótského protokolu.

Whitman Launches Climate Leaders Program

21.2.02
EPA Administrator Christie Whitman launched a key component of the Administration's new climate policy, Climate Leaders. This new voluntary partnership challenges business to reduce their greenhouse gas emissions and provides a significant opportunity to achieve the greenhouse gas intensity reductions set forth in the Administration's new policy.

Ekologické zdroje energie v Nitre

20.2.02
K najzaujímavejším exponátom veľtrhu Aqua-Therm 2002, ktorý sa v piatok skončil v Nitre, patrili viaceré novinky z oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

Nitrátová směrnice si vyžádá investice

20.2.02
Největší investice přitom představuje výstavba a obnova
skladů statkových hnojiv a rekonstrukce stájí. Další náklady pak mohou být podle Konšela spojeny například s dopravou nebo nižšími výnosy zemědělců.

RWE začne v Česku stavět plynové elektrárny

20.2.02
Plynové elektrárny se začnou asi brzy stavět i v České republice. Potvrdil to včera na energetickém kongresu Enerkon i předseda hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Josef Hojdar. »Vítěz tendru na české plynárenství, německá RWE, deklaroval zájem o výstavbu plynových elektráren a tím o vstup do elektroenergetiky,« uvedl podle ČTK Hojdar. Paroplynové elektrárny se přitom dají podle odborníků postavit velice rychle a levněji než uhelné. Po plynárenství se tak může prosadit společnost RWE i v české elektroenergetice, aniž by investovala do privatizace ČEZ a distribučních společností.

Návrhy prováděcích předpisů k novému zákonu o ovzduší

20.2.02
Zveřejněné návrhy vyhlášek jsou určeny zejména pro odbornou veřejnost. Vystaveny jsou aktualizované pracovní verse vyjmenovaných prováděcích předpisů. Vytváření těchto právních předpisů se blíží k závěrečnému finiši. Uvítáme vaše připomínky nejlépe formou mailových zpráv. Pro značnou rozsáhlost tématu prosíme o stručnost a jednoznačnost vašich připomínek.

Systém inteligentní akumulace tepla v otázkách a odpovědích

20.2.02
Možnost akumulace tepla s využitím několika zdrojů tepla získává u nás, i v celé Evropě stále větší popularitu. Popisovaný systém navíc spojuje akumulaci tepla pro vytápění i pro ohřev teplé užitkové vody do jednoho zařízení.

Také v ochraně klimatu chce jít Bush vlastní cestou

19.2.02
Ve čtvrtek předložil Bush americkou variantu snižování emisí skleníkových plynů. V podstatě sází na dobrovolnou snahu firem, že samy upraví technologické a výrobní postupy tak, aby se objem emisí snižoval. Vláda je v tom povzbudí daňovými úlevami a podpoří výrobu "čistých" energií. Argumentace je prostá: Jedině technologický pokrok a hospodářský růst povede k úspěchu.

Komentář k Vyhlášce č. 151/2001 Sb.

19.2.02
Článek vysvětluje znění vybraných paragrafů Vyhlášky č. 151/2001 Sb., které byly předmětem nejčastějších dotazů technické veřejnosti. Zároveň i naznačuje přístup, kterým SEI bude vykládat a prakticky kontrolovat požadavky stanovené vyhláškou.

Sněmovna schválila zákon o zkušebním ústavu zemědělském

18.2.02
Rozšířit a upřesnit pravomoce kontrolních pracovníků v zemědělství je jedním z cílů vládního návrhu zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském. Předloha, kterou dnes sněmovna hladce schválila, novelizuje také zákony o vinohradnictví, o krmivech a o hnojivech.

Producenti dřeva se spojují proti zpracovatelům

18.2.02
Rozhodujícími odběrateli a zpracovateli dřeva jsou i v České republice velké nadnárodní firmy, které začínají vystupovat jako celek a tlačí jeho ceny dolů. S menšími subjekty si snadno poradí. Soukromníkům či obcím nabízejí za dřevo ceny o 10 až 15 procent nižší než státním lesům, které z velké části spravují Lesy České republiky. Pokud by odběratelé takové ceny prosadili u všech producentů dřeva, znamenalo by to totální ztrátovost lesů v celé republice.

Podniky nechtějí informovat o znečištění, zákon to změní

18.2.02
Jediná z osmi firem, které na Mostecku a Chomutovsku oslovilo ekologické sdružení Arnika, poskytla informace o množství vypouštěných toxických látek. Dva podniky odkázaly ochránce přírody na orgány státní správy, ostatní výzvu ignorovaly. Dotazníkovou akcí přitom chtěli ekologové zjistit postoj podniků k chystanému registru znečišťování, jehož zřízení před týdnem schválila parlament.

Jde o půdu

18.2.02
Zrušení zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (č. 334/92 Sb.) a jeho prováděcí vyhlášky bylo cílem návrhu novely, kterou v prvním čtení odmítla Poslanecká sněmovna. Její předkladatelé, poslanci ODS vedení Miroslavem Benešem, považují podle důvodové zprávy platný zákon za „právní normu, která odporuje současným podmínkám, má negativní vliv na racionální vývoj vlastnických a užívacích práv k pozemkům a neúměrně zvyšuje nároky na personální a ekonomické zajištění státní správy“.

Další program EU pro kandidátské země

18.2.02
Vedle tří předvstupních nástrojů Evropské unie (Phare, ISPA, SAPARD) se kandidátské země brzy dočkají další podpory ve formě programu INPARD, který v Evropském parlamentu prosazují především zástupci takzvaných zelených stran.

Dodržovat zákon o čistotě ovzduší bude podle starostů obtížné

18.2.02
Zavedení nového zákona o čistotě ovzduší do praxe bude podle mnohých starostů velmi složité. Zatímco někteří se obávají obtížného prokazování prohřešků, jiní se domnívají, že dobré sousedské vztahy lidem nepřinese žádná legislativní úprava. Zákon, který by měl tvrdším způsobem postihovat neekologické spalování odpadů, schválila ve čtvrtek Poslanecká sněmovna, nyní předloha čeká na podpis prezidenta. (Pozn. BIOM on line: Problém v prosazení nové vyhlášky tkví v tom, že sice stanovuje, že spalování trávy, listí, apod. může být trestné, ale nepřináší řešení problematiky těchto odpadů/surovin. Řešení může spočívat v podpoře domovního kompostování, v zavádění systémů komunitního kompostování, sběru bioodpadu, půjčování zařízení pro využívání bioodpadů, atd.)

Výběrové řízení na projekty nevládních organizací

15.2.02
Evropská unie v únoru 2002 vyhlásila výběrové řízení na projekty nevládních organizací (NNO) z oblasti životního prostředí. Uzávěrka přihlášek pro NNO zemí EU je 18. března 2002. Projekty mohou podávat i NNO kandidátských zemí, pro které platí pozdější uzávěrka. Její datum bude zveřejněno v "Uředním věstníku DGV Environment" a na jeho internetové stránce.

Kondenzační kotel pro každého (III)

15.2.02
Obsahem další části seriálu o kondezační technice je popis základních částí kondenzačního kotle a jeho odlišností od standardního plynového kotle.
« | 1 | .. | 660 | 661 | 662 | 663 | »