Zprávy z tisku

Další program EU pro kandidátské země

18.2.02
Vedle tří předvstupních nástrojů Evropské unie (Phare, ISPA, SAPARD) se kandidátské země brzy dočkají další podpory ve formě programu INPARD, který v Evropském parlamentu prosazují především zástupci takzvaných zelených stran.

Dodržovat zákon o čistotě ovzduší bude podle starostů obtížné

18.2.02
Zavedení nového zákona o čistotě ovzduší do praxe bude podle mnohých starostů velmi složité. Zatímco někteří se obávají obtížného prokazování prohřešků, jiní se domnívají, že dobré sousedské vztahy lidem nepřinese žádná legislativní úprava. Zákon, který by měl tvrdším způsobem postihovat neekologické spalování odpadů, schválila ve čtvrtek Poslanecká sněmovna, nyní předloha čeká na podpis prezidenta. (Pozn. BIOM on line: Problém v prosazení nové vyhlášky tkví v tom, že sice stanovuje, že spalování trávy, listí, apod. může být trestné, ale nepřináší řešení problematiky těchto odpadů/surovin. Řešení může spočívat v podpoře domovního kompostování, v zavádění systémů komunitního kompostování, sběru bioodpadu, půjčování zařízení pro využívání bioodpadů, atd.)

Výběrové řízení na projekty nevládních organizací

15.2.02
Evropská unie v únoru 2002 vyhlásila výběrové řízení na projekty nevládních organizací (NNO) z oblasti životního prostředí. Uzávěrka přihlášek pro NNO zemí EU je 18. března 2002. Projekty mohou podávat i NNO kandidátských zemí, pro které platí pozdější uzávěrka. Její datum bude zveřejněno v "Uředním věstníku DGV Environment" a na jeho internetové stránce.

Kondenzační kotel pro každého (III)

15.2.02
Obsahem další části seriálu o kondezační technice je popis základních částí kondenzačního kotle a jeho odlišností od standardního plynového kotle.

Bush navrhl dobrovolné snižování skleníkových plynů

15.2.02
Americký prezident George Bush předložil návrh dobrovolného snižování emisí skleníkových plynů v závislosti na ekonomickém výkonu. Současně oznámil iniciativu , jejímž cílem je omezení emisí oxidů síry, dusíku a rtuti z elektráren ve Spojených státech.

Británie musí rozvíjet obnovitelnou energii a zachovat jadernou

15.2.02
Velká Británie musí rozvíjet energetiku z obnovitelných zdrojů a přitom zachovat svou jadernou energetiku, pokud má vyhovět požadavkům Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů. Vyplývá to z odborné studie o budoucnosti vývoje energetiky, kterou si dala vypracovat londýnská vláda.

Bushův plán umožní zvýšení emisí skleníkových plynů, tvrdí EU

15.2.02
Program dobrovolného snižování emisí skleníkových plynů v závislosti na ekonomickém výkonu, který ve čtvrtek předložil americký prezident George Bush jako variantu vůči tzv. Kjótskému protokolu, "umožní výrazné zvýšení emisí" skleníkových plynů. Prohlásila to dnes v Bruselu komisařka EU pro otázky životního prostředí Margot Wallströmová.

Teplárenství - Silná konkurence, slabý trh

14.2.02
Za posledních deset let zažilo teplárenství velké změny, ztratilo část velkých odběratelů v průmyslu, začalo se celkově šetřit. Kdyby se nyní cena plynu snížila, teplárenství by se to dotklo.

Pokles ceny dřeva koncem roku je poněkud varující

13.2.02
Pokud chceme, aby lesy plnily nejen úlohu zdroje dřeva, ale také svojí nezastupitelnou roli ekologickou, rekreační a estetickou, musí se do nich hodně vrátit a v žádném případě je nelze jen využívat. Takové hospodaření by se během několika let krutě vymstilo.

Kondenzační kotel pro každého (II)

11.2.02
Jak probíhá spalování a kondenzace spalin i jaké jsou podmínky dokonalejšího využití energetického obsahu plynu se dozvíte v dalším dílu pátečního seriálu.

SCP Ružomberok přispějí do Recyklačního fondu 22 miliony Sk

11.2.02
Celkem 22 milionů slovenských korun zaplatí letos do Recyklačního fondu (RF) a.s. Severoslovenské celulózky a papierne (SCP) Ružomberok a její dceřiné společnosti. Povinnost pro ně vyplývá z nového zákona o odpadech, podle kterého je každý výrobce a dovozce potenciálních odpadů povinen do tohoto fondu přispívat.

Úroveň hnojení v ČR

1.2.02
V roce 2000 se průměrná spotřeba minerálních hnojiv proti předešlému roku zvýšila.

Kondenzační kotel pro každého (I)

1.2.02
Šestidílný seriál o kondenzačních kotlích je napsán srozumitelnou formou odpovědí na položené dotazy. Technika Internetu Vám umožňuje položit autorovi další dotazy, doplnit text, nebo si odkazem do výkladového slovníku zobrazit vysvětlení podtrženým pojmů.

V New Yorku zasedá přípravný výbor Summitu Země

1.2.02
V New Yorku probíhá od pondělka 28. ledna Summit přípravného výboru světové konference o trvale udržitelném rozvoji, která se bude konat na přelomu srpna a září tohoto roku v jihoafrickém Johannesburgu pod názvem "Summit Země 2002".
« | 1 | .. | 657 | 658 | 659 | »