Zprávy z tisku

Fluidní spalování z hlediska EIA

19.3.02
V současnosti existuje několik způsobů fluidního spalování. Nejstarším způsobem je spalování v tzv. bublající fluidní vrstvě. Doplněním přívodu kyslíku zvýšenou rychlostí vzduchu dochází ke vzniku tzv. cirkulující fluidní vrstvy a k intenzifikaci vzájemného styku hmot, a tím i hoření a následně k minimalizaci nespáleného paliva - nedopalu.

EIA obilného a ovocného lihovaru v Bystřici nad Perštejnem

19.3.02
Lihovary s kapacitou nad 1 000 t jsou v příloze č. 2 zákona č. 244/1992 Sb. zařazeny jako stavby, činnosti a technologie podléhající posuzování vlivů na životní prostředí. V článku se stručně pokusím popsat proces posuzování vlivů připravovaného obilního a ovocného lihovaru v Bystřici nad Perštejnem, okr. Žďár nad Sázavou, který proběhl v roce 1998.

Přehlídka filmů s tematikou životního prostředí "Ekotřebíč 2002"

19.3.02
Ve dnech 20. - 22. března 2002 se v třebíčském kině Pasáž uskuteční přehlídka krátkometrážních filmů, zaměřených na ekologii, trvale udržitelný rozvoj a problémy současné civilizace. (Pozn. BIOM on line: na přehlídce bude představen rovněž ukázka ze seriálu Energie pro 21. století - cena za režii)

Britská vláda podpořila solární projekty

19.3.02
Jeden z úkolů, k nimž se při svém nástupu k moci zavázala nynější vláda labouristického premiéra Tonyho Blaira, je dosáhnout do roku 2010 toho, aby deset procent potřeby energie v zemi bylo zajišťováno z obnovitelných energetických zdrojů, tedy především z vody, větru a slunce.

Získání podpory při využívání bioetanolu

18.3.02
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování podpory formou dotace na základě programu 1.J. "Podpora využívání bioetanolu jako alternativního paliva" stanoveného podle § 2 odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství pro rok 2002.

Bioenergie v Rakousku na postupu IV.

18.3.02
V rámci programu podpory výzkumu "Továrna budoucnosti" Ministerstva pro infrastrukturu zkoumají nyní vědci Kornbergova institutu Štýrské vulkanické oblasti a Joanneum Research použití trávy jako suroviny.

Brambory se zvýšeným obsahem škrobu

17.3.02
Brambory se zvýšeným obsahem škrobu by mohly být užitečné pro produkci škrobu pro výrobu kartonů, lepidel a plastů, která by byla levnější než produkce škrobu z kukuřice.

Bionafta ze živočišných surovin

15.3.02
Nákaza skotu BSE na začátku minulého roku zastavila v celé Evropě zkrmování živočišné moučky a živočišných tuků. Jako reakci na tento stav uvedla firma Saria Bio-Industries v meklenburgském Malchinu do provozu první podnik na výrobu bionafty z čistě živočišných surovin.

Kondenzační kotel pro každého (VII)

15.3.02
V dnešním pokračování se dozvíte jak se určí potřebné množství spalovacího vzduchu a jaké jsou požadavky na přívod spalovacího vzduchu do prostoru, kde je kotel umístěn.

Bioenergie v Rakousku na postupu III.

15.3.02
V Rakousku bylo v roce 1981 pouze 19 zařízení na výrobu bioplynu. Počátkem devadesátých let se toto téma objevilo znovu, v rozmezí let 1993 a 1995 stoupl počet zemědělských zařízení na výrobu bioplynu z 25 na 46. V současné době je jich v Rakousku 253.

Využitie obnoviteľných zdrojov

14.3.02
Záujmové združenie BIOMASA v Žiline pripravilo kompletnú dokumentáciu na využívanie obnoviteľných zdrojov v Žilinskom a Trenčianskom kraji a najneskôr v apríli vyhlási medzinárodný tender na dodávateľov technológií i stavebných prác.

Bioenergie v Rakousku na postupu I.

14.3.02
Rakousko je v Evropě, pokud se týče využívání obnovitelných zdrojů energie, na špičce. Značný podíl evropského průmyslu pro energetické zhodnocování biomasy se rovněž nachází v Alpské republice. Přesto se má podpora pro biomasu v oblasti tepla silně zkrátit a podpora investic pro bioplynová zařízení se má škrtnout.

Bioenergie v Rakousku na postupu II.

14.3.02
Do roku 2005 by se podle návrhu Evropské komise mělo krýt bionaftou 5,75 % roční potřeby pohonných hmot. V Evropě by to mělo být 17,5 milionu tun, v Rakousku by se ročně mělo prodat 400.000 tun bionafty. V loňském roce se v Rakousku vyrobilo 30.000 tun bionafty, to odpovídá čtvrtině procenta. V letošním roce by se měla produkce zvýšit na 70.000 tun.

Konopí má v Evropě zelenou

14.3.02
Konopí psalo svou zlatou éru před sto lety. Konopné plachty hnaly většinu lodí, zlatokopové se zase hřáli v konopných kalhotách. Pak přišel zákaz. Poté, co se veřejnost dozvěděla o účincích látky THC obsažených v konopí, přestala se rostlina pěstovat. Dnes dostala tato víceúčelová bylina novou příležitost.

Česká Lípa podporuje projekt likvidace bioodpadu

14.3.02
Rozsáhlou rekonstrukci čistírny odpadních vod v České Lípě za 150 milionů korun chce zároveň s projektem likvidace biologického odpadu v příštím roce realizovat její provozovatel, Severočeská vodárenská společnost v České Lípě. Zástupce starosty České Lípy Jiří Pazourek dnes pro ČIA uvedl, že město tento projekt podporuje. "Město se na projektu nebude podílet finančně, ale jen organizačně. Pomůže například zmapovat zdroje potřebného odpadu, především oleje z fritéz a jatečního odpadu," řekl Pazourek.

Energetická agentura Vysočiny lidem poradí, jak vytápět levněji

14.3.02
Vybrat si levnější a přitom k životnímu prostředí šetrnější vytápění má veřejnosti pomoci Energetická agentura Vysočiny, která v kraji pracuje od ledna tohoto roku. Její činnost bude ze 40 procent financovat program Evropské unie SAVE a dotaci na konzultační činnost poskytne přes Českou energetickou agenturu (ČEA) i stát, řekl dnes ČTK ředitel agentury Zbyněk Bouda.
« | 1 | .. | 1056 | 1057 | 1058 | 1059 | 1060 | .. | 1069 | »