Novinky

Videopořad o biomase

31.8.03 CZ Biom zpracoval nejnovější informace o využívání biomasy pro energii do formy videokazety, doplněné brožurou s názvem Biomasa pro vytápění v obcích i městech.

Nabídka netradičních učebních pomůcek

31.8.03 Moderním a progresivním školám, které nechtějí ustrnout jen v zaběhnutých způsobech výuky a chtějí své žáky a studenty upozornit na něco nového, nabízíme netradiční učební pomůcky, na téma obnovitelných zdrojů energie.

Nový vzhled Biom.cz

27.8.03 Byl připraven návrh pro nový vzhled Biom.cz. Prosíme o Vaše komentáře k němu.

Essentia - recenzovaný vědecký časopis

27.8.03 Byl zahájen provoz internetového vědeckého časopisu Essentia (www.essentia.cz). Essentia je recenzovaný, mezioborový časopis pro vědu, výzkum, aplikace výzkumu a ochranu přírody, zejména v ČR.

Kompostování v Luhačovicích

26.8.03 Členové CZ Biom se budou moci zdarma zúčastnit předvádění kompostárenské techniky 2. října v Luhačovicích.

Výpadky Biom.cz

4.8.03 Dnes měl Biom.cz výpadky. Příčina těchto potíží již byla odstraněna.

Česko-německý větrný server zahajuje

4.8.03 Zájemci o informace z oboru větrné energetiky mohou dnešním dnem začít využívat nový odborný internetový server, který najdou na adrese www.vetrnyserver.cz.

Odborné články z oblasti fytoenergetiky

3.8.03 Biom.cz získal podporu na projekt "Odborné články z oblasti fytoenergetiky". V rámci projektu budou publikovány články se zkušenostmi provozovatelů kotelen na biomasu, bioplynových stanic, pěstitelů energetických bylin a rychlerostoucích dřevin, odborníků, vědců,...

Biomasa - obnovitelný zdroj energie

28.7.03 Redakce odd. fytoenergetiky VÚKOZ Průhonice vydala publikaci "Biomasa - obnovitelný zdroj energie". Publikace je určena zejména pro starosty, pracovníky státní správy a zemědělce, kteří uvažují o pěstování a využití tohoto perspektivního zdroje energie ve své obci.

Energy Globe 2003

24.7.03 Do 15. srpna je možné přihlašovat projekty související s úsporami energie, využívání obnovitelných zdrojů energie a ochranou vody do soutěže "Energy Globe 2003".

Evropské dny biomasy

8.7.03 Od 28. září do 5. října se budou konat Evropské dny biomasy. Pokud se chcete k této akci připojit, kontaktujte CZ Biom.
« | 1 | .. | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | »