Zprávy z tisku

Bushův plán umožní zvýšení emisí skleníkových plynů, tvrdí EU

15.2.02
Program dobrovolného snižování emisí skleníkových plynů v závislosti na ekonomickém výkonu, který ve čtvrtek předložil americký prezident George Bush jako variantu vůči tzv. Kjótskému protokolu, "umožní výrazné zvýšení emisí" skleníkových plynů. Prohlásila to dnes v Bruselu komisařka EU pro otázky životního prostředí Margot Wallströmová.

Teplárenství - Silná konkurence, slabý trh

14.2.02
Za posledních deset let zažilo teplárenství velké změny, ztratilo část velkých odběratelů v průmyslu, začalo se celkově šetřit. Kdyby se nyní cena plynu snížila, teplárenství by se to dotklo.

Směrnice ohledně hnoje v Nizozemí

13.2.02
Téměř polovina hnoje a kejdy vyprodukovaných v Nizozemí je transportovaná na ornou půdu, nebo v rámci legislativy z oblasti životního prostředí, spalovaná. Manipulace s odpady ze živočišné výroby zvyšují výrobní náklady.

Pokles ceny dřeva koncem roku je poněkud varující

13.2.02
Pokud chceme, aby lesy plnily nejen úlohu zdroje dřeva, ale také svojí nezastupitelnou roli ekologickou, rekreační a estetickou, musí se do nich hodně vrátit a v žádném případě je nelze jen využívat. Takové hospodaření by se během několika let krutě vymstilo.

Zdroje energie čekají na využití

13.2.02
Pořízení vytápění biomasou stojí 40-60 tisíc korun a stát poskytne padesátiprocentní dotaci, stejně jako u solárních zdrojů energie, jejíž pořízení se přiblíží hranici 300 tisíc korun.

Řepka obnovila růst

12.2.02
Vysoké teploty na konci ledna obnovily růst kořenů řepky. ke kterém stačí půdní teploty 2 až 3 oC. Růst je velmi rychlý a přírůstky kořenů k 31. lednu v nížinách a středních polohách běžně činí 1 až 2 cm.

Byty budou vytápěny kotelnou na spalování biomasy

11.2.02
Pro vytápění sídliště Malé Pole takzvanou dřevěnou štěpkou s příměsí malého množství kůry a pro rekonstrukci na čtyři desítky let starých rozvodů centrálního zásobování teplem se rozhodli ve Slavičíně.

Nová Pec topí odpadem z pily

11.2.02
Šumavské obci Nová Pec se zdaleka vyhnuly experimenty se zaváděním elektrických přímotopů či plynového vytápění. Od počátku 90. let zde funguje obecní kotelna. Ta spaluje odpadové piliny.

Potravinářské odpady pro energii

11.2.02
Australská společnost EarthPower Technologies Sydney zahájila práce na vybudování anaerobního zařízení pro úpravu potravinářských odpadů. Ty se mají zpracovat na energii a hnojiva s cílem omezení emise skleníkových plynů a požadavků na skládky. Zařízení má být uvedeno do chodu koncem roku 2002 v městě Parramatta ve státě Nový Jižní Wales.

Sehnat palivové dřevo není snadné

11.2.02
Se značným problémem se letos setkává spousta lidí na Novojičínsku, která se rozhodla topit ekologicky - bioplynem. Majitel totiž potřebuje topit palivovým dřevem, jehož produkce je ale ve značné části okresu Nový Jičín povážlivě nízká.

Produkce ethanolu dosahuje v USA rekordní úrovně

11.2.02
Produkce ethanolu ze zemědělských surovin dosáhla v USA v roce 2001 s 1,77 miliardami galonů (66,99 mil. hl) nové rekordní úrovně, čímž množství produkce stouplo oproti loňskému roku o 9 %.

Výroba bioplynu v Rakousku

11.2.02
Výroba bioplynu v zemědělství je jednou z možností jeho výroby. Příjemným vedlejším efektem je, že vzhledem k potřebným investicím a možnostem příjmu z výroby energie je trvale podporován vývoj regionu.

Koncentrace CO2 v atmosféře a výnosy I.

11.2.02
Budeme pomíjet problematiku dostatku energie a zaměříme se na to, jaké důsledky mohou mít právě změny koncentrace CO2 ve vzduchu obklopujícím rostliny.

Ověření různých systémů organického hnojení

11.2.02
Na základě dlouhodobých výsledků, které byly získány z 1. osevního sledu polní výživářské zkoušky „Ověření různých systémů organického hnojení“ lze formulovat tyto závěry.
« | 1 | .. | 1056 | 1057 | 1058 | 1059 | 1060 | .. | 1062 | »