Novinky

Výstava o papíru

14.1.04
Sdružení Arnika nabízí k zapůjčení "ekovýchovnou" výstavu s tématem PAPÍR JAKO SUROVINA.

Biom.cz změnil tvář

13.1.04
Biom.cz změnil tvář. Pokud naleznete nějaké nedokonalosti, tak prosím pošlete zprávu redakci.

Recyklace bioodpadů kompostováním

12.1.04
Byly změněny některé termíny a místa konání seminářů v rámci cyklu seminářů a školení "Recyklace bioodpadů kompostováním".

Aktualní znění návrhu zákona o podpoře OZE

18.11.03
Aktualní znění návrhu zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie tak, jak jej Vláda ČR odeslala do Parlamentu si můžete stánout na následujícím odkazu na podrobnosti. Dokument je zpakován do formátu ZIP a má 114 kB.

Co to je Fytotržnice?

23.10.03
Právě byl zahájen provoz internetového inzertního systému Fytotržnice specializovaného na suroviny, produkty a zařízení pro výrobu, zpracování a spotřebu biomasy.
ilustrační foto

První číslo časopisu BioCom

20.10.03
Právě vyšlo první číslo časopisu BioCom, magazínu pro udržitelné nakládání s biologickým odpadem po celé Evropě.

Čestné vstupenky na PRAGA AGRO 2003

16.10.03
V redakci Biom.cz jsou k dispozici čestné vstupenky na PRAGA AGRO 2003. Vstupenky jsou určeny pro účastníky některého ze seminářů.

Cena pro film CZ Biomu

9.10.03
Na mezinárodním festivalu "Agrofilm 2003" v Nitře získal film CZ Biomu v režii Petra Jandy "Biomasa pro vytápění v obcích a městech" 1. cenu Svazu polnohospodárských družstev.

Meziresortní připomínkové řízení

30.9.03
Právě probíhá meziresortní připomínkové řízení k nařízení vlády, kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší. Zároveň probíhá připomínkové řízení k nařízení vlády o Národním programu snížení emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší.

Publikace o faremních kompostech

4.9.03
Právě vyšla nová publikace "Faremní kompost vyrobený kontrolovaným mikrobiálním kompostováním - Realizační pomůcka pro zpracování podnikové normy".
« | 1 | .. | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | .. | 48 | »