Zprávy z tisku

Plány Komise EU o biopalivech

10.1.02
nový program EU, bioetanol, bionafta, postupné nahrazování fosilních paliv, termíny, náklady, nová pracovní místa.

Řepky olejné je málo. Bude i málo bionafty?

9.1.02
Bionafta je produkt, kdy se při výrobě 31 procent objemu nahrazuje rostlinným methylesterem z řepky olejné. Stát se snaží, aby tato nafta byla cenově výhodnější, neboť nejen šetří strategickou surovinu, ale je zároveň významným odbytištěm pro zemědělce. Řepky je však letos vlivem nepřízně počasí málo, bude tak i málo bionafty?

Němci jezdí na český metylester

9.1.02
Zatímco v minulém roce byl vývoz českého metylesteru a bionafty jen zanedbatelný (72 tun MEŘO a 3840 tun směsného paliva), letos se oba produkty čile exportují. Za prvních pět měsíců se vyvezla zhruba čtvrtina z tuzemské produkce MEŘO, a to především do Německa. Do zahraničí směřovalo přibližně 13 procent produkce směsného paliva.

Dotované řepky budou mít málo

9.1.02
První říjen bude přelomem v systému podpory bionafty. Výrobci kvitují s povděkem, že nová pravidla potvrzená vládním nařízením č. 86/2001 mají pětiletou platnost. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) bude výrobcům MEŘO prodávat řepku za takovou cenu, aby směsné palivo mohlo být o deset procent levnější než motorová nafta. Cena řepky by se měla pohybovat kolem 4000 korun za tunu, přesná výše se bude odvíjet od ceny klasické nafty a řepkových pokrutin.

Pomoc bionaftě

9.1.02
Od 1. října se změnil systém podpory bionafty. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) počínaje tímto měsícem prodává výrobcům metylesteru řepku za nižší ceny, než jaké jsou na volném trhu. Výrobci MEŘO, s nimiž má fond podepsané smlouvy, zatím zaplatili za každou tunu odebrané řepky zálohu tisíc korun. Výslednou cenu jim fond podle ředitele Jana Höcka dopočítá po skončení měsíce na základě vývoje cen motorové nafty a řepkových pokrutin. Podle předběžných propočtů se může pohybovat kolem 4800 korun za tunu.

Bionafta - stále populárnější alternativa

9.1.02
Zdražování motorové nafty je vodou na mlýn pro bionaftu. S tím, jak loni rostla cena za barel ropy, stoupal ve světě zájem o toto alternativní ekologické palivo. Na českém trhu dosáhl podíl bionafty na celkové spotřebě motorové nafty téměř deseti procent. V tomto směru jsme tedy lídrem mezi východoevropskými zeměmi a o naše zkušenosti se zajímá i vyspělý svět.

Systém podpory bionafty stále hledá svoji tvář

9.1.02
Bionafta se neobejde bez podpory státu, avšak její optimální forma se stále hledá. Současný systém, který s určitými korekcemi platí od 1. dubna minulého roku, se pro svoji složitost neosvědčil. Od 1. října letošního roku se má přejít na nový způsob podpory. Ten už by měl podle ministerstva zemědělství přežít období do našeho přičlenění k Evropské unii.
« | 1 | .. | 132 | 133 | 134 | 135