Zprávy z tisku

Svinovací lisy Claas

7.4.02
Pro letošní sezónu výrobce Claas nabízí dva nové svinovací lisy s balicím mechanismem.

Výskyt krytonosců na ozimé řepce na Příbramsku

6.4.02
Řepka ozimá - po celém okrese byly zjištěny slabé výskyty krytonosce řepkového a čtyřzubého. Předpokládáme, že vlivem oteplení dojde ke škodlivému napadení porostů těmito škůdci a bude pak vyhlášena signalizace.

Rakušané budou v Česku investovat do projektů snižování emisí

5.4.02
Memorandum o společných projektech snižování emisí podepsali ve čtvrtek ve Vídni ministři životního prostředí České republiky a Rakouska Miloš Kužvart a Wilhelm Molterer. Rakousko bude Česku pomáhat ve výstavbě obnovitelných zdrojů energie, izolací a sběrných systémů pro plyny ze skládek. Snížení emisí, kterého tak bude na české straně dosaženo, si budou moct Rakušané započítat do plnění svých závazků plynoucích z takzvaného Kjótského protokolu.

Stále více paliv bude třeba dovážet

4.4.02
Česká republika bude v nejbližších letech nucena dovážet stále více energetických surovin. Ještě předloni se dovozy na celkové spotřebě energií v tuzemsku podílely třiadvaceti procenty. V roce 2020 to již bude podle odhadu Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu, sdružujícího těžařské firmy z České republiky, pětačtyřicet procent. V nejbližších letech klesne především poptávka po tuzemském hnědém uhlí na úkor importovaného zemního plynu.

Stát vyplatí dotaci za uvedení půdy do klidu

4.4.02
Prezidium Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) dnes schválilo výplaty záloh za uvedení půdy do klidu, a to ve výši 3,5 tisíce korun na hektar orné půdy uvedené do klidu a výplatu zálohy na finanční kompenzační podporu za uvedení půdy do klidu ve výši 400 korun na hektar.

Nové odrůdy řepky ozimé

4.4.02
V roce 2002 se výrazně urychlila obměna sortimentu registrovaných odrůd řepky ozimé. Do státní odrůdové knihy bylo zapsáno pět nových odrůd.

Ošetření řepky od jara do květu

4.4.02
Obvyklým prohřeškem a návazným prodělkem jsou pozdní aplikace dusíku a insekticidů proti stonkovým krytonoscům. Jarní desinfekční zásahy tvoří výnos nejméně ze 66 %.

Vlastnosti a použití recyklovaných biologicky odbouratelných olejů

4.4.02
Jednou z možností, která zapadá do státního programu účelného, ekonomického, ale především ekologického řešení problematiky olejových odpadů v souladu se zákonem č. 125/97 Sb., o odpadech a jeho novely č 167/98 Sb., je sběr a následná recyklace olejů řepkovém základu.

Německá studie: Oteplování klimatu vede ke změnám ekosystémů

4.4.02
Oteplování ovzduší vede k razantním změnám mnoha ekologických systémů, což ohrožuje celé rostlinné a živočišné druhy. Upozorňuje na to mezinárodní studie, kterou v úterý zveřejnila Technická univerzita v Mnichově a kterou ústav vypracoval ve spolupráci s experty z Británie, Francie a USA.

Konvektory v otopných soustavách

4.4.02
Konvektory nám umožňují plnit nejrozmanitější požadavky kladené na vytápění: na jeho účinnost, soulad s interiérem místností či na nenápadnost jednotlivých prvků. Žádné jiné otopné těleso nemůže být tak pružné a plnit individuální požadavky v takové míře, jako ocelový konvektor s pozinkovaným výměníkem tepla. Článek je věnován nejrůznějším způsobům montáže a možnostem využívání konvektorů.

Úsporná domácnost - praktický rádce jak využívat energii efektivně

4.4.02
SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. publikovalo ve spolupráci s nakladatelstvím ERA v uplynulých dnech knížku "Úsporná domácnost - Praktický rádce jak využívat energii efektivně". Příručka pojednává o tom, jak ušetřit energii, a tím i peníze v každé domácnosti při vytápění, ohřevu vody, žehlení, praní, svícení a dalších činnostech, souvisejících se spotřebou energie.

Seminář Úprava vody pro otopné soustavy

2.4.02
Seminář se pokusí odpovědět na otázky stran chemie vody, čištění usazenin a kalů, předpisů týkajících se požadavků na otopnou vodu, vstupu a likvidace vzduchu v otopných soustavách a provozních zkušeností s oběhovou vodou.

Nedělní editorial - Velikonoční o naší přírodě

31.3.02
Všechno nasvědčuje tomu, že se letošní Velikonoce vydaří. Všichni křesťané slaví očekávané svátky vzkříšení Ježíše Krista, počasí se usmívá, sluníčko nešetří svými jarními paprsky. Mnozí z nás se dostali, nebo dostanou do přírody a je čas i na zamyšlení o přírodě. (Pozn. BIOM on line: ve článku se autor rovněž zamýšlí nad významem fytoenergetiky)

Výživa a hnojení slunečnice

29.3.02
Slunečnici řadíme ve spotřebě živin mezi středně náročné plodiny. Výnosem 3,5 t nažek z hektaru a odpovídajícím množství slámy se odčerpá až 736 kg čistých živin.

Uhlí za nic nemůže (I)

29.3.02
Nejúčinnější motivací spotřebitelů k úspornému, racionálnímu chování je vyšší cena energie. Ne cena nadirigovaná státem, ale cena objektivně daná soutěží a zahrnující všechny náklady. Úspory energie a snižování spotřeby nemusí nutně znamenat snížení životního komfortu, nebo omezení výroby. Těžko však lze motivovat k soutěži a s ní souvisejícímu vývoji v prostředí deformovaných cen energie. Málokdo dokáže vysvětlit proč se cena krychlového metru zemního plynu pro maloodběratele trojnásobně zvýší přechodem plynovodu přes Krušné hory. (Pozn. BIOM on line: tento článek sice nepojednává o fytoenergetice, ale jeho tón a vyznění je pěkným příkladem možnosti dialogu mezi uživateli/zastánci fosilních paliv a těmi, kteří dávají přednost obnovitelným zdorjům energie.)

Seminář Dřevostavby pořádaný VOŠ Volyně

29.3.02
Probíhající seminář pořádaný VOŠ Volyně o dřevostavbách je zaměřený na nízkoenergetické stavění, úspory energie a ekologii. Ohromující je účast 260 zájemců, kteří do Volyně přijeli ...
« | 1 | .. | 1056 | 1057 | 1058 | 1059 | 1060 | .. | 1069 | »