Zprávy z tisku

Tepelná čerpadla pro každého (I)

16.4.02
Tepelné čerpadlo je jedním ze zdrojů tepla, které se v poslední době dostávají do popředí zájmu. Zejména díky neustálému nárůstu cen energií je úspora provozních nákladů na vytápění stále zajímavější pro více spotřebitelů. Ve třídílném seriálu se pokusíme přiblížit základní praktické otázky spojené s tepelnými čerpadly a vhodností jejich instalace.

Boom prodeje biopaliv v Německu

12.4.02
Na konci roku 2001 měly německé podniky vyrábějící biopaliva celkovou roční kapacitu 480 000 t, což je dvojnásobné množství ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. V roce 2002 se očekává zvýšení roční produkce na téměř 900 000 t.

Britové obchodují se skleníkovými plyny

12.4.02
Ekonomické nástroje mají britské vládě pomoci chránit životní prostředí. Byla založena burza, na níž mohou velcí znečišťovatelé ovzduší koupit možnost vypouštět více škodlivých plynů, než jim dovolují limity. Ekologické firmy tak mohou vydělávat.

Domov chce nové topení

12.4.02
Hornoplánský domov důchodců dostane letos od Státního fondu životního prostředí dotaci ve výši 4,2 milionu korun na pořízení nového ekologického vytápění. Zastaralý kotel na koks nahradí kotel, v němž bude možné topit různými druhy paliva na bázi biomasy přes dřevo až po štěpky.

Za svůj neúspěch považuje Kužvart energetickou politiku státu

12.4.02
Za neúspěch svého čtyřletého působení ve funkci ministra životního prostředí považuje Miloš Kužvart to, že nedokázal prosadit větší úspory energie. "Ani alternativní zdroje nemají takovou podporu, jakou bych si představoval," řekl dnes ministr novinářům.

Využití biomasy a akumulační zdroje pro vytápění RD

9.4.02
V souvislosti s částečnou renesancí tradičních a obnovitelných energií se znovu nastoluje otázka vhodné akumulace energie a tím snížení finanční náročnosti vytápění objektů. Biomasa je jednou z mála obnovitelných energií, které má ČR dostatek a jejíž využívání se zdá u nás být i v budoucnu efektivní.

Nové normy z oblasti životního prostředí

8.4.02
Český normalizační institut začal na svých nově upravených stránkách zveřejňovat seznamy norem připravených k vydání - tzv. nabídkové listy. V současnosti je zveřejněn nabídkový list č. 3/2002, který obsahuje i několik norem z oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.

Řepky z „klidu“ bude málo

8.4.02
Rozsah půdy uvedené do klidu by se měl letos v porovnání s minulým rokem zvýšit o necelých 27 tisíc na zhruba 139 tisíc hektarů. Narostou zejména plochy, na nichž chtějí zemědělci zasít směsky na zelené hnojení.

Svinovací lisy Claas

7.4.02
Pro letošní sezónu výrobce Claas nabízí dva nové svinovací lisy s balicím mechanismem.

Výskyt krytonosců na ozimé řepce na Příbramsku

6.4.02
Řepka ozimá - po celém okrese byly zjištěny slabé výskyty krytonosce řepkového a čtyřzubého. Předpokládáme, že vlivem oteplení dojde ke škodlivému napadení porostů těmito škůdci a bude pak vyhlášena signalizace.

Rakušané budou v Česku investovat do projektů snižování emisí

5.4.02
Memorandum o společných projektech snižování emisí podepsali ve čtvrtek ve Vídni ministři životního prostředí České republiky a Rakouska Miloš Kužvart a Wilhelm Molterer. Rakousko bude Česku pomáhat ve výstavbě obnovitelných zdrojů energie, izolací a sběrných systémů pro plyny ze skládek. Snížení emisí, kterého tak bude na české straně dosaženo, si budou moct Rakušané započítat do plnění svých závazků plynoucích z takzvaného Kjótského protokolu.

Stále více paliv bude třeba dovážet

4.4.02
Česká republika bude v nejbližších letech nucena dovážet stále více energetických surovin. Ještě předloni se dovozy na celkové spotřebě energií v tuzemsku podílely třiadvaceti procenty. V roce 2020 to již bude podle odhadu Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu, sdružujícího těžařské firmy z České republiky, pětačtyřicet procent. V nejbližších letech klesne především poptávka po tuzemském hnědém uhlí na úkor importovaného zemního plynu.

Stát vyplatí dotaci za uvedení půdy do klidu

4.4.02
Prezidium Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) dnes schválilo výplaty záloh za uvedení půdy do klidu, a to ve výši 3,5 tisíce korun na hektar orné půdy uvedené do klidu a výplatu zálohy na finanční kompenzační podporu za uvedení půdy do klidu ve výši 400 korun na hektar.

Nové odrůdy řepky ozimé

4.4.02
V roce 2002 se výrazně urychlila obměna sortimentu registrovaných odrůd řepky ozimé. Do státní odrůdové knihy bylo zapsáno pět nových odrůd.

Ošetření řepky od jara do květu

4.4.02
Obvyklým prohřeškem a návazným prodělkem jsou pozdní aplikace dusíku a insekticidů proti stonkovým krytonoscům. Jarní desinfekční zásahy tvoří výnos nejméně ze 66 %.
« | 1 | .. | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | 1057 | .. | 1068 | »