Zprávy z tisku

Výběrové řízení na projekty nevládních organizací

15.2.02
Evropská unie v únoru 2002 vyhlásila výběrové řízení na projekty nevládních organizací (NNO) z oblasti životního prostředí. Uzávěrka přihlášek pro NNO zemí EU je 18. března 2002. Projekty mohou podávat i NNO kandidátských zemí, pro které platí pozdější uzávěrka. Její datum bude zveřejněno v "Uředním věstníku DGV Environment" a na jeho internetové stránce.

Kondenzační kotel pro každého (III)

15.2.02
Obsahem další části seriálu o kondezační technice je popis základních částí kondenzačního kotle a jeho odlišností od standardního plynového kotle.

Bush navrhl dobrovolné snižování skleníkových plynů

15.2.02
Americký prezident George Bush předložil návrh dobrovolného snižování emisí skleníkových plynů v závislosti na ekonomickém výkonu. Současně oznámil iniciativu , jejímž cílem je omezení emisí oxidů síry, dusíku a rtuti z elektráren ve Spojených státech.

Británie musí rozvíjet obnovitelnou energii a zachovat jadernou

15.2.02
Velká Británie musí rozvíjet energetiku z obnovitelných zdrojů a přitom zachovat svou jadernou energetiku, pokud má vyhovět požadavkům Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů. Vyplývá to z odborné studie o budoucnosti vývoje energetiky, kterou si dala vypracovat londýnská vláda.

Bushův plán umožní zvýšení emisí skleníkových plynů, tvrdí EU

15.2.02
Program dobrovolného snižování emisí skleníkových plynů v závislosti na ekonomickém výkonu, který ve čtvrtek předložil americký prezident George Bush jako variantu vůči tzv. Kjótskému protokolu, "umožní výrazné zvýšení emisí" skleníkových plynů. Prohlásila to dnes v Bruselu komisařka EU pro otázky životního prostředí Margot Wallströmová.

Teplárenství - Silná konkurence, slabý trh

14.2.02
Za posledních deset let zažilo teplárenství velké změny, ztratilo část velkých odběratelů v průmyslu, začalo se celkově šetřit. Kdyby se nyní cena plynu snížila, teplárenství by se to dotklo.

Směrnice ohledně hnoje v Nizozemí

13.2.02
Téměř polovina hnoje a kejdy vyprodukovaných v Nizozemí je transportovaná na ornou půdu, nebo v rámci legislativy z oblasti životního prostředí, spalovaná. Manipulace s odpady ze živočišné výroby zvyšují výrobní náklady.

Pokles ceny dřeva koncem roku je poněkud varující

13.2.02
Pokud chceme, aby lesy plnily nejen úlohu zdroje dřeva, ale také svojí nezastupitelnou roli ekologickou, rekreační a estetickou, musí se do nich hodně vrátit a v žádném případě je nelze jen využívat. Takové hospodaření by se během několika let krutě vymstilo.

Zdroje energie čekají na využití

13.2.02
Pořízení vytápění biomasou stojí 40-60 tisíc korun a stát poskytne padesátiprocentní dotaci, stejně jako u solárních zdrojů energie, jejíž pořízení se přiblíží hranici 300 tisíc korun.

Řepka obnovila růst

12.2.02
Vysoké teploty na konci ledna obnovily růst kořenů řepky. ke kterém stačí půdní teploty 2 až 3 oC. Růst je velmi rychlý a přírůstky kořenů k 31. lednu v nížinách a středních polohách běžně činí 1 až 2 cm.

Byty budou vytápěny kotelnou na spalování biomasy

11.2.02
Pro vytápění sídliště Malé Pole takzvanou dřevěnou štěpkou s příměsí malého množství kůry a pro rekonstrukci na čtyři desítky let starých rozvodů centrálního zásobování teplem se rozhodli ve Slavičíně.

Nová Pec topí odpadem z pily

11.2.02
Šumavské obci Nová Pec se zdaleka vyhnuly experimenty se zaváděním elektrických přímotopů či plynového vytápění. Od počátku 90. let zde funguje obecní kotelna. Ta spaluje odpadové piliny.

Potravinářské odpady pro energii

11.2.02
Australská společnost EarthPower Technologies Sydney zahájila práce na vybudování anaerobního zařízení pro úpravu potravinářských odpadů. Ty se mají zpracovat na energii a hnojiva s cílem omezení emise skleníkových plynů a požadavků na skládky. Zařízení má být uvedeno do chodu koncem roku 2002 v městě Parramatta ve státě Nový Jižní Wales.
« | 1 | .. | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | 1057 | .. | 1060 | »