Zprávy z tisku

Bionafta ze živočišných surovin

15.3.02
Nákaza skotu BSE na začátku minulého roku zastavila v celé Evropě zkrmování živočišné moučky a živočišných tuků. Jako reakci na tento stav uvedla firma Saria Bio-Industries v meklenburgském Malchinu do provozu první podnik na výrobu bionafty z čistě živočišných surovin.

Bioenergie v Rakousku na postupu II.

14.3.02
Do roku 2005 by se podle návrhu Evropské komise mělo krýt bionaftou 5,75 % roční potřeby pohonných hmot. V Evropě by to mělo být 17,5 milionu tun, v Rakousku by se ročně mělo prodat 400.000 tun bionafty. V loňském roce se v Rakousku vyrobilo 30.000 tun bionafty, to odpovídá čtvrtině procenta. V letošním roce by se měla produkce zvýšit na 70.000 tun.

Etanol a ETBE, současný stav

10.3.02
Etanol a ETBE se vyrábí průmyslově od r. 1993. Pro r. 2000 se v EU počítalo s výrobou 400 000 t ETBE (220 000 t ve Francii a 180 000 t ve Španělsku). Ve Švédsku se používá etanol ve směsi pro zážehové (benzinové) motory, vznětové (dieselové) motory a pro vozidla s přizpůsobeným motorem

Etanol a ETBE, výhled

10.3.02
V oboru minerálních olejů se dává přednost ETBE před etanolem, protože nepůsobí potíže se separací při výrobě benzinu. Má také nižší těkavost a nepůsobí korozi. EU přidělila Francii max. kvótu výroby ETBE 219 000 t, což odpovídá 1,3 mil. hl etanolu. Ve Španělsku měla dosáhnout výroba ETBE v r. 2000 180 000 t (odpovídá 1 mil. hl bioetanolu).

Vstup do Unie zvýší konkurenci i mezi olejnáři

28.2.02
Šance pro uplatnění na trzích EU vidí Setuza v možných vývozech metylesteru řepkového oleje (MEŘO), který je základní surovinou pro výrobu bionafty. Ta je v EU silně dotována a její podíl na trhu pohonných hmot by měl růst. Loni například Setuza upravila technologie na výrobu MEŘO v Olomouci tak, aby produkt vyhovoval parametrům EU. Podle Logrové byl o nedotovanou produkci velký zájem v Německu.

Produkce ethanolu dosahuje v USA rekordní úrovně

11.2.02
Produkce ethanolu ze zemědělských surovin dosáhla v USA v roce 2001 s 1,77 miliardami galonů (66,99 mil. hl) nové rekordní úrovně, čímž množství produkce stouplo oproti loňskému roku o 9 %.

Pohonná hmota ze slepičího trusu

17.1.02
Ideální směs sestává z 65 % motorové nafty a 35 % tekutého drůbežího trusu. Drůbeží trus se přitom při vysokém tlaku zahřeje a tím se sterilizuje.

Plány Komise EU o biopalivech

10.1.02
nový program EU, bioetanol, bionafta, postupné nahrazování fosilních paliv, termíny, náklady, nová pracovní místa.

Řepky olejné je málo. Bude i málo bionafty?

9.1.02
Bionafta je produkt, kdy se při výrobě 31 procent objemu nahrazuje rostlinným methylesterem z řepky olejné. Stát se snaží, aby tato nafta byla cenově výhodnější, neboť nejen šetří strategickou surovinu, ale je zároveň významným odbytištěm pro zemědělce. Řepky je však letos vlivem nepřízně počasí málo, bude tak i málo bionafty?

Němci jezdí na český metylester

9.1.02
Zatímco v minulém roce byl vývoz českého metylesteru a bionafty jen zanedbatelný (72 tun MEŘO a 3840 tun směsného paliva), letos se oba produkty čile exportují. Za prvních pět měsíců se vyvezla zhruba čtvrtina z tuzemské produkce MEŘO, a to především do Německa. Do zahraničí směřovalo přibližně 13 procent produkce směsného paliva.

Dotované řepky budou mít málo

9.1.02
První říjen bude přelomem v systému podpory bionafty. Výrobci kvitují s povděkem, že nová pravidla potvrzená vládním nařízením č. 86/2001 mají pětiletou platnost. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) bude výrobcům MEŘO prodávat řepku za takovou cenu, aby směsné palivo mohlo být o deset procent levnější než motorová nafta. Cena řepky by se měla pohybovat kolem 4000 korun za tunu, přesná výše se bude odvíjet od ceny klasické nafty a řepkových pokrutin.

Pomoc bionaftě

9.1.02
Od 1. října se změnil systém podpory bionafty. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) počínaje tímto měsícem prodává výrobcům metylesteru řepku za nižší ceny, než jaké jsou na volném trhu. Výrobci MEŘO, s nimiž má fond podepsané smlouvy, zatím zaplatili za každou tunu odebrané řepky zálohu tisíc korun. Výslednou cenu jim fond podle ředitele Jana Höcka dopočítá po skončení měsíce na základě vývoje cen motorové nafty a řepkových pokrutin. Podle předběžných propočtů se může pohybovat kolem 4800 korun za tunu.

Bionafta - stále populárnější alternativa

9.1.02
Zdražování motorové nafty je vodou na mlýn pro bionaftu. S tím, jak loni rostla cena za barel ropy, stoupal ve světě zájem o toto alternativní ekologické palivo. Na českém trhu dosáhl podíl bionafty na celkové spotřebě motorové nafty téměř deseti procent. V tomto směru jsme tedy lídrem mezi východoevropskými zeměmi a o naše zkušenosti se zajímá i vyspělý svět.

Systém podpory bionafty stále hledá svoji tvář

9.1.02
Bionafta se neobejde bez podpory státu, avšak její optimální forma se stále hledá. Současný systém, který s určitými korekcemi platí od 1. dubna minulého roku, se pro svoji složitost neosvědčil. Od 1. října letošního roku se má přejít na nový způsob podpory. Ten už by měl podle ministerstva zemědělství přežít období do našeho přičlenění k Evropské unii.
« | 1 | .. | 132 | 133